Yavatmal Police Bharti Result 2023|यवतमाळ जिल्हा पोलिस शिपाई चालक भरती निकाल 2023

Post a Comment

Yavatmal District Police Ground Exam Result 2023 | यवतमाळ जिल्हा पोलोस शिपाई चालक भरती Ground Exam निकाल जाहीर 

यवतमाळ जिल्हा पोलीस भरती अंतर्गत चालक पदाचा Ground Test चा निकाल आज दिनांक 07 जानेवारी 2023 चा निकाल जाहीर झाला आहे.
Yavatmal Police Physical Exam Results 2023


Yavatmal Police Physical Exam Results 2023

हिंगोली चालक पदाचा निकाल बघण्यासाठी खाली लिंक दिली आहे.लिंक ला क्लीक करून निकाल बघू शकता.

यवतमाळ चालक Ground टेस्ट निकाल - 

यवतमाळ जिल्हा  पोलीस मैदानी चाचणी निकाल  - 

02 जानेवारी निकाल -  Click Here

03 जानेवारी निकाल -  Click Here

04 जानेवारी निकाल -  Click Here

05 जानेवारी निकाल -  Click Here

06 जानेवारी निकाल -  Click Here

यवतमाळ जिल्हा पोलीस भरती - २०२१ ( पोलीस शिपाई चालक - खेळाडू ) दिनांक ०७/०१/२०२३ रोजी शारीरिक चाचणीचे गुणपत्रक - Click Here 

यवतमाळ जिल्हा पोलीस भरती - २०२१ ( पोलीस शिपाई चालक - महिला ) दिनांक ०७/०१/२०२३ रोजी शारीरिक चाचणीचे गुणपत्रक - Click Here 


यवतमाळ जिल्हा पोलीस भरती - २०२१ ( पोलीस शिपाई चालक - माजी सैनिक ) दिनांक ०७/०१/२०२३ रोजी शारीरिक चाचणीचे गुणपत्रक - Click Here 

यवतमाळ जिल्हा पोलीस भरती - २०२१
( पोलीस शिपाई - पुरुष ) दिनांक ०९/०१/२०२३ रोजी शारीरिक चाचणीचे गुणपत्रक - Click Here 

यवतमाळ जिल्हा पोलीस भरती - २०२१ 
( पोलीस शिपाई - पुरुष ) दिनांक १०/०१/२०२३ रोजी शारीरिक चाचणीचे गुणपत्रक - Click Here 

यवतमाळ जिल्हा पोलीस भरती - २०२१
 ( पोलीस शिपाई - पुरुष ) दिनांक ११/०१/२०२३ रोजी शारीरिक चाचणीचे गुणपत्रक - Click Here 

यवतमाळ जिल्हा पोलीस भरती - २०२१ 
( पोलीस शिपाई - पुरुष ) दिनांक १२/०१/२०२३ रोजी शारीरिक चाचणीचे गुणपत्रक - Click Here 

यवतमाळ जिल्हा पोलीस भरती - २०२१ 
( पोलीस शिपाई - पुरुष ) दिनांक १३/०१/२०२३ रोजी शारीरिक चाचणीचे गुणपत्रक - Click Here 


यवतमाळ जिल्हा पोलीस भरती - २०२१ 
( पोलीस शिपाई - पुरुष ) दिनांक १४/०१/२०२३ रोजी शारीरिक चाचणीचे गुणपत्रक - Click Here 

यवतमाळ जिल्हा पोलीस भरती - २०२१ 
( पोलीस शिपाई - पुरुष ) दिनांक १६/०१/२०२३ रोजी शारीरिक चाचणीचे गुणपत्रक - Click Here 

यवतमाळ जिल्हा पोलीस भरती - २०२१ 
( पोलीस शिपाई - पुरुष ) दिनांक १७/०१/२०२३ रोजी शारीरिक चाचणीचे गुणपत्रक - Click Here 

यवतमाळ जिल्हा पोलीस भरती - २०२१
( पोलीस शिपाई - पुरुष ) दिनांक १८/०१/२०२३ रोजी शारीरिक चाचणीचे गुणपत्रक - Click Here 

यवतमाळ जिल्हा पोलीस भरती - २०२१ 
( पोलीस शिपाई - पुरुष ) दिनांक १९/०१/२०२३ रोजी शारीरिक चाचणीचे गुणपत्रक - Click Here 

यवतमाळ जिल्हा पोलीस भरती - २०२१ 
( पोलीस शिपाई - पुरुष ) दिनांक २०.०१.२०२३ रोजी शारीरिक चाचणीचे गुणपत्रक - Click Here 

यवतमाळ जिल्हा पोलीस भरती - २०२१ 
( पोलीस शिपाई - पुरुष ) दिनांक २१.०१.२०२३ रोजी शारीरिक चाचणीचे गुणपत्रक - Click Here 


यवतमाळ जिल्हा पोलीस भरती - २०२१ 
( पोलीस शिपाई - पुरुष ) दिनांक २४/०१/२०२३ रोजी
शारीरिक चाचणीचे गुणपत्रक - Click Here 

यवतमाळ जिल्हा पोलीस भरती - २०२१ 
( पोलीस शिपाई - महिला ) दिनांक २७/०१/२०२३ रोजी शारीरिक चाचणीचे गुणपत्रक - Click Here 

यवतमाळ जिल्हा पोलीस भरती - २०२१ 
( पोलीस शिपाई - महिला ) 
दिनांक २८/०१/२०२३ रोजी 
शारीरिक चाचणीचे गुणपत्रक - Click Here 


यवतमाळ जिल्हा पोलीस भरती - २०२१ 
( पोलीस शिपाई - महिला ) 
दिनांक ३०/०१/२०२३ रोजी 
शारीरिक चाचणीचे गुणपत्रक - Click Here 

यवतमाळ जिल्हा पोलीस भरती - २०२१ 
( पोलीस शिपाई ) 
दिनांक ३१/०१/२०२३ 
रोजी शारीरिक चाचणीचे गुणपत्रक - Click Here 

07-02-2023
यवतमाळ जिल्हा 
पोलीस शिपाई चालक भरती -२०२१, 
मैदानी चाचणी व प्राथमिक 
कागदपत्र पडताळणीमध्ये पात्र 
ठरलेल्या उमेदवारांची यादी - Click Here 

कौशल्य चाचणीकरिता पात्र 
उमेदवारांची प्रवर्गनिहाय तात्पुरती 
गुणवत्ता यादी तसेच कौशल्य 
चाचणीकरिता पात्र 
उमेदवारांचे वेळापत्रक - Click Here

यवतमाळ जिल्हा पोलीस शिपाई भरती -२०२१
मैदानी चाचणी व प्राथमिक 
कागदपत्र पडताळणीमध्ये 
पात्र व अपात्र ठरलेल्या 
उम्मेदवारांची यादी - Click Here 

पोलीस शिपाई भरती २०२१ 
मध्ये लेखी परीक्षेसाठी 
पात्र ठरलेल्या एकूण ३०९८ 
उमेदवारांकरिता सूचना . 
( प्रवर्गनिहाय रिक्त पदाच्या 
१:१० या प्रमाणात ) - Click Here 


अशाच माहितीसाठी आम्हाला खालील ठिकाणी फॉलो करायला विसरू नका 

Follow Us On Social Platforms
YouTube Click Here
Facebook Page Click Here
Telegram Channel Click Here
Related Posts

Post a Comment