Akola District Police Bharti Result 2023|अकोला जिल्हा पोलीस भरती निकाल Update

Akola District Police Bharti Result 2023|अकोला जिल्हा पोलीस भरती निकाल Update 

अकोला जिल्हा अंतर्गत पोलीस शिपाई व पोलीस शिपाई चालक पदांची भरती घेण्यात येत आहे. यासंदर्भात आज दिनांक 04 फेब्रुवारी रोजी त्यांनी पोलीस शिपाई चालक पदांच्या 39 जागांसाठी घेण्यात आलेल्या मैदानी चाचणीचे गुण त्यांनी जाहीर केले आहे.

Akola District Police Constable Result 2023
Akola District Police Constable Result 2023

पोलीस शिपाई चालक या पदांच्या एकूण 39 जागा असून त्यासाठी मैदानी चाचणी ही दिनांक 02 ते 05 जानेवारी दरम्यान घेतली गेली. या परीक्षेचा निकाल त्यांनी 2 pdf file मध्ये अपलोड केला आहे. त्यामध्ये उमेदवार हे त्यांचे गुण बघू शकतात. 

अधिक माहितीसाठी तुम्ही खाली दिलेल्या लिंक ला क्लीक करून आपला निकाल चेक करू शकता.

Akola Police Constable Driver Ground Exam Result 2023

पोलीस शिपाई चालक मैदानी चाचणी निकाल 

चालक पोलीस शिपाई यादी १ - Click Here 

चालक पोलीस शिपाई यादी २ - Click Here 

चालक पोलीस शिपाई भरती -2021, 
अकोला - शारीरिक चाचणी 
सर्वसाधारण गुणांची यादी - Click Here 
 
अकोला पोलीस शिपाई 
मैदानी चाचणी निकाल जाहीर

पोलीस शिपाई भरती -2021, 
अकोला - शारीरिक चाचणी
सर्वसाधारण गुणांची यादी (भाग-1) - Click Here 


पोलीस शिपाई भरती -2021, 
अकोला - शारीरिक चाचणी
सर्वसाधारण गुणांची यादी (भाग-2) - Click Here


पोलीस शिपाई भरती -2021, 
अकोला - शारीरिक चाचणी
सर्वसाधारण गुणांची यादी (भाग-3) - Click Here

पोलीस शिपाई भरती -2021, 
अकोला - शारीरिक चाचणी
सर्वसाधारण गुणांची यादी (भाग-4) - Click Here

पोलीस शिपाई भरती -2021, 
अकोला - शारीरिक चाचणी
सर्वसाधारण गुणांची यादी (भाग-5) - Click Here

पोलीस शिपाई भरती -2021, 
अकोला - शारीरिक चाचणी
सर्वसाधारण गुणांची यादी (भाग-6) - Click Here

पोलीस शिपाई भरती -2021, 
अकोला - शारीरिक चाचणी
सर्वसाधारण गुणांची यादी (भाग-7) - Click Here

पोलीस शिपाई भरती -2021, 
अकोला - शारीरिक चाचणी
सर्वसाधारण गुणांची यादी (भाग-8) - Click Here

पोलीस शिपाई भरती -2021, 
अकोला - शारीरिक चाचणी
सर्वसाधारण गुणांची यादी (भाग-9) - Click Here

पोलीस शिपाई भरती -2021, 
अकोला - शारीरिक चाचणी
सर्वसाधारण गुणांची यादी (भाग-10) - Click Here

पोलीस शिपाई भरती -2021, 
अकोला - शारीरिक चाचणी
सर्वसाधारण गुणांची यादी (भाग-11) - Click Here

पोलीस शिपाई भरती -2021, 
अकोला - शारीरिक चाचणी
सर्वसाधारण गुणांची यादी (भाग-12) - Click Here

पोलीस शिपाई भरती -2021, 
अकोला - शारीरिक चाचणी
सर्वसाधारण गुणांची यादी (भाग-13) - Click Here

पोलीस शिपाई भरती -2021, 
अकोला - शारीरिक चाचणी
सर्वसाधारण गुणांची यादी (भाग-14) - Click Here

