Solapur City Police Bharti Driver Result Declared 2022|महाराष्ट्र पोलीस भरती सोलापूर चालक निकाल जाहीर

Solapur Police Bharti Driver Result Declared 2022

महाराष्ट्र सोलापूर पोलीस भरती चालक पदाचा आज physical test झाली त्याचा निकाल जाहीर करण्यात आला आहे.

Maharashtra police Bharti Solapur Result 2023
Maharashtra police Bharti Solapur Result 2023निकाल बघायचा असेल तर खालील लिंक ला क्लीक करा.

सोलापूर पोलीस भरती चालक निकाल - 

०२ - जानेवारी - २०२३

Physical Test Marklist 02.01.2023 


०३ - जानेवारी - २०२३
Physical Test Marklist 02.01.2023 Correction Marks of Chest No-83


०३ - जानेवारी - २०२३
Physical Test Marklist 03.01.2023


०३ - जानेवारी - २०२३
Physical Test Marklist 03.01.2023 Correction Marks of Chest No-114


०४ - जानेवारी - २०२३
Physical Test Marklist 04.01.2023


०४ - जानेवारी - २०२३
Physical Test Marklist 02.01.2023 & 03.01.2022 Correction Marks०५ - जानेवारी - २०२३
Physical Test Mark list 
05.01.2023


०६ - जानेवारी - २०२३
Physical Test Mark list 
06.01.2023


०७ - जानेवारी - २०२३
Physical Test Mark list 
07.01.2023


०८ - जानेवारी - २०२३
Physical Test Mark list 
07.01.2023 Ex-Man


०८ - जानेवारी - २०२३
Physical Test Mark list 
07.01.2023 
Women


०९ - जानेवारी - २०२३
Physical Test Mark list 
09.01.2023 Women Constable


१० - जानेवारी - २०२३
Marksheet of Police Constable
(Ex-servicemen) 10-01-2023१० - जानेवारी - २०२३
Marksheet of Police Constable
(Female) 10-01-2023


११ - जानेवारी - २०२३
Marksheet of Police Constable 
11-01-2023 


१२ - जानेवारी - २०२३
POLICE CONSTABLE DRIVER 
PHYSICAL TEST RESULT 
CHEST NO 01 TO 630


१२ - जानेवारी - २०२३
POLICE CONSTABLE DRIVER
PHYSICAL TEST RESULT 
CHEST NO 631 TO 1183


१२ - जानेवारी - २०२३
POLICE CONSTABLE DRIVER 
PHYSICAL TEST RESULT 
CHEST NO 1184 TO 1686


१२ - जानेवारी - २०२३
POLICE CONSTABLE DRIVER 
PHYSICAL TEST RESULT
CHEST NO 1687 TO 2187


१२ - जानेवारी - २०२३
POLICE CONSTABLE DRIVER 
PHYSICAL TEST RESULT 
CHEST NO 2188 TO 2712


१२ - जानेवारी - २०२३
POLICE CONSTABLE DRIVER 
PHYSICAL TEST RESULT 
CHEST NO 2713 TO 361


१७ - जानेवारी - २०२३
Police Constable 
17.01.2023 Physical Test Mark


१७ - जानेवारी - २०२३
Qualified Driver Merit List


१८ - जानेवारी - २०२३
पोलीस कॉन्स्टेबल 18.01.2023 
शारीरिक चाचणी गुण - Click Here 

१९ - जानेवारी - २०२३
चेस्ट नंबर-2040 चे पात्र 
यादी सुधारणा गुण - Click Here 

पोलीस कॉन्स्टेबल 19.01.2023 
शारीरिक चाचणी गुण - Click Here 

Police Constable 20.01.2023 
Physical Test Marks - Click Here 

POLICE CONSTABLE 
PHYSICAL TEST RESULT 
CHEST NO 01 TO 528 - Click Here 

POLICE CONSTABLE 
PHYSICAL TEST RESULT 
CHEST NO 529 TO 1077 - Click Here 

POLICE CONSTABLE 
PHYSICAL TEST RESULT 
CHEST NO 1078 TO 1619 - Click Here 

POLICE CONSTABLE 
PHYSICAL TEST RESULT 
CHEST NO 1620 TO 2169 - Click Here 

POLICE CONSTABLE 
PHYSICAL TEST RESULT 
CHEST NO 2170 TO 2719 - Click Here 


POLICE CONSTABLE 
PHYSICAL TEST RESULT 
CHEST NO 2720 TO 3263 - Click Here

POLICE CONSTABLE 
PHYSICAL TEST RESULT 
CHEST NO 3264 TO 3955 - Click Here


२१ - जानेवारी - २०२३
पोलिस कॉन्स्टेबल ड्रायव्हर 
ड्रायव्हिंग शेड्यूल - Click Here 

31-जाने-2023
पोलीस कॉन्स्टेबल ड्रायव्हर 
कौशल्य चाचणी निकाल - Click Here 

०१-फेब्रुवारी-२०२३
पोलीस कॉन्स्टेबल ड्रायव्हर 
स्किल टेस्टचा निकाल 
०१.०२.२०२३ - Click Here 

०२-फेब्रु-२०२३
पोलीस कॉन्स्टेबल ड्रायव्हर 
कौशल्य चाचणी निकाल 
०२.०२.२०२३ - Click Here 

03-फेब्रु-2023
पोलीस कॉन्स्टेबल ड्रायव्हर
स्किल टेस्टचा निकाल 
०३.०२.२०२३ - Click Here 

