MSRTC Bhandara Apprentice Select & Wait List Declared 2022|MSRTC भंडारा येथील शिकाऊ उमेदवार यांची निवड व प्रतीक्षा यादी जाहीर


MSRTC Bhandara Select & Waiting List 2022


महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ यांच्या अंतर्गत भंडारा येथे शिकाऊ उमेदवार भरती निघाली होती यासंबंधी निवड व प्रतीक्षा यादी ही जाहीर करण्यात आली आहे.MSRTC Bhandara Select & Waiting List 2022
MSRTC Bhandara Select & Waiting List 2022MSRTC Bhandara Select & Waiting List 2022


महाराष्ट्र राज्य परिवहन विभाग भंडारा निवड व प्रतीक्षा यादीClick Here


Previous Post Next Post