Thane Rural Police Driver Physical Exam Result 2023|ठाणे पोलीस ग्रामीण शिपाई चालक शारीरीक चाचणी निकाल जाहीर

Thane Rural Police Driver Physical Exam Result 2023|ठाणे पोलीस ग्रामीण शिपाई चालक शारीरीक चाचणी निकाल जाहीर 

ठाणे ग्रामीण पोलीस शिपाई चालक पोलीस भरती संदर्भात आज त्यांनी शारीरीक चाचणीचा निकाल जाहीर केला आहे.

Thane Rural Police Driver Physical Exam Results 2023
Thane Rural Police Driver Physical Exam Results 2023

Thane Rural Police Driver Physical Exam Results 2023


निकाल download करण्यासाठी तुम्ही खाली दिलेल्या लिंक चा वापर करू शकता.


ठाणे ग्रामीण पोलीस शिपाई चालक निकाल - 


03 ते 07 जानेवारी निकाल - Click Here 

ठाणे ग्रामीण पोलीस शिपाई 
चालक भरती 2021 
वाहन चालविण्याची
कौशल्य चाचणी करिता 
पात्र उमेदवारांची यादी - Click Here

वाहन चालविण्याची 
कौशल्य चाचणी शुद्धीपत्रक - Click Here 

ठाणे ग्रामीण चालक 
पोलीस शिपाई भारती - २०२१ 
वाहन चालविण्याची 
कौशल्य चाचणीचे वेळापत्रक - Click Here 

ठाणे ग्रामीण पोलीस 
शिपाई चालक भरती 2021 
वाहन चालविण्याची कौशल्य चाचणी 
तात्पुरता निकाल यादी - Click Here 

06/03/2023
ठाणे ग्रामीण पोलीस 
शिपाई चालक भरती 2021 
च्या लेखी परीक्षेकरिता 
पात्र उमेदवारांची यादी - Click Here 

14/03/2023
ठाणे ग्रामीण पोलीस शिपाई
भरती 2021 
लेखी परीक्षेकरीता पात्र 
उमेदवारांची तात्पुरती यादी - Click Here 

20/03/2023
ठाणे ग्रा. पोलीस 
शिपाई भरती 2021 
1:10 प्रमाणे लेखी 
परीक्षेकरीता पात्र 
उमेदवारांची अंतिम यादी - Click Here 

23 - 03 - 2023
ठाणे ग्रामीण चालक पोलीस भरती 
2021 लेखी परीक्षेचे 
दिनांक, वेळ व ठिकाण - Click Here 

26 - मार्च - 2023 
ठाणे ग्रामीण चालक पोलीस भरती -2021 
लेखी परीक्षेची Answer key - Click Here 

27 - मार्च - 2023
ठाणे ग्रामीण चालक 
पोलीस भरती -2021 
लेखी परीक्षेत प्राप्त गुणांची यादी - Click Here 

29 - मार्च - 2023 
ठाणे ग्रामीण चालक 
पोलीस शिपाई भरती - 2021 
लेखी परीक्षेतील आक्षेपाचे 
निरसन बाबत - Click Here 

29 - मार्च - 2023 
ठाणे ग्रामीण पोलीस
शिपाई भरती - २०२१ 
च्या लेखी परिक्षेकरिता 
पात्र उमेदवारांची यादी - Click Here 

ठाणे ग्रामीण पोलीस 
शिपाई भरती -2021 
लेखी परीक्षेचे दिनांक, 
वेळ व ठिकाण - Click Here 

31 - मार्च - 2023 
प्रेस नोट ठाणे ग्रामीण 
पोलीस शिपाई भरती -2021 
लेखी परीक्षेचे सुधारित ठिकाण - Click Here 

02 - एप्रिल - 2023 
ठाणे ग्रामीण पोलीस 
शिपाई भरती -2021 
लेखी परीक्षेची Answer key - Click Here 

ठाणे ग्रामीण पोलीस
शिपाई भरती - 2021 
लेखी परीक्षेतील आक्षेपाचे
निरसन बाबत - Click Here 

ठाणे ग्रामीण पोलीस 
शिपाई भरती -2021 
लेखी परीक्षेची 
अंतिम Answer key - Click Here 

11 - एप्रिल - 2023 
ठाणे ग्रामीण चालक 
पोलीस शिपाई भरती 2021 
लेखी परीक्षेची सुधारित गुणांची यादी - Click Here 

11 - एप्रिल - 2023
ठाणे ग्रामीण पोलीस 
शिपाई भरती 2021 
लेखी परीक्षेच्या गुणांची यादी - Click Here 

13 - एप्रिल - 2023
ठाणे ग्रामीण चालक 
पोलीस भरती -2021 
तात्पुरती निवड सूची व
तात्पुरती प्रतीक्षा यादी - Click Here 

15 - एप्रिल - 2023
ठाणे ग्रामीण पोलीस 
शिपाई भरती -2021 
तात्पुरती निवड यादी व 
तात्पुरती प्रतीक्षा यादी - Click Here 

15 - एप्रिल - 2023
शुध्दीपत्रक - ठाणे ग्रामीण 
चालक पोलीस शिपाई भरती-२०२१ 
तात्पुरती प्रतीक्षासूची - Click Here 

19 - एप्रिल - 2023
ठाणे ग्रामीण चालक पोलीस 
भरती -2021 मूळ कागदपत्र 
पडताळणी बाबत सूचना - Click Here 

19 - एप्रिल - 2023
ठाणे ग्रामीण पोलीस 
शिपाई भरती -2021 
मूळ कागदपत्र पडताळणी
बाबत सूचना - Click Here 


अशाच माहितीसाठी आम्हाला खालील ठिकाणी फॉलो करायला विसरू नका 

Follow Us On Social Platforms
YouTube Click Here
Facebook Page Click Here
Telegram Channel Click Here
Previous Post Next Post