Amravati Rural Police Constable Result 2023|अमरावती ग्रामीण पोलीस शिपाई भरती कौशल्य चाचणी पात्र यादी जाहीर

Post a Comment

Amravati Rural Police Constable Result 2023|अमरावती ग्रामीण पोलीस शिपाई भरती कौशल्य चाचणी पात्र यादी जाहीर 

अमरावती ग्रामीण पोलीस शिपाई भरती साठी कौशल्य चाचणी घेतली जाणार आहे.कौशल्य चाचणी साठी त्यांनी पात्र उमेदवार यांची यादी जाहीर करण्यात आली आहे.

Amravati Rural Police Constable Skill test Exam 2023
Amravati Rural Police Constable Skill test Exam 2023

Amravati Rural Police Constable Skill Test Result 2023 


अमरावती ग्रामीण पोलीस शिपाई कौशल्य चाचणी पात्र उमेदवार यादी  

अमरावती ग्रामीण पोलीस शिपाई कौशल्य चाचणी पात्र यादी - Click Here 

अमरावती ग्रामीण पोलीस शिपाई चालक 
कौशल्य चाचणीमध्ये पात्र ठरलेल्या 
उमेदवारांची यादी जाहीर  - Click Here 

अमरावती ग्रामीण पोलिस शिपाई भरती 
२०२१ दिनांक 17-01-2023 
उमेदवारांची मैदानी चाचणी गुणांची यादी - Click Here

अमरावती ग्रामीण पोलिस शिपाई भरती
२०२१ दिनांक १८-०१-२०२३
मेदवारांची मैदानी चाचणी गुणांची यादी - Click Here


अमरावती ग्रामीण पोलिस शिपाई भरती
२०२१ दिनांक १९-०१-२०२३ 
उमेदवारांची मैदानी चाचणी गुणांची यादी - Click Here


अमरावती ग्रामीण पोलिस शिपाई भरती 
२०२१ दिनांक २०-०१-२०२३ उमेदवारांची
 मैदानी चाचणी गुणांची यादी - Click Here 

अमरावती ग्रामीण पोलिस शिपाई भरती 
२०२१ दिनांक २१-०१-२०२३ उमेदवारांची 
मैदानी चाचणी गुणांची यादी - Click Here 

अमरावती ग्रामीण पोलिस शिपाई भरती
२०२१ दिनांक २३-०१-२०२३ उमेदवारांची 
मैदानी चाचणी गुणांची यादी - Click Here 

अमरावती ग्रामीण पोलिस शिपाई भरती 
२०२१ दिनांक २४-०१-२०२३ उमेदवारांची 
मैदानी चाचणी गुणांची यादी - Click Here 

अमरावती ग्रामीण पोलिस शिपाई भरती
२०२१ दिनांक २७-०१-२०२३ उमेदवारांची 
मैदानी चाचणी गुणांची यादी - Click Here 

अमरावती ग्रामीण पोलिस शिपाई भरती 
२०२१ दिनांक २८-०१-२०२३ उमेदवारांची 
मैदानी चाचणी गुणांची यादी - Click Here 

चालक पोलीस शिपाई भरती २०२१ 
मधील वाहन चालक कौशल्य चाचणी 
करिता पात्र उमेदवारांची यादी - Click Here

अमरावती ग्रामीण पोलिस शिपाई भरती २०२१
दिनांक २९-०१-२०२३ उमेदवारांची
मैदानी चाचणी गुणांची यादी - Click Here 

अमरावती ग्रामीण पोलिस शिपाई भरती २०२१ 
दिनांक ३१-०१-२०२३ 
महिला उमेदवारांची
मैदानी चाचणी गुणांची यादी - Click Here 

अमरावती ग्रामीण पोलिस शिपाई भरती २०२१
दिनांक -१-०२-२०२३ महिला उमेदवारांची 
मैदानी चाचणी गुणांची यादी - Click Here 

अमरावती ग्रामीण पोलिस शिपाई भरती २०२१
दिनांक ०२ -०२-२०२३ महिला उमेदवारांची 
मैदानी चाचणी गुणांची यादी - Click Here

अमरावती ग्रामीण पोलिस शिपाई भरती २०२१ 
दिनांक ०३-०२-२०२३ महिला उमेदवारांची
मैदानी चाचणी गुणांची यादी - Click Here 

06-Feb-2023
अमरावती ग्रामीण 
पोलिस शिपाई भरती २०२१ 
उमेदवारांची मैदानी चाचणी 
मध्ये ऊत्तीर्ण झालेले सर्व 
उमेदवार एकत्रित अंतीम यादी -१ - Click Here 

06-Feb-2023
अमरावती ग्रामीण 
पोलिस शिपाई भरती २०२१ 
उमेदवारांची मैदानी चाचणी 
मध्ये ऊत्तीर्ण झालेले सर्व 
उमेदवार एकत्रित अंतीम यादी -२ - Click Here

06-फेब्रु-2023
अंतिम यादी 
अमरावती ग्रामीण पोलीस - Click Here 


10-Feb-2023
अमरावती ग्रामीण पोलिस शिपाई भरती २०२१
लेखी परीक्षेकरिता पात्र ठरलेल्या
उमेदवारांची यादी - १ ( OPEN , SC ) - Click Here 

10-Feb-2023
अमरावती ग्रामीण पोलिस शिपाई भरती २०२१ 
लेखी परीक्षेकरिता पात्र ठरलेल्या 
उमेदवारांची यादी - १ 
( ST, VJA, NTB,NTC,NTD,SBC,OBC,EWS )


11-Feb-2023
अमरावती ग्रामीण पोलीस शिपाई भरती 2021 
लेखी परिक्षेकरिता पात्र ठरलेल्या 
उमेदवारांकरिता महत्त्वाची सूचना -
 ( शुद्धीपत्रक ) - Click Here 

20-Feb-2023
अमरावती ग्रामीण पोलिस शिपाई भरती २०२१ 
लेखी परीक्षेकरिता पात्र ठरलेल्या 
उमेदवारांची अंतिम यादी - १ 
( ST, VJA, NTB,NTC,
NTD,SBC,OBC,EWS ) - Click Here 

20-Feb-2023
अमरावती ग्रामीण पोलिस शिपाई भरती २०२१ 
लेखी परीक्षेकरिता पात्र ठरलेल्या 
उमेदवारांची अंतिम यादी - १ 
( OPEN , SC ) - Click Here 


06-MARCH-2023
पोलीस अमरावती ग्रामीण 
चालक पोलीस शिपाई भरती २०२१
लेखी परीक्षा पात्र ठरलेल्या 
उमेदवार यांची यादी - Click Here 

10 मार्च 2023 
अमरावती ग्रामीण पोलीस 
शिपाई भरती 2021 
लेखी परिक्षेकरिता पात्र 
ठरलेल्या उमेदवारांकरिता 
महत्त्वाची सूचना - ( शुद्धीपत्रक ) - Click Here 


अशाच माहितीसाठी आम्हाला खालील ठिकाणी फॉलो करायला विसरू नका 

Follow Us On Social Platforms
YouTube Click Here
Facebook Page Click Here
Telegram Channel Click Here
Related Posts

Post a Comment