Chandrapur Police Driver Ground Test Result 2023|चंद्रपूर पोलीस चालक शिपाई भरती मैदानी चाचणी निकाल जाहीर

Chandrapur Police Driver Ground Exam Result 2023


चंद्रपूर पोलीस शिपाई चालक भरती चा Ground चाचणी चा निकाल आज दिनांक 2 जानेवारी लागला आहे.

निकाल बघण्यासाठी लिंक ला क्लीक करा.
Chandrapur Police Driver Ground Exam Result 2023
Chandrapur Police Driver Ground Exam Result 2023चंद्रपुर पोलीस शिपाई मैदानी चाचणी निकाल खाली लिंक च्या मदतीने download करा.

Chandrapur Police Ground Exam Result - 

02 जानेवारी निकाल - Click Here 

03 जानेवारी निकाल - Click Here 

04 जानेवारी निकाल - Click Here 

05 जानेवारी निकाल - Click Here 

05 जानेवारी माजी सैनिक निकाल - Click Here

06 जानेवारी महिला निकाल - Click Here 

06 जानेवारी निकाल - Click Here 


कौशल्य चाचणीसाठी पात्र उमेदवार यादी जाहीर 

कौशल्य चाचणीसाठी पात्र उमेदवार 
यादी VJ A Category - Click Here


कौशल्य चाचणीसाठी पात्र उमेदवार 
यादी NT B Category - Click Here

कौशल्य चाचणीसाठी पात्र उमेदवार 
यादी NT C Category - Click Here

कौशल्य चाचणीसाठी पात्र उमेदवार 
यादी NT D Category - Click Here

कौशल्य चाचणीसाठी पात्र उमेदवार 
यादी SC Category - Click Here

कौशल्य चाचणीसाठी पात्र उमेदवार 
यादी ST Category - Click Here

कौशल्य चाचणीसाठी पात्र उमेदवार 
यादी SBC Category - Click Here

कौशल्य चाचणीसाठी पात्र उमेदवार 
यादी OBC Category - Click Here

कौशल्य चाचणीसाठी पात्र उमेदवार 
यादी EWS Category - Click Here

कौशल्य चाचणीसाठी पात्र उमेदवार 
यादी General Category - Click Here

पोलीस भरती 
17 जानेवारी 2023 रोजी 
झालेल्या मैदानी चाचणीची  
पुरुष उमेदवार शारीरीक क्षमता
चाचणीची गुणपत्रिका जाहीर - Click Here 


पोलीस भरती 
18 जानेवारी 2023 रोजी 
झालेल्या मैदानी चाचणीची  
पुरुष उमेदवार शारीरीक क्षमता
चाचणीची गुणपत्रिका जाहीर - Click Here 


पोलीस भरती 
19 जानेवारी 2023 रोजी 
झालेल्या मैदानी चाचणीची  
पुरुष उमेदवार शारीरीक क्षमता
चाचणीची गुणपत्रिका जाहीर - Click Here 

पोलीस भरती 
20 जानेवारी 2023 रोजी 
झालेल्या मैदानी चाचणीची  
पुरुष उमेदवार शारीरीक क्षमता
चाचणीची गुणपत्रिका जाहीर - Click Here 

पोलीस भरती 
21 जानेवारी 2023 रोजी 
झालेल्या मैदानी चाचणीची  
पुरुष उमेदवार शारीरीक क्षमता
चाचणीची गुणपत्रिका जाहीर - Click Here 

शुध्दीपत्रक - Click Here 

पोलीस भरती 
23 जानेवारी 2023 रोजी 
झालेल्या मैदानी चाचणीची  
पुरुष उमेदवार शारीरीक क्षमता
चाचणीची गुणपत्रिका जाहीर - Click Here

पोलीस भरती 
24 जानेवारी 2023 रोजी 
झालेल्या मैदानी चाचणीची  
पुरुष उमेदवार शारीरीक क्षमता
चाचणीची गुणपत्रिका जाहीर - Click Here

पोलीस भरती 
28 जानेवारी 2023 रोजी 
झालेल्या मैदानी चाचणीची  
पुरुष उमेदवार शारीरीक क्षमता
चाचणीची गुणपत्रिका जाहीर - Click Here

पोलीस भरती 
30 जानेवारी 2023 रोजी 
झालेल्या मैदानी चाचणीची  
पुरुष उमेदवार शारीरीक क्षमता
चाचणीची गुणपत्रिका जाहीर - Click Here