पोलीस शिपाई भरती -2021, 
अकोला - शारीरिक चाचणी
सर्वसाधारण गुणांची यादी (भाग-15) - Click Here

पोलीस शिपाई भरती -2021, 
अकोला - शारीरिक चाचणी
सर्वसाधारण गुणांची यादी (भाग-16) - Click Here

अकोला जिल्हा 
पोलीस शिपाई भरती - 2021
शुध्दीपत्रक क्रमांक 1 - Click Here 

पोलीस शिपाई भरती -2021
लेखी परिक्षेकरिता 
पात्र उमेदवारांची यादी - Click Here 

पोलीस शिपाई भरती -2021
अकोला - शारीरिक चाचणी 
सर्वसाधारण गुणांची यादी
( तृतीयपंथी) - Click Here 

पोलीस भरती 2021- शुद्धिपत्रक - Click Here 

अकोला पोलीस शिपाई भरती 2021
दिनांक 02.04.2023 रोजी 
घेण्यात आलेल्या लेखी 
परिक्षेची उत्तरतालीका - Click Here 

पोलीस शिपाई भरती 2021
लेखी परिक्षेकरिता गैरहजर 
असलेल्या उमेदवांर यांची यादी - Click Here 

पोलीस शिपाई भरती 2021
दिनांक 02.04.2023 रोजी 
घेण्यात आलेल्या लेखी 
परिक्षेची गुणांची यादी(भाग-1) - Click Here 

पोलीस शिपाई भरती 2021
दिनांक 02.04.2023 रोजी
घेण्यात आलेल्या लेखी 
परिक्षेची गुणांची यादी(भाग-2) - Click Here 

14 - एप्रिल - 2023
पोलीस शिपाई भरती 2021
तात्पुरती निवड व प्रतिक्षा यादी - Click Here अकोला पोलीस शिपाई चालक निकाल Updates 


सन-2021 पोलीस शिपाई चालक 
भरती कौशल्य चाचणी 
करिता दिनांक 11/02/2023
 रोजी हजर राहण्याबाबत - Click Here 

सन-2021 पोलीस शिपाई चालक
भरती कौशल्य चाचणी करिता 
दिनांक 12/02/2023
रोजी हजर राहण्याबाबत - Click Here 

सन-2021 पोलीस शिपाई चालक
भरती कौशल्य चाचणी करिता 
दिनांक 13/02/2023
रोजी हजर राहण्याबाबत - Click Here

सन-2021 पोलीस शिपाई चालक
भरती कौशल्य चाचणी करिता 
दिनांक 14/02/2023
रोजी हजर राहण्याबाबत - Click Here

सन-2021 पोलीस शिपाई चालक
भरती कौशल्य चाचणी करिता 
दिनांक 15/02/2023
रोजी हजर राहण्याबाबत - Click Here

सन-2021 पोलीस शिपाई चालक 
भरती कौशल्य चाचणी करिता
 1:10 प्रमाणे निवड यादी - Click Here 

चालक पोलीस शिपाई भरती -2021, 
अकोला - शारीरिक चाचणी 
सर्वसाधारण गुणांची यादी - Click Here 

चालक पोलीस शिपाई भरती 2021
लेखी परिक्षा करिता 
पात्र उमेदवार यांची यादी - Click Here 

पोलीस शिपाई भरती -2021
अकोला - शारीरिक चाचणी 
सर्वसाधारण गुणांची यादी
( तृतीयपंथी) - Click Here 

चालक पोलीस शिपाई भरती 2021- 
दिनांक 26.03.2023 रोजी 
घेण्यात आलेल्या 
लेखी परिक्षेची उत्तरतालीका - Click Here 

चालक पोलीस शिपाई भरती 2021
दिनांक 26.03.2023 रोजी 
घेण्यात आलेल्या लेखी 
परिक्षेची गुणांची यादी - Click Here 

चालक पोलीस शिपाई 
भरती 2021
तात्पुरती निवड यादी - Click Here अशाच माहितीसाठी आम्हाला खालील ठिकाणी फॉलो करायला विसरू नका 

Follow Us On Social Platforms
YouTube Click Here
Facebook Page Click Here
Telegram Channel Click Here
Previous Post Next Post