Sindhudurg Police Driver Physical Exam Result 2023|सिंधुदुर्ग जिल्हा पोलीस शिपाई चालक मैदाणी चाचणी निकाल जाहीर

Sindhudurg Police Driver Physical Exam Result 2023|सिंधुदुर्ग जिल्हा पोलीस शिपाई चालक मैदाणी चाचणी निकाल जाहीर 

Sindhudurg Police Driver Physical Exam Result 2023
Sindhudurg Police Driver Physical Exam Result 2023Sindhudurg Police Driver Physical Exam Result 2023


सिंधुदुर्ग जिल्हा पोलीस भरती अंतर्गत चालक पदाचा Ground Test चा निकाल आज दिनांक 07 जानेवारी 2023 चा निकाल जाहीर झाला आहे.

Sindhudurg Police Physical Exam Results 2023

सिंधुदुर्ग पोलीस शिपाई चालक पदांचा निकाल Downoload करण्यासाठी लिंक ला क्लीक करा.

सिंधुदुर्ग पोलीस शिपाई चालक 6 जानेवारी निकाल - 

सिंधुदुर्ग पोलीस शिपाई चालक 7 जानेवारी निकाल - Click Here

सिंधुदुर्ग पोलीस शिपाई 

चालक निकाल 1 - Click Here

सिंधुदुर्ग पोलीस शिपाई 
चालक निकाल 2 - Click Here 


09 फेब्रुवारी 2023 
पोलीस शिपाई चालक भरती - २०२१ 
वाहन चालविण्याची कौशल्य चाचणीकरिता पात्र उमेदवारांची यादी - Click Here 

09 फेब्रुवारी 2023 
पोलीस शिपाई चालक भरती २०२१ 
शारीरिक चाचणी ची 
अंतिम गुणांची यादी - Click Here 


16-02-2023
पाेलीस शिपाई चालक भरती - 
वाहन चालविणेची काैशल्य चाचणी 
परीक्षा वेळापत्रक - Click Here 

28-02-2023
पोलीस शिपाई चालक भरती -२०२१ 
वाहन चालविणेची कौशल्य चाचणी 
तात्पुरती गुणांची यादी - Click Here 


28-02-2023
पोलीस शिपाई भरती -२०२१ 
लेखी परीक्षेकरिता पात्र 
उमेदवारांची तात्पुरती 
गुणांची यादी - Click Here 

20 मार्च 2023 
सिंधुदुर्ग जिल्हा 
पोलीस शिपाई भरती -२०२१ 
च्या लेखी परीक्षेसाठी निवड 
करण्यात आलेल्या उमेदवारांची 
निवडसूची  - Click Here

22 - 03 - 2023 
सिंधुदुर्ग जिल्हा पोलीस 
शिपाई चालक भरती -२०२१ 
च्या लेखी परीक्षेसाठी निवड 
करण्यात आलेल्या 
उमेदवारांची निवडसूची - Click Here 

26 - मार्च - 2023 
सिंधुदुर्ग जिल्हा पोलीस 
शिपाई चालक भरती -२०२१ 
च्या लेखी परीक्षा - 
उत्तर तालिका प्रसिद्ध करणे - Click Here 

पोलीस शिपाई चालक भरती-२०२१ 
उमदेवरांकरिता सूचना - Click Here 

29 - मार्च - 2023
सिंधुदुर्ग जिल्हा पोलीस दल 
पोलीस शिपाई भरती - २०२१ 
लेखी परीक्षेस पात्र यादी व परीक्षा केंद्र - Click Here 


29 - मार्च - 2023 
सिंधुदुर्ग जिल्हा पोलीस दल 
पोलीस शिपाई चालक भरती - २०२१ 
लेखी परीक्षा-उत्तर तालिका - Click Here 


30 - मार्च - 2023 
सिंधुदुर्ग जिल्हा 
पोलीस दल पोलीस 
शिपाई चालक भरती २०२१ 
लेखी परीक्षा दिनांक - Click Here 

02 - एप्रिल - 2023
सिंधुदुर्ग जिल्हा पोलीस दल
पोलीस शिपाई भरती 2021 
लेखी परीक्षा तात्पुरती उत्तर तालिका - Click Here 


04 - एप्रिल - 2023
सिंधुदुर्ग जिल्हा पोलीस दल 
पोलीस शिपाई भरती 2021 
लेखी परीक्षा 
तात्पुरती उत्तर तालिका - Click Here 


04 - एप्रिल - 2023 
सिंधुदुर्ग जिल्हा पोलीस दल 
पोलीस शिपाई चालक भरती - २०२१ 
लेखी परीक्षा - अंतिम गुणपत्रक - Click Here 

05 - एप्रिल - 2023
पाेलीस शिपाई भरती 2021 
लेखी परीक्षा 
सुधारीत उत्तरतालिका - Click Here 

07 - एप्रिल - 2023 
पाेलीस शिपाई भरती 2021 
लेखी परीक्षा तात्पुरती 
गुण यादी - Click Here 

12 - एप्रिल - 2023
सिंधुदुर्ग पोलीस 
पोलीस शिपाई भरती - २०२१ 
लेखी अंतिम गुणपत्रक - Click Here 

13 - एप्रिल - 2023
पाेलीस शिपाई चालक 
भरती 2021- तात्पुरती 
निवड व प्रतिक्षा यादी - Click Here 

14 - एप्रिल - 2023
पोलीस शिपाई भरती 2021
लेखी परिक्षा तात्पुरती निवड 
व प्रतीक्षा यादी जाहीर - Click Here 

28 - एप्रिल - 2023 
पाेलीस शिपाई भरती 2021 
अंतिम निवड व प्रतिक्षा सूची - Click Here 

28 - एप्रिल - 2023 
पाेलीस शिपाई चालक भरती 2021 
अंतिम निवड व प्रतिक्षा सूची - Click Here 


अशाच माहितीसाठी आम्हाला खालील ठिकाणी फॉलो करायला विसरू नका 

Follow Us On Social Platforms
YouTube Click Here
Facebook Page Click Here
Telegram Channel Click Here
Previous Post Next Post