Amravati Rural Police Constable Result 2023|अमरावती ग्रामीण पोलीस शिपाई भरती कौशल्य चाचणी पात्र यादी जाहीर

Amravati Rural Police Constable Result 2023|अमरावती ग्रामीण पोलीस शिपाई भरती कौशल्य चाचणी पात्र यादी जाहीर 

अमरावती ग्रामीण पोलीस शिपाई भरती साठी कौशल्य चाचणी घेतली जाणार आहे.कौशल्य चाचणी साठी त्यांनी पात्र उमेदवार यांची यादी जाहीर करण्यात आली आहे.

Amravati Rural Police Constable Skill test Exam 2023
Amravati Rural Police Constable Skill test Exam 2023

Amravati Rural Police Constable Skill Test Result 2023 


अमरावती ग्रामीण पोलीस शिपाई कौशल्य चाचणी पात्र उमेदवार यादी  

अमरावती ग्रामीण पोलीस शिपाई कौशल्य चाचणी पात्र यादी - Click Here 

अमरावती ग्रामीण पोलीस शिपाई चालक 
कौशल्य चाचणीमध्ये पात्र ठरलेल्या 
उमेदवारांची यादी जाहीर  - Click Here 

अमरावती ग्रामीण पोलिस शिपाई भरती 
२०२१ दिनांक 17-01-2023 
उमेदवारांची मैदानी चाचणी गुणांची यादी - Click Here

अमरावती ग्रामीण पोलिस शिपाई भरती
२०२१ दिनांक १८-०१-२०२३
मेदवारांची मैदानी चाचणी गुणांची यादी - Click Here


अमरावती ग्रामीण पोलिस शिपाई भरती
२०२१ दिनांक १९-०१-२०२३ 
उमेदवारांची मैदानी चाचणी गुणांची यादी - Click Here


अमरावती ग्रामीण पोलिस शिपाई भरती 
२०२१ दिनांक २०-०१-२०२३ उमेदवारांची
 मैदानी चाचणी गुणांची यादी - Click Here 

अमरावती ग्रामीण पोलिस शिपाई भरती 
२०२१ दिनांक २१-०१-२०२३ उमेदवारांची 
मैदानी चाचणी गुणांची यादी - Click Here 

अमरावती ग्रामीण पोलिस शिपाई भरती
२०२१ दिनांक २३-०१-२०२३ उमेदवारांची 
मैदानी चाचणी गुणांची यादी - Click Here 

अमरावती ग्रामीण पोलिस शिपाई भरती 
२०२१ दिनांक २४-०१-२०२३ उमेदवारांची 
मैदानी चाचणी गुणांची यादी - Click Here 

अमरावती ग्रामीण पोलिस शिपाई भरती
२०२१ दिनांक २७-०१-२०२३ उमेदवारांची 
मैदानी चाचणी गुणांची यादी - Click Here 

अमरावती ग्रामीण पोलिस शिपाई भरती 
२०२१ दिनांक २८-०१-२०२३ उमेदवारांची 
मैदानी चाचणी गुणांची यादी - Click Here 

चालक पोलीस शिपाई भरती २०२१ 
मधील वाहन चालक कौशल्य चाचणी 
करिता पात्र उमेदवारांची यादी - Click Here

अमरावती ग्रामीण पोलिस शिपाई भरती २०२१
दिनांक २९-०१-२०२३ उमेदवारांची
मैदानी चाचणी गुणांची यादी - Click Here 

अमरावती ग्रामीण पोलिस शिपाई भरती २०२१ 
दिनांक ३१-०१-२०२३ 
महिला उमेदवारांची
मैदानी चाचणी गुणांची यादी - Click Here 

अमरावती ग्रामीण पोलिस शिपाई भरती २०२१
दिनांक -१-०२-२०२३ महिला उमेदवारांची 
मैदानी चाचणी गुणांची यादी - Click Here 

अमरावती ग्रामीण पोलिस शिपाई भरती २०२१
दिनांक ०२ -०२-२०२३ महिला उमेदवारांची 
मैदानी चाचणी गुणांची यादी - Click Here

अमरावती ग्रामीण पोलिस शिपाई भरती २०२१ 
दिनांक ०३-०२-२०२३ महिला उमेदवारांची
मैदानी चाचणी गुणांची यादी - Click Here 

06-Feb-2023
अमरावती ग्रामीण 
पोलिस शिपाई भरती २०२१ 
उमेदवारांची मैदानी चाचणी 
मध्ये ऊत्तीर्ण झालेले सर्व 
उमेदवार एकत्रित अंतीम यादी -१ - Click Here 

06-Feb-2023
अमरावती ग्रामीण 
पोलिस शिपाई भरती २०२१ 
उमेदवारांची मैदानी चाचणी 
मध्ये ऊत्तीर्ण झालेले सर्व 
उमेदवार एकत्रित अंतीम यादी -२ - Click Here

