Bhandara Police Driver Ground Exam Results 2023|भंडारा पोलीस चालक भरती Ground Exam निकाल जाहीर

Bhandara Police Ground Exam Result 2023

भंडारा येथे पोलीस शिपाई चालक पदाची भरती निघाली होती.त्याभरती संदर्भात 02 जानेवारी 2023 ला Ground Test घेतली गेली त्याचा निकाल जाहीर करण्यात आला आहे.

Bhandara Police Driver Ground Exam Results 2023
Bhandara Police Driver Ground Exam Results 2023


निकाल बघण्यासाठी खाली दिलेला लिंक चा वापर करा.

Bhandara Police Driver Ground Exam Results 2023

भंडारा पोलीस चालक Ground निकाल 

02 जानेवारी निकाल - Click Here 

03 जानेवारी निकाल - Click Here 

04 जानेवारी निकाल - Click Here 

05 जानेवारी निकाल - Click Here


पोलीस भरती २०२१ (चालक) दिनांक ६/१/२०२३
रोजी झालेल्या उमेदवारांची शारीरिक चाचणी गुणपत्रिका यादी (मुलींची) - Click Here 

पोलीस भरती २०२१ (चालक) दिनांक ६/१/२०२३
रोजी झालेल्या उमेदवारांची शारीरिक चाचणी गुणपत्रिका यादी (एक्स. सर्व्हिस मन) - Click Here 

पोलीस शिपाई शारीरीक चाचणी निकाल - 

07 जानेवारी पोलीस शिपाई निकाल - Click Here 

पोलीस भरती २०२१ (पोलीस शिपाई ) 
दिनांक ९/१/२०२३
रोजी झालेल्या उमेदवारांची 
शारीरिक चाचणी गुणपत्रिका यादी  - Click Here 

पोलीस भरती २०२१ (पोलीस शिपाई ) 
दिनांक ९/१/२०२३
रोजी झालेल्या उमेदवारांची 
शारीरिक चाचणी गुणपत्रिका 
यादी (एक्स. सर्व्हिस मन) - Click Here 

पोलीस भरती २०२१ (पोलीस शिपाई ) 
दिनांक ९/१/२०२३
ड्रायविंग स्किल टेस्टकरीता 
पात्र उमेदवारांची यादी - Click Here 

पोलीस भरती २०२१ (पोलीस शिपाई )
 दिनांक १०/१/२०२३
रोजी झालेल्या उमेदवारांची
शारीरिक चाचणी गुणपत्रिका यादी  - Click Here 

पोलीस भरती २०२१ (पोलीस शिपाई )
 दिनांक १०/१/२०२३
लेखी चाचणीसाठी निवड करण्यात 
आलेल्या उमेदवारांची सुची  - Click Here 


पोलीस शिपाई कौशल्य चाचणीसाठी
 पात्र उमेदवारांची यादी जाहीर  - Click Here 

भंडारा जिल्हा पोलीस शिपाई 
चालक भरती २०२१
वाहन चालविण्याची कौशल्य 
चाचणी गुणपत्रिका यादी २७/०१/२०२३ - Click Here 

भंडारा जिल्हा पोलीस शिपाई 
चालक भरती २०२१
वाहन चालविण्याची कौशल्य 
चाचणी गुणपत्रिका यादी २८/०१/२०२३ - Click Here


भंडारा जिल्हा पोलीस शिपाई 
चालक भरती २०२१
वाहन चालविण्याची कौशल्य 
चाचणी गुणपत्रिका यादी ३०/०१/२०२३ - Click Here 

भंडारा जिल्हा पोलीस शिपाई 
चालक भरती २०२१
वाहन चालविण्याची कौशल्य 
चाचणी गुणपत्रिका यादी ३१/०१/२०२३ - Click Here

भंडारा जिल्हा पोलीस शिपाई 
चालक भरती २०२१
लेखी चाचणीसाठी निवड करण्यात 
आलेल्या उमेदवारांची 
अंतीम निवडसुची  - Click Here

भंडारा जिल्हा पोलीस चालक 
शिपाई भरती २०२१
लेखी चाचणीसाठी पात्र 
ठरलेल्या उमेदवारांची यादी  - Click Here 

पोलीस अधीक्षक भंडारा 
चालक पोलीस शिपाई भरती २०२१ 
लेखी परीक्षा उमेदवार यांची यादी - Click Here 

21 मार्च 2023 
पोलीस अधीक्षक भंडारा 
चालक पोलीस शिपाई भरती 
२०२१ लेखी परीक्षा 
उमेदवार यांची यादी - Click Here 

25 मार्च 2023 
भंडारा जिल्हा
पोलीस चालक 
शिपाई भरती २०२१
लेखी परीक्षा  - Click Here 

भंडारा जिल्हा पोलीस चालक 
शिपाई भरती २०२१
प्रश्नसंच( A, B, C, D) उत्तरतालिका - Click Here 

भंडारा जिल्हा 
पोलीस शिपाई भरती २०२१
लेखी चाचणी  - Click Here 

भंडारा जिल्हा पोलीस 
चालक शिपाई भरती २०२१
लेखी परीक्षेच्या गुणांची यादी  - Click Here

भंडारा जिल्हा पोलीस 
चालक शिपाई भरती २०२१
तात्पुरती निवड यादी
 व प्रतीक्षा यादी  - Click Here 

भंडारा जिल्हा पोलीस 
शिपाई भरती २०२१
लेखी चाचणीसाठी पात्र ठरलेल्या 
उमेदवारांसाठी सूचना (प्रेस नोट) - Click Here  

पोलीस अधीक्षक भंडारा 
पोलीस शिपाई भरती २०२१
लेखी परीक्षा उत्तरतालिका - Click Here 

भंडारा जिल्हा पोलीस 
शिपाई भरती २०२१
उमेदवारांसाठी सूचना - Click Here 

पोलीस अधीक्षक भंडारा
पोलीस शिपाई भरती २०२१ 
लेखी परीक्षेच्या गुणांची यादी - Click Here 

12 - एप्रिल - 2023
भंडारा पोलीस शिपाई भरती 2021 
तात्पुरती निवड यादी 
व प्रतिक्षा यादी - Click Here 

27 - 04 - 2023
भंडारा जिल्हा पोलीस शिपाई भरती २०२१
पोलीस शिपाई व पोलीस चालक 
शिपाई निवड यादीतील उमेदवार 
वैद्यकीय तपासणी करिता 
हजर राहण्या बाबत सूचना  - Click Here अशाच माहितीसाठी आम्हाला खालील ठिकाणी फॉलो करायला विसरू नका 

Follow Us On Social Platforms
YouTube Click Here
Facebook Page Click Here
Telegram Channel Click Here
 
Previous Post Next Post