पोलीस भरती 
31 जानेवारी 2023 रोजी 
झालेल्या मैदानी चाचणीची  
पुरुष उमेदवार शारीरीक क्षमता
चाचणीची गुणपत्रिका जाहीर - Click Here

पोलीस भरती 
01 फेब्रुवारी 2023 रोजी 
झालेल्या मैदानी चाचणीची  
पुरुष उमेदवार शारीरीक क्षमता
चाचणीची गुणपत्रिका जाहीर - Click Here 

पोलीस भरती 
02 फेब्रुवारी 2023 रोजी 
झालेल्या मैदानी चाचणीची  
पुरुष उमेदवार शारीरीक क्षमता
चाचणीची गुणपत्रिका जाहीर - Click Here 

पोलीस भरती 
03 फेब्रुवारी 2023 रोजी 
झालेल्या मैदानी चाचणीची  
महिला उमेदवार शारीरीक क्षमता
चाचणीची गुणपत्रिका जाहीर - Click Here 

पोलीस भरती 
04 फेब्रुवारी 2023 रोजी 
झालेल्या मैदानी चाचणीची  
महिला उमेदवार शारीरीक क्षमता
चाचणीची गुणपत्रिका जाहीर - Click Here

पोलीस भरती 
06 फेब्रुवारी 2023 रोजी 
झालेल्या मैदानी चाचणीची  
महिला उमेदवार शारीरीक क्षमता
चाचणीची गुणपत्रिका जाहीर - Click Here

पोलीस भरती 
07 फेब्रुवारी 2023 रोजी 
झालेल्या मैदानी चाचणीची  
महिला उमेदवार व 01 पुरुष उमेदवार 
यांची शारीरीक क्षमता
चाचणीची गुणपत्रिका जाहीर - Click Here

पोलीस भरती 
08 फेब्रुवारी 2023 रोजी 
झालेल्या मैदानी चाचणीची  
महिला उमेदवार शारीरीक क्षमता
चाचणीची गुणपत्रिका जाहीर - Click Here

पोलीस शिपाई लेखी परीक्षेसाठी 
पात्र उमेदवारांची प्रवर्ग निहाय 
निवड यादी - Click Here 

चालक पोलीस शिपाई लेखी परीक्षेसाठी 
पात्र उमेदवारांची प्रवर्ग निहाय 
निवड यादी - Click Here 

पोलीस भरती 2021 
16 मार्च रोजी झालेल्या Transgender 
उमेदवार शारीरीक क्षमता 
चाचणीची गुणतालिका - Click Here 

चालक पोलीस शिपाई 
भरती परीक्षा Answer Key - A - Click Here 

चालक पोलीस शिपाई 
भरती परीक्षा Answer Key - B - Click Here 

चालक पोलीस शिपाई 
भरती परीक्षा Answer Key - C - Click Here 

चालक पोलीस शिपाई 
भरती परीक्षा Answer Key - D - Click Here 

27 - मार्च -2023 
चंद्रपूर पोलीस भरती 
चालक पोलीस शिपाई भरती
लेखी परीक्षा गुणपत्रिका - Click Here 

29 - मार्च - 2023 
चंद्रपूर पोलीस भरती 
चालक पोलीस शिपाई भरती
लेखी परीक्षा अंतिम गुणपत्रिका - Click Here 

03 - एप्रिल - 2023 
चंद्रपूर पोलीस भरती
पोलीस शिपाई भरती
लेखी परीक्षा गुणपत्रिका - Click Here 

05 - एप्रिल - 2023
चंद्रपूर जिल्हा पोलीस 
शिपाई भरती 2021 
लेखी परीक्षा अंतिम गुणतालिका - Click Here 

18 - एप्रिल - 2023
चंद्रपूर जिल्हा पोलीस 
शिपाई भरती २०२१ 
तात्पुरती निवड यादी - Click Here 

21 - एप्रिल - 2023
चंद्रपूर जिल्हा पोलीस भरती 
2021 पोलीस शिपाई सुधारित 
तात्पुरती निवड व प्रतीक्षा यादी - Click Here 


अशाच माहितीसाठी आम्हाला खालील ठिकाणी फॉलो करायला विसरू नका 

Follow Us On Social Platforms
YouTube Click Here
Facebook Page Click Here
Telegram Channel Click Here
Previous Post Next Post