Dharashiv Police Bharti 2024|धाराशिव पोलीस भरती मैदानी चाचणी निकाल जाहीर

नमस्कार मित्रांनो स्वागत आहे आपले वेबसाईटवर आज आपण जाणून घेणार आहोत , धाराशिव पोलीस शहर विभाग येथे पोलीस भरती संदर्भात घेण्यात येणाऱ्या मैदानी चाचणीचा निकाला बद्दल सविस्तर अशी माहिती.

Beed Police Ground Exam Result 2024
Beed Police Ground Exam Result 2024

{tocify} $title={Table of Contents}

Dharashiv Police Constable Recruitment Vacancy Details 2024 

धाराशिव पोलीस अंतर्गत पोलीस कॉन्स्टेबल पदांच्या भरती संदर्भात आज मैदानी चाचणी घेण्यात आली होती. या मैदानी चाचणीचा निकाल कसा डाउनलोड करायचा याविषयी आज आपण माहिती बघणार आहोत.

Dharashiv Police Constable Ground Exam Results 2024 

धाराशिव पोलीस भरती संदर्भात आज मैदानी चाचणी घेण्यात आली होती. या मैदानी चाचणीचा निकाल जर तुम्हाला डाउनलोड करायचा असेल तर आजच खालील लिंक ला क्लीक करा व निकाल डाउनलोड करा.


२६ - जून - २०२४ 
धाराशिव जिल्हा पोलीस शिपाई 
व चालक भरती 2023 चालक संवर्गातील 
उमेदवारांची मैदानी चाचणीतील 
प्राप्त गुणांची यादी  - Click Here 

२७ - जून - २०२४
धाराशिव जिल्हा पोलीस शिपाई 
व चालक भरती 2023 चालक 
संवर्गातील उमेदवारांची मैदानी चाचणीतील 
प्राप्त गुणांची यादी.दि २७.०६.२०२४ - Click Here 

२८ - जून - २०२४
पोलीस भरती अनुषंगाने उमेदवारांना महत्वपुर्ण सुचना दिनांक 20/06/2024 रोजी झालेल्या पावसामुळे मैदानी चाचणी अपुर्ण राहिलेल्या उमेदवारांनी उर्वरीत मैदानी चाचणीकरीता दिनांक 01/07/2024 रोजी सकाळी 05.00 वा. धाराशिव पोलीस कवायत मैदान येथे उपस्थित राहावे - Click Here 

२८ - जून - २०२४
धाराशिव जिल्हा पोलीस शिपाई व चालक भरती 2023 पोलीस चालक उमेदवारांची मैदानी चाचणीतील प्राप्त गुणांची यादी.दि २८.०६.२०२४ - Click Here

२९ - जून - २०२४
धाराशिव जिल्हा पोलीस शिपाई व चालक भरती 2023 पोलीस चालक उमेदवारांची मैदानी चाचणीतील प्राप्त गुणांची यादी.दि 29.06.2024 - Click Here 

०३ - जुलै - २०२४
धाराशिव जिल्हा पोलीस शिपाई व 
चालक भरती 2023 पोलीस शिपाई (पुरुष ) 
उमेदवारांची मैदानी चाचणीतील 
प्राप्त गुणांची यादी - Click Here

 ०४ - जुलै - २०२४
धाराशिव जिल्हा पोलिस कॉन्स्टेबल 
आणि ड्रायव्हर भरती 2023 04.07.2024 
रोजी पोलिस कॉन्स्टेबलसाठी 
शारीरिक परीक्षेत प्राप्त गुण - Click Here 

 ०५ - जुलै - २०२४
धाराशिव जिल्हा पोलीस कॉन्स्टेबल 
भरती 2023 चेस्ट क्र. दिनांक 05/07/2024 रोजी सकाळी 06.00 वाजता उमेदवारांची यादी करा धाराशिव-तुळजापूर रोड, धाराशिव येथील ग्रीनलँड शाळेजवळ आधार कार्ड, पॅन कार्ड आणि भरती ओळखपत्रासह सादर करा - Click Here 

 धाराशिव जिल्हा पोलीस चालक भरती 2023 मधील सोबत जोडलेल्या यादीमधील चेस्ट क्रमांक यांनी दिनांक 06/07/2024 रोजी सकाळी 06.00 वा. आधारकार्ड, पॅनकार्ड व भरतीचे ओळखपत्रासह ग्रिनलॅंड शाळेच्या बाजुला धाराशिव-तुळजापुर रोड, धाराशिव येथे हजर राहावे. - Click Here 

