Nanded Police Bharti Result|नांदेड जिल्हा पोलीस भरती मैदानी चाचणी निकाल जाहीर

Nanded Police Bharti Result|नांदेड जिल्हा पोलीस भरती मैदानी चाचणी निकाल जाहीर 

महाराष्ट्र मध्ये विविध जिल्ह्यात पोलीस भरती सुरू आहे.यामध्ये नांदेड जिल्ह्यात सुध्दा पोलिस भरती राबविण्यात येत आहे.
Nanded District Police Bharti 2023
Nanded District Police Bharti 2023


नांदेड जिल्हा पोलीस भरती संदर्भात त्यांनी निकाल हे जाहीर केले आहे. मैदानी चाचणीचे निकाल जर तुम्हाला downoload करण्यासाठी जर तुम्ही इथे आले असाल तर तुम्ही अतिशय योग्य ठिकाणी आहात.

खाली तुम्हाला तारखेनुसार निकाल download करता येतात. तुम्ही खाली दिलेल्या लिंक चा वापर करून निकाल हा download करू शकता.

Nanded Police Bharti Ground Exam Results 2023

नांदेड जिल्हा पोलीस भरती - 2021 दि.02/01/2023 रोजी मैदानी चाचणीस पात्र उमेदवारांचे प्राप्त गुणांची यादी - Click Here

नांदेड जिल्हा पोलीस भरती - 2021 दि.03/01/2023 
रोजी मैदानी चाचणीस पात्र उमेदवारांचे प्राप्त गुणांची 
यादी - Click Here

नांदेड जिल्हा पोलीस भरती - 2021 दि.03/01/2023 
रोजी मैदानी चाचणीस पात्र उमेदवारांचे प्राप्त गुणांची 
यादी - Click Here

नांदेड जिल्हा पोलीस भरती - 2021 दि.03/01/2023
रोजी मैदानी चाचणीस पात्र उमेदवारांचे प्राप्त गुणांची 
यादी - Click Here

नांदेड जिल्हा पोलीस भरती - 2021 दि.04/01/2023 
रोजी मैदानी चाचणीस पात्र उमेदवारांचे प्राप्त गुणांची 
यादी - Click Here

नांदेड जिल्हा पोलीस भरती - 2021 दि.05/01/2023 
रोजी मैदानी चाचणीस पात्र उमेदवारांचे प्राप्त गुणांची 
यादी - Click Here

नांदेड जिल्हा पोलीस भरती - 2021 दि.06/01/2023 
रोजी मैदानी चाचणीस पात्र उमेदवारांचे प्राप्त गुणांची 
यादी - Click Here

नांदेड जिल्हा पोलीस भरती - 2021 दि.07/01/2023 
रोजी मैदानी चाचणीस पात्र उमेदवारांचे प्राप्त गुणांची 
यादी - Click Here

नांदेड जिल्हा पोलीस भरती - 2021 दि.09/01/2023 
रोजी मैदानी चाचणीस पात्र उमेदवारांचे प्राप्त गुणांची 
यादी - Click Here


नांदेड जिल्हा पोलीस भरती - 2021 दि.10/01/2023 
रोजी मैदानी चाचणीस पात्र उमेदवारांचे प्राप्त गुणांची 
यादी - Click Here

नांदेड जिल्हा पोलीस भरती - 2021 दि.11/01/2023 
रोजी मैदानी चाचणीस पात्र उमेदवारांचे प्राप्त गुणांची 
यादी - Click Here

नांदेड जिल्हा पोलीस भरती - 2021 दि.12/01/2023 
रोजी मैदानी चाचणीस पात्र उमेदवारांचे प्राप्त गुणांची 
यादी 1 - Click Here

नांदेड जिल्हा पोलीस भरती - 2021 दि.12/01/2023 
रोजी मैदानी चाचणीस पात्र उमेदवारांचे प्राप्त गुणांची 
यादी 2 - Click Here

नांदेड जिल्हा पोलीस भरती - 2021 दि.13/01/2023 
रोजी मैदानी चाचणीस पात्र उमेदवारांचे प्राप्त गुणांची 
यादी - Click Here

नांदेड जिल्हा पोलीस भरती - 2021 दि.14/01/2023 
रोजी मैदानी चाचणीस पात्र उमेदवारांचे प्राप्त गुणांची 
यादी - Click Here

नांदेड जिल्हा चालक पोलीस शिपाई भरती -2021 मधील मैदानी चाचणीत उत्तीर्ण झालेल्या, जाहीरातीनुसार 1:10 प्रमाणे, कौशल्य चाचणीस पात्र झालेल्या उमेदवारांची तात्पुरती निवड यादी - Click Here

नांदेड जिल्हा पोलीस शिपाई भरती -2021 मधील 
मैदानी चाचणीत उत्तीर्ण झालेले 
पुरुष व महिला उमेदवारांची यादी - Click Here

पोलीस अधिक्षक, नांदेड, 
कौशल्य चाचणी 
वेळापत्रक व ठिकाण माहिती - Click Here 

नांदेड जिल्हा चालक 
पोलीस शिपाई भरती -2021, 
कौशल्य चाचणीसाठी उपस्थित 
असलेल्या उमेदवारांचा निकाल - Click Here

नांदेड जिल्हा पोलीस भरती -2021
तृतीयपंथी पोलीस शिपाई 
पदाची दिनांक 18/03/2023 रोजीचे 
पात्र उमेदवारांचे शारीरिक 
चाचणीचे प्राप्त गुण - Click Here 

