Ratnagiri Police Bharti Result 2023|रत्नागिरी पोलीस भरती Ground Test निकाल जाहीर

Ratnagiri Police Bharti Ground Test Result 2023|रत्नागिरी पोलीस भरती Ground निकाल जाहीर 

रत्नागिरी अंतर्गत पोलीस शिपाई पदाची भरती निघाली आहे.यासंदर्भात झालेल्या मैदानी चाचणी चे गुणपत्रिका आज जाहीर झाले आहे.

Ratnagiri Police Constable Ground Exam Result 2023
Ratnagiri Police Constable Ground Exam Result 2023


Ratnagiri Police Constable Ground Exam Result 2023

यामध्ये तुमची गुणपत्रिका तुम्हाला download करण्यासाठी तुम्ही खाली दिलेल्या लिंक चा वापर करू शकता.

रत्नागिरी पोलीस शिपाई मैदानी चाचणी निकाल 

02 जानेवारी निकाल - Click Here 

03 जानेवारी निकाल - Click Here 

04 जानेवारी निकाल - Click Here 

05 जानेवारी निकाल - Click Here 

06 जानेवारी निकाल - Click Here 

07 जानेवारी निकाल - Click Here

08 जानेवारी निकाल - Click Here 

09 जानेवारी निकाल - Click Here 

02 जानेवारी ते 09 जानेवारी मैदानी चाचणी 
एकत्रित गुणपत्रिका - Click Here 

26 जानेवारी 2023 
शारीरिक चाचणीमध्ये 
कमीत कमी 50% गुण प्राप्त 
केलेल्या उमेदवारांची यादी - Click Here 

10/02/2023
रत्नागिरी पोलीस शिपाई भरती - २०२१ 
लेखी परिक्षेस पात्र 
१:१० उमेदवारांची यादी - Click Here 

22/02/2023
रत्नागिरी पोलीस शिपाई भरती - २०२१ 
लेखी परिक्षेस पात्र 
१:१० उमेदवारांची अंतिम यादी - Click Here 


29/03/2021
रत्नागिरी जिल्हा पोलीस 
शिपाई भरती- २०२१
लेखी परीक्षेस पात्र 
उमेदवारांसाठी सूचना - Click Here 

02/04/2023
रत्नागिरी जिल्हा 
पोलीस शिपाई भरती २०२१ 
लेखी परीक्षा उत्तर तालिका - Click Here 

03/04/2023
रत्नागिरी जिल्हा पोलीस
शिपाई भरती २०२१ 
लेखी परीक्षा सुधारित व 
अंतिम उत्तरतालिका - Click Here 

04/04/2023
रत्नागिरी जिल्हा 
पोलीस शिपाई भरती २०२१ 
लेखी परीक्षा तात्पुरते गुणपत्रक - Click Here 

06/04/2023
रत्नागिरी जिल्हा 
पोलीस शिपाई भरती २०२१ 
लेखी परीक्षा अंतिम निकाल - Click Here 

13/04/2023
रत्नागिरी जिल्हा 
पोलीस भरती २०२१ 
तात्पुरती निवड व प्रतीक्षा यादी - Click Here 

19/04/2023
रत्नागिरी जिल्हा 
पोलीस शिपाई भरती - २०२१ 
तात्पुरत्या निवड यादीतील 
उमेदवारांकरिता सूचना - Click Here 

28/04/2023
रत्नागिरी जिल्हा पोलीस भरती २०२१ 
अंतिम निवड यादी व प्रतीक्षा यादी - Click Here 

01/05/2023
रत्नागिरी जिल्हा पोलीस भरती २०२१ 
मधील अंतिम निवड यादीतील 
उमेदवारांकरिता महत्वाच्या सूचना - Click Here अशाच माहितीसाठी आम्हाला खालील ठिकाणी फॉलो करायला विसरू नका 

Follow Us On Social Platforms
YouTube Click Here
Facebook Page Click Here
Telegram Channel Click Here
Previous Post Next Post