06-फेब्रु-2023
अंतिम यादी 
अमरावती ग्रामीण पोलीस - Click Here 


10-Feb-2023
अमरावती ग्रामीण पोलिस शिपाई भरती २०२१
लेखी परीक्षेकरिता पात्र ठरलेल्या
उमेदवारांची यादी - १ ( OPEN , SC ) - Click Here 

10-Feb-2023
अमरावती ग्रामीण पोलिस शिपाई भरती २०२१ 
लेखी परीक्षेकरिता पात्र ठरलेल्या 
उमेदवारांची यादी - १ 
( ST, VJA, NTB,NTC,NTD,SBC,OBC,EWS )


11-Feb-2023
अमरावती ग्रामीण पोलीस शिपाई भरती 2021 
लेखी परिक्षेकरिता पात्र ठरलेल्या 
उमेदवारांकरिता महत्त्वाची सूचना -
 ( शुद्धीपत्रक ) - Click Here 

20-Feb-2023
अमरावती ग्रामीण पोलिस शिपाई भरती २०२१ 
लेखी परीक्षेकरिता पात्र ठरलेल्या 
उमेदवारांची अंतिम यादी - १ 
( ST, VJA, NTB,NTC,
NTD,SBC,OBC,EWS ) - Click Here 

20-Feb-2023
अमरावती ग्रामीण पोलिस शिपाई भरती २०२१ 
लेखी परीक्षेकरिता पात्र ठरलेल्या 
उमेदवारांची अंतिम यादी - १ 
( OPEN , SC ) - Click Here 


06-MARCH-2023
पोलीस अमरावती ग्रामीण 
चालक पोलीस शिपाई भरती २०२१
लेखी परीक्षा पात्र ठरलेल्या 
उमेदवार यांची यादी - Click Here 

10 मार्च 2023 
अमरावती ग्रामीण पोलीस 
शिपाई भरती 2021 
लेखी परिक्षेकरिता पात्र 
ठरलेल्या उमेदवारांकरिता 
महत्त्वाची सूचना - ( शुद्धीपत्रक ) - Click Here 

२६ - मार्च - २०२३
चालक पोलीस शिपाई - २०२१ 
लेखी परीक्षा उत्तरतालिका - Click Here


२६ - मार्च - २०२३
चालक पोलीस शिपाई उमेदवारांसाठी 
महत्वाची सूचना 
(उत्तरतालिका शुद्धीपत्रक ) - Click Here 

26-Mar-2023
चालक पोलीस शिपाई २०२१ 
उमेदवाराची लेखी परीक्षेतील 
गुणांची यादी - Click Here 

30-Mar-2023
चालक पोलिस शिपाई भरती २०२१ 
लेखी परीक्षा बाबत प्रेसनोट - Click Here 

02-Apr-2023
पोलीस शिपाई - २०२१ 
लेखी परीक्षा उत्तरतालिका - Click Here 

02-Apr-2023
पोलीस शिपाई उमेदवारांसाठी 
महत्वाची सूचना ( शुद्धीपत्रक ) - Click Here 

03-Apr-2023
पोलीस शिपाई २०२१ 
उमेदवाराची लेखी परीक्षेतील 
गुणांची यादी - Click Here 

12-Apr-2023
पोलीस शिपाई २०२१ 
उमेदवाराची अंतिम गुणांची यादी - Click Here 

12-Apr-2023
चालक पोलिस शिपाई भरती 
२०२१ तात्पुरती निवड यादी 
व तात्पुरती प्रतीक्षा यादी - Click Here 

13-Apr-2023
पोलिस शिपाई भरती २०२१ 
तात्पुरती निवड यादी 
( PROVISIONAL 
SELECTION LIST ) - Click Here 

13-Apr-2023
पोलिस शिपाई भरती २०२१ 
तात्पुरती प्रतीक्षा यादी 
( PROVISIONAL 
WAITING LIST ) - Click Here 

22-Apr-2023
चालक पोलीस शिपाई 
उमेदवारांसाठी महत्वाची सूचना - Click Here 

22-Apr-2023
पोलीस शिपाई उमेदवारांसाठी 
महत्वाची सूचना - Click Here 

28-Apr-2023
पोलीस शिपाई व पोलीस शिपाई चालक 
उमेदवारांसाठी महत्वाची सूचना - 
वैद्यकीय तपासणी - Click Here 


अशाच माहितीसाठी आम्हाला खालील ठिकाणी फॉलो करायला विसरू नका 

Follow Us On Social Platforms
YouTube Click Here
Facebook Page Click Here
Telegram Channel Click Here
Previous Post Next Post