Thane City Police Constable Bharti 2023|ठाणे जिल्हा पोलीस शिपाई भरती निकाल जाहीर 2023

Thane City Police Constable Bharti 2023|ठाणे जिल्हा पोलीस शिपाई भरती निकाल जाहीर 2023

ठाणे शहर पोलीस भरती निकाल : 

ठाणे जिल्हा पोलीस भरती अंतर्गत पोलीस शिपाई पदांच्या 571 जागांची भरती निघाली होती या संदर्भात आज दिनांक 02 मार्च 2023 रोजी ठाणे जिल्हा पोलीस शिपाई भरती संदर्भात मैदानी चाचणीत मिळालेल्या गुणांची यादी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.

Thane City Police Constable Ground Exam Result 2023
Thane City Police Constable Ground Exam Result 2023 ठाणे पोलीस शिपाई भरती 2021 ची मैदानी चाचणी दिनांक 09 जानेवारी 2023 ते 17 फेब्रुवारी 2023 या कालावधीत घेण्यात आली होती.

उमेदवारांना मिळालेल्या गुणांची यादी ही त्यांच्या चेस्ट नंबर नुसार लावण्यात आली आहे.ही यादी जर तुम्हाला डाउनलोड करायची असेल तर तुम्ही खाली दिलेल्या लिंक चा वापर करून बघू शकता .


Thane City Police Constable Ground Exam Result 2023 
 

02-Mar-2023
पोलीस शिपाई भरती २०२१
उमेदवारांना मैदानी चाचणीत 
मिळालेल्या गुणांची यादी - Click Here

23-Mar-2023
पोलीस शिपाई भरती 2021
लेखी परीक्षेकरीता पात्र 
ठरलेल्या उमेदवारांची 
तात्पुरती गुणवत्ता यादी - Click Here 

२८ - मार्च - २०२३
पोलीस शिपाई भरती 2021
लेखी परीक्षेकरीता पात्र ठरलेल्या 
11 उमेदवारांची तात्पुरती गुणवत्ता यादी - Click Here


२९ - मार्च - २०२३
पोलीस शिपाई भरती - 
लेखी परीक्षा प्रेसनोट - Click Here 

०२ - एप्रिल - २०२३
लेखी परिक्षेची उत्तर तालिका - Click Here 

03 - एप्रिल - 2023 
दिनांक 02/04/2023 रोजी 
पोलीस शिपाई पदाकरीता घेण्यात 
आलेल्या लेखी परीक्षेमध्ये; 
प्रश्नपत्रिकेतील प्रश्न पत्रिका कोड A 
मधील प्रश्न क्रमांक 02, 
प्रश्न पत्रिका कोड B मधील प्रश्न क्रमांक 42, 
प्रश्न पत्रिका कोड C मधील प्रश्न क्रमांक 82 
व प्रश्न पत्रिका कोड D मधील प्रश्न क्रमांक 62 
हा चुकीचा असल्याने सर्व 
उमेदवारांना नमूद प्रश्नासाठी 01
गुण देण्यात येत आहे - Click Here 

०४ - एप्रिल - २०२३
पोलीस शिपाई भरती 2021
सुधारित उत्तर तालिका 
(Revised Answer Key) - Click Here 

०५ - एप्रिल - २०२३
पोलीस शिपाई भरती 2021
उमेदवारांना लेखी परीक्षेत 
मिळालेल्या गुणांची यादी - Click Here 

१२ - एप्रिल - २०२३
पोलीस शिपाई भरती 2021
तात्पुरती निवड यादी 
व प्रतिक्षा यादी - Click Here 

१८ - एप्रिल - २०२३
पोलीस भरती 2021
तात्पुरत्या निवड यादीतील 
उमेदवारांच्या मूळ कागदपत्रांची 
सुक्ष्म पडताळणी - Click Here 

०२ - मे - २०२३
साक्षांकन नमुना फॉर्म - Click Here 

०२ - मे - २०२३
पोलीस शिपाई भरती 2021- 
अंतिम तात्पुरती निवड यादी
व प्रतिक्षा यादी - Click Here अशाच माहितीसाठी आम्हाला खालील ठिकाणी फॉलो करायला विसरू नका 

Follow Us On Social Platforms
YouTube Click Here
Facebook Page Click Here
Telegram Channel Click Here
Previous Post Next Post