नांदेड जिल्हा पोलीस 
भरती चालक - 2021 
लेखी परीक्षेस पात्र 
उमेदवारांना सूचना - Click Here 

24 मार्च 2023 
जिल्हा पोलीस भरतीतील 
वाहनचालक पदासाठी 
रविवारी लेखी परीक्षा - Click Here 

पोलीस शिपाई भरती -2021 
लेखी परीक्षे करीता पात्र झालेल्या 
उमेदवारांचे प्रवर्ग निहाय 1:10 प्रमाणे 
तात्पुरती ( provisional ) 
गुणवत्ता यादी 
दि.26-03-2023 - Click Here 

चालक पोलीस शिपाई भरती -2021 
दिनांक 26-03-2023 रोजी 
झालेल्या लेखी परीक्षेचे 
उमेदवारांचे पात्र गुण - Click Here 

29 - मार्च - 2023
चालक पोलीस शिपाई भरती -2021 
दिनांक 26-03-2023 रोजी 
झालेल्या लेखी परीक्षेचे 
उमेदवारांचे फेरतपासणीनुसार 
प्राप्त गुण - Click Here 


पोलीस शिपाई भरती- 2021 
लेखी परीक्षेकरिता पात्र झालेल्या 
उमेदवारांचे प्रवर्ग निहाय 
1:10 प्रमाणे तात्पुरती (provisional) 
अधिकची गुणवत्ता यादी - Click Here 

01 - एप्रिल - 2023
पोलीस भरती लेखी परीक्षा- 2021
उमेदवारांना सूचना - Click Here

पोलीस शिपाई भरती -2021 
दिनांक 02-04-2023 रोजी
झालेल्या लेखी परीक्षेची 
ANSWER KEY - Click Here 

पोलीस शिपाई भरती 2021 
दिनांक 02-04-2023 रोजी 
झालेल्या लेखी परीक्षेचे 
उमेदवारांचे प्राप्त गुण - Click Here 

नांदेड जिल्हा पोलीस भरती -2021 
लेखी परीक्षेस पात्र (एनसीसी) 
उमेदवारांना सूचना - Click Here 

12 - एप्रिल - 2023
नांदेड जिल्हा चालक 
पोलीस भरती -2021 
तात्पुरती निवड यादी - Click Here 

13 - एप्रिल - 2023
नांदेड जिल्हा चालक 
पोलीस भरती -2021 
तात्पुरती निवड यादी - Click Here 

14 - एप्रिल - 2023
नांदेड जिल्हा पोलिस 
शिपाई भरती -२०२१ 
तात्पुरती निवड यादी - Click Here 

नांदेड जिल्हा पोलीस शिपाई 
भरती 2021 (155) पदासाठीची 
तात्पुरती निवड व प्रतिक्षा यादी 
दिनांक 14.04.2023 रोजी 
प्रसिध्द करण्यात आली आहे. 
सदर यादीतील NCC चे ‘C’ 
प्रमाणपत्र धारक उमेदवारांना 
त्यांचे आवश्यक कागदपत्र पडताळणीच्या 
आधीन राहून 5 गुण 
दिलेल्या उमेदवारांची यादी - Click Here 

नांदेड जिल्हा पोलीस भरती 
2021 तात्पुरती निवड यादीतील 
155 उमेदवारां पैकी 52 उमेदवारांची 
कागदपत्र पडताळणी यादी. 
Date 20-04-2023 - Click Here 

नांदेड जिल्हा पोलीस 
दलातील चालक पोलीस 
शिपाई पदांसाठीची आक्षेपानंतरची 
तात्पुरती निवड यादी - Click Here 

नांदेड जिल्हा पोलीस भरती -2021
तात्पुरती निवड यादीतील 
उमेदवारांची कागदपत्र पडताळणी 
यादी. Date 24-04-2023 - Click Here 

नांदेड जिल्हा पोलीस भरती -2021
तात्पुरती निवड यादीतील 
उमेदवारांची कागदपत्र पडताळणी 
यादी. Date 24-04-2023 - Click Here 

नांदेड जिल्हा पोलीस भरती -2021
तात्पुरती निवड यादीतील उमेदवारांची 
कागदपत्र पडताळणी यादी. 
Date 24-04-2023 - Click Here 

नांदेड जिल्हा चालक पोलीस 
शिपाई भरती -2021 चे अंतिम निवड 
यादीतील उमेदवारांना नांदेड येथे 
वैद्यकिय तपासणीसाठी प्रत्यक्ष 
हजर राहने बाबत. दि.05-05-2023 - Click Here 

नांदेड पोलीस चालक भरती -2021 
ची अंतिम यादी. दि.06-05-2023 - Click Here 

नांदेड जिल्हा पोलीस भरती -2021
पोलीस शिपाई अंतीम निवड यादी. 
दि.07-05-2023 - Click Here 

नांदेड जिल्हा पोलीस भरती -2021
निवड झालेल्या उमेदवारांना 
हजर रहाणे बाबत 
दि.07-05-2023 - Click Here 


अशाच माहितीसाठी आम्हाला खालील ठिकाणी फॉलो करायला विसरू नका 

Follow Us On Social Platforms
YouTube Click Here
Facebook Page Click Here
Telegram Channel Click Here
Previous Post Next Post