०४ - फेब्रुवारी - २०२३
पोलीस कॉन्स्टेबल ड्रायव्हर 
स्किल टेस्टचा निकाल 
०४.०२.२०२३ - Click Here 

०६-फेब्रु-२०२३
पोलीस कॉन्स्टेबल ड्रायव्हर 
कौशल्य चाचणी निकाल 
०६.०२.२०२३ - Click Here 

०७-फेब्रु-२०२३
पोलीस कॉन्स्टेबल ड्रायव्हर 
कौशल्य चाचणी निकाल 
०७.०२.२०२३ - Click Here 

०८-फेब्रु-२०२३
पोलीस कॉन्स्टेबल ड्रायव्हर 
कौशल्य चाचणी निकाल 
०८.०२.२०२३ - Click Here 

०९-फेब्रु-२०२३
पोलीस कॉन्स्टेबल ड्रायव्हर 
कौशल्य चाचणी निकाल 
०९.०२.२०२३ - Click Here 

१० - फेब्रुवारी - २०२३
POLICE CONSTABLE DRIVER 
SKILL TEST RESULT
 10.02.2023 - Click Here 

११ - फेब्रुवारी - २०२३
POLICE CONSTABLE DRIVER 
SKILL TEST RESULT 
11.02.2023 - Click Here

११ - फेब्रुवारी - २०२३
Correction of Chest No-3414 - Click Here 

११ - फेब्रुवारी - २०२३
पोलीस आयुक्तालय सोलापूर शहर, 
पोलीस शिपाई चालक भरती 2021 
मधील कौशल्य चाचणीचा 
संपूर्ण निकाल - Click Here 

06 मार्च 2023
पोलीस आयुक्त सोलापूर 
शहर चालक पोलीस शिपाई भरती २०२१ 
लेखी परीक्षा पात्र 
ठरलेल्या उमेदवार यांची यादी - Click Here 

14 मार्च 2023 
सोलापूर शहर पोलीस भरती 
लेखी परीक्षा नवीन Update - Click Here 

१६ - मार्च - २०२३
POLICE CONSTABLE 
TRANSGENDER RESULT - Click Here 

17 मार्च 2023 
परीक्षेसाठी पात्र 
पोलीस कॉन्स्टेबल 
गुणवत्ता यादी - Click Here 

17 - मार्च - 2023
पोलीस कॉन्स्टेबल 
ड्रायव्हर लेखी परीक्षा - Click Here 

२६ - मार्च - २०२३
Answer Sheet A - Click Here 

२६ - मार्च - २०२३
Answer Sheet B - Click Here 

२६ - मार्च - २०२३
Answer Sheet C - Click Here 

२६ - मार्च - २०२३
Answer Sheet D - Click Here 

27-Mar-2023
Correction Questions 
of Exam Paper - Click Here 

27-Mar-2023
चालक पोलीस शिपाई भरती-2021 
लेखी परीक्षा निकाल - Click Here 

29-मार्च-2023
पोलीस कॉन्स्टेबल 
लेखी परीक्षेची 
बसण्याची व्यवस्था - Click Here 

29-मार्च-2023
लेखी परीक्षा पुन्हा
 गुण तपासणे - Click Here 

31-Mar-2023
चालक पोलीस शिपाई 
भरती-2021 
अंतिम गुणपत्रिका - Click Here 

02-Apr-2023
Police Constable 
Exam Answer Key - Click Here 

02-Apr-2023
Correction Questions of 
Police Constable 
Exam Paper - Click Here 

०३-एप्रिल-२०२३
पोलीस कॉन्स्टेबल 
लेखी परीक्षेचे गुण - Click Here 

०५ - एप्रिल - २०२३
पोलीस शिपाई भरती-2021 
लेखी परीक्षा फेरतपासणी - Click Here 

०६ - एप्रिल - २०२३
पोलीस शिपाई भरती-2021 
अंतिम गुणपत्रिका - Click Here 

11-एप्रिल-2023
ड्रायव्हर पोलीस कॉन्स्टेबल 
निवड यादी - Click Here 

11-एप्रिल-2023
ड्रायव्हर पोलीस कॉन्स्टेबल 
वेटिंग यादी - Click Here 

12 - एप्रिल - 2023
पोलीस भरती चालक 2021
कागदपत्रे पडताळणी नोटिस - Click Here 

13 - एप्रिल - 2023
पोलीस कॉन्स्टेबल 
निवड यादी - Click Here 

13 - एप्रिल - 2023
पोलीस कॉन्स्टेबल 
कागदपत्र पडताळणी - Click Here 

13 - एप्रिल - 2023
पोलीस कॉन्स्टेबल 
प्रतीक्षा यादी - Click Here 

१८-एप्रिल-२०२३
गैरहजर उमेदवार - Click Here 

25-एप्रिल-2023
ड्रायव्हर पोलीस कॉन्स्टेबल 
गैरहजर उमेदवार स्मरणपत्र - Click Here 

25-एप्रिल-2023
ड्रायव्हर पोलीस कॉन्स्टेबल 
मेडिकल 27.04.2023 - Click Here 

२६ - एप्रिल - २०२३
प्रतीक्षा उमेदवार 
दस्तऐवज पडताळणी - Click Here 

२९ - एप्रिल - २०२३
पोलीस कॉन्स्टेबल 
वैद्यकीय तपासणी 
०२/०५/२०२३ - Click Here 

अशाच माहितीसाठी आम्हाला खालील ठिकाणी फॉलो करायला विसरू नका 

Follow Us On Social Platforms
YouTube Click Here
Facebook Page Click Here
Telegram Channel Click Here
Previous Post Next Post