धाराशिव जिल्हा पोलीस शिपाई पदाकरिता १:१0 प्रमाणे प्रवर्गानुसार कट ऑफ खालील प्रमाणे लावण्यात आलेला आहे - Click Here 

धाराशिव जिल्हा पोलीस चालक पोलीस शिपाई पदाकरिता १:१५ प्रमाणे प्रवर्गानुसार कट ऑफ खालील प्रमाणे लावण्यात आलेला आहे - Click Here 

धाराशिव जिल्हा पोलीस शिपाई व चालक भरती 2023 पोलीस शिपाई (महिला ) उमेदवारांची मैदानी चाचणीतील प्राप्त गुणांची यादी - Click Here 

धाराशिव जिल्हा पोलीस शिपाई व चालक भरती 2023 पोलीस शिपाई (माजी सैनिक )उमेदवारांची मैदानी चाचणीतील प्राप्त गुणांची यादी - Click Here

 धाराशिव जिल्हा पोलीस शिपाई व चालक भरती 2023 पोलीस शिपाई (खेळाडू ) उमेदवारांची मैदानी चाचणीतील प्राप्त गुणांची यादी - Click Here 

धाराशिव जिल्हा पोलीस शिपाई व चालक भरती 2023 पोलीस शिपाई उमेदवारांची दि ०४.०७.२०२४ रोजीच्या मैदानी चाचणीतील प्राप्त गुणांची यादी - Click Here

 धाराशिव जिल्हा पोलीस शिपाई व चालक भरती 2023 पोलीस शिपाई उमेदवारांची दि ०४.०७.२०२४ रोजीच्या मैदानी चाचणीतील प्राप्त गुणांची यादी - Click Here

06/07/2024

धाराशिव जिल्हा पोलीस चालक भरती 2023 मधील सोबत जोडलेल्या यादीमधील चेस्ट क्रमांक यांनी दिनांक 08/07/2024 रोजी सकाळी 06.00 वा. आधारकार्ड, पॅनकार्ड व भरतीचे ओळखपत्रासह ग्रिनलॅंड शाळेच्या बाजुला धाराशिव-तुळजापुर रोड, धाराशिव येथे हजर राहावे - Click Here 

09/07/2024

धाराशिव जिल्हा पोलीस शिपाई भरती 2023 लेखी परीक्षा दिनांक 12/07/2024 रोजी 11.00 वा. रामकृष्ण परमहंस महाविदयालय, विदयानगर, तांबरी विभाग धाराशिव येथे घेण्यात येणार आहे - Click Here 

१२ - जुलै - २०२४
पोलीस शिपाई भरती, 2022-23 मध्ये लेखी परीक्षेसाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची लेखी परीक्षा शुक्रवार दिनांक 12.07.2024 रोजी सकाळी 14.00 ते 15.30 वा. 
दरम्यान घेण्यात आली असुन 
सदर लेखी परीक्षेची उत्तरपत्रिका 
यासोबत जोडण्यात आली आहे - Click Here 

१४ - जुलै - २०२४
पोलीस शिपाई भरती 2022-23 मध्ये लेखी परीक्षेसाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची दिनांक 12/07/2024 रोजी घेण्यात आलेल्या परीक्षेची सुधारीत उत्तरतालिका यासोबत जोडण्यात आली आहे - Click Here 

23/07/2024

धाराशिव जिल्हा पोलीस शिपाई पदाच्या लेखी परीक्षा दिलेल्या उमेदवार यांची गुणांची यादी - Click Here

धाराशिव जिल्हा चालक पोलीस शिपाई पदाचे 1ः10 लेखी परीक्षेकरीता उमेदवार यांची यादी - Click Here

 २३ - जुलै - २०२४
EWS उमेदवारांना सुचना - Click Here 


अशाच माहितीसाठी आम्हाला खालील ठिकाणी फॉलो करायला विसरू नका 

Follow Us On  Social Media 
Google News Click Here
YouTube Click Here
Telegram Click Here
WhatsApp Click Here
Facebook Page Click Here

Previous Post Next Post