Mira Bhayandar Police Bharti Result 2023|मीरा भाईंदर पोलीस शिपाई चालक पदाचा निकाल जाहीर

Mira Bhayandar Police Constable Driver Result 2023 | मीरा भाईंदर पोलीस शिपाई चालक भरती निकाल जाहीर 


मीरा भाईंदर पोलीस शिपाई चालक पदाची भरती निघाली होती.या भरती संदर्भात चालक पदांच्या ग्राउंड टेस्ट चा निकाल हा आज दिनांक 05 जानेवारी ला जाहीर झाला आहे. 

Mira Bhayandar Police Constable Driver Result 2023
Mira Bhayandar Police Constable Driver Result 2023

Mira Bhayandar Police Constable Driver Result 2023


निकाल download करण्यासाठी खालील लिंक चा वापर करा व आपले मार्क्स आजच चेक करा.

Mira Bhayandar Police Constable Driver Result 2023


मीरा भाईंदर पोलीस शिपाई चालक निकाल लिंक 

05 जानेवारी मीरा भाईंदर पोलीस शिपाई 
चालक निकाल - Click Here 

05 जानेवारी मीरा भाईंदर पोलीस शिपाई 
चालक निकाल Update - Click Here 


06 जानेवारी मीरा भाईंदर पोलीस शिपाई 
चालक निकाल - Click Here 

06 जानेवारी मीरा भाईंदर पोलीस शिपाई 
चालक निकाल Update - Click Here 

पोलीस शिपाई चालक पदाकरीता
 कौशल्य चाचणी निकाल - Click Here 

२७ - जानेवारी - २०२३
पोलीस शिपाई पदाकरीता 
मैदानी चाचणीचे गुणपत्रक 
मुख्यालयाच्या फलकावर लावनेबाबत - Click Here 

04-फेब्रु-2023
पोलीस कॉन्स्टेबल भरती 
प्रक्रियेतील शारीरिक 
मोजमाप/फील्ड टेस्ट बाबत
उमेदवारांना सूचना - Click Here 

21-फेब्रु-2023
पोलीस शिपाई भरती 
मैदानी चाचणी गुणांची यादी - Click Here 

22 - फेब्रुवारी - 2023
पोलिस शिपाई भरती 
मैदानी चाचणी गुणांची यादी - Click Here 

मीरा भाईंदर- वसई विरार 
चालक पोलीस शिपाई भरती २०२१ 
लेखी परीक्षा पात्र 
ठरलेल्या उमेदवार यांची यादी - Click Here 

०४ - मार्च - २०२३
CP MBVV पोलीस कॉन्स्टेबल भरती 2021 
लेखी परीक्षेसाठी तात्पुरती यादी - Click Here 


०४ - मार्च - २०२३
पोलीस कॉन्स्टेबलच्या 
लेखी परीक्षेत कट ऑफ मार्क्स - Click Here 

06 - मार्च - 2023
पोलीस आयुक्त मिरा भाईंदर 
वसई विरार पोलीस शिपाई भरती २०२१ 
लेखी परीक्षेकरिता पात्र 
उमेदवारांची तात्पुरती यादी - Click Here 

१४ - मार्च - २०२३
पोलीस शिपाई भरती 2021 
लेखी परिक्षेसाठी पात्र 
ठरलेल्या उमेदवारांची 
अंतिम गुणवत्ता यादी - Click Here 

२१ - मार्च - २०२३
मि.भा.व.वि. पोलीस आयुक्तालय 
पोलीस भरती – 2021 : पोलीस शिपाई चालक
उमेदवारांची लेखी परिक्षा 
दिनांक 26 मार्च, 2023 रविवार - 
सकाळी 06.30 वाजता आयोजित - Click Here 

२३ - मार्च - २०२३
पोलीस शिपाई चालक 
पदाकरीता लेखी परीक्षेसाठी 
उमेदवारांना सूचना - Click Here 

२४ - मार्च - २०२३
पोलीस शिपाई भरती 2021 
लेखी परिक्षेसाठी पात्र 
ठरलेल्या उमेदवारांची यादी - Click Here 

२६ - मार्च - २०२३
पोलीस शिपाई चालक भरती 
लेखी परीक्षा Answer Key - Click Here 

२६ - मार्च - २०२३
पोलीस शिपाई चालक भरती 
लेखी परीक्षा : Answer Key - Click Here 

28-Mar-2023
Police Driver Recruitment 
Written exam: 
Anwar Key (FINAL) - Click Here 

29-मार्च-2023
पोलीस कॉन्स्टेबल ड्रायव्हर 
भर्ती-2021 : लेखी परीक्षेचे गुण - Click Here 


31-मार्च-2023
पोलीस भरती लेखी परीक्षा: 
रविवार, 02 एप्रिल 2023- 
उमेदवारांना सूचना - Click Here 

31-मार्च-2023
पोलीस भरती लेखी परीक्षा: 
रविवार, 02 एप्रिल 2023- 
पुरुष उमेदवार आसन व्यवस्था - Click Here 

31-मार्च-2023
पोलीस भरती लेखी परीक्षा: 
रविवार, 02 एप्रिल 2023- 
महिला उमेदवार बसण्याची व्यवस्था - Click Here 

31-मार्च-2023
पोलीस कॉन्स्टेबल भरती 
लेखी परीक्षा : रविवार ०२ एप्रिल २०२३ 
(लेखी परीक्षेची आसन व्यवस्था) - Click Here 

31-मार्च-2023
पोलीस कॉन्स्टेबल भरती 
लेखी परीक्षा : रविवार 
०२ एप्रिल २०२३ : वर्ग, 
सेक्टर, प्रवेशद्वार तपशील - Click Here 

०२ - एप्रिल - २०२३
पोलीस शिपाई भरती : 
लेखी परीक्षेची उत्तरतालिका 
(सूचना पत्र) - Click Here 

०२ - एप्रिल - २०२३
पोलीस शिपाई भरती : 
लेखी परीक्षेची उत्तरतालिका - Click Here 

०७ - एप्रिल - २०२३
पोलीस शिपाई भरती : 
सूचना - लेखी परीक्षेचे 
गुणपत्रक प्रसिद्धीबाबत - Click Here 

०७ - एप्रिल - २०२३
पोलीस शिपाई भरती : 
लेखी परीक्षेचे 
गुणपत्रक प्रसिद्धीबाबत - Click Here 

११ - एप्रिल - २०२३
पोलीस शिपाई चालक भरती 2021
तात्पुरती निवड यादी व 
तात्पुरती प्रतिक्षा यादी - Click Here 

14 - एप्रिल - 2023
पोलीस शिपाई भरती 2021 
तात्पुरती निवड यादी व 
तात्पुरती प्रतिक्षा यादी 
कागदपत्र पडताळणीच्या अधिन राहून - Click Here

 २२ - एप्रिल - २०२३
पोलीस शिपाई उमेदवार 
कागदपत्र पडताळणी 
बाबत अधिसूचना - Click Here 

२८ - एप्रिल - २०२३
पोलीस शिपाई भरती 2021 : 
वैद्यकीय तपासणीसाठी 
उपस्थित राहणेबाबत - Click Here 
 

अशाच माहितीसाठी आम्हाला खालील ठिकाणी फॉलो करायला विसरू नका 

Follow Us On Social Platforms
YouTube Click Here
Facebook Page Click Here
Telegram Channel Click Here
Previous Post Next Post