SRPF Group 5 Daund Police Bharti 2024|SRPF बल गट क्र.5 दौंड मैदानी चाचणी निकाल जाहीर

SRPF Police Bharti 2024 :- नमस्कार मित्रांनो स्वागत आहे आपले वेबसाईटवर आज आपण जाणून घेणार आहोत. राज्य राखीव पोलीस बल गट क्रमांक 5 दौंड पोलीस भरती संदर्भात घेण्यात आलेल्या मैदानी चाचणीच्या निकालाबद्दल अधिक माहिती.

SRPF Group 5 Daund Police Bharti Ground Exam Result
SRPF Group 5 Daund Police Bharti Ground Exam Result {tocify} $title={Table of Contents}

SRPF Group 5 Daund Police Bharti Details 2024 

राज्य राखीव पोलीस बल गट क्रमांक 5 दौंड पोलीस भरती संदर्भात आज मैदानी चाचणी घेण्यात आली होती.  या मैदानी चाचणीचा निकाल कसा डाउनलोड करायचा याविषयी आज आपण माहिती जाणून घेणार आहोत.

SRPF Group 5 Daund Police Bharti Ground Exam Result 2024 


राज्य राखीव पोलीस बल गट क्रमांक 5 दौंड पोलीस भरती संदर्भात आज मैदानी चाचणी घेण्यात आली होती. याचा जर तुम्हाला निकाल डाउनलोड करायचा असेल तर आजच खाली दिलेल्या लिंक ला क्लीक करा. तसेच निकाल डाउनलोड करा.

19.06.2024
मैदानी चाचणी गुण - Click Here 

20.06.2024
मैदानी चाचणी गुण - Click Here 

21.06.2024
मैदानी चाचणी गुण - Click Here

22.06.2024
मैदानी चाचणी गुण - Click Here

24.06.2024
मैदानी चाचणी गुण - Click Here 

25.06.2024
मैदानी चाचणी गुण - Click Here 

26.06.2024
मैदानी चाचणी गुण - Click Here 

27.06.2024
मैदानी चाचणी गुण - Click Here 

28.06.2024
मैदानी चाचणी गुण - Click Here 

29.06.2024
मैदानी चाचणी गुण - Click Here 

01.07.2024
मैदानी चाचणी गुण - Click Here

02.07.2024
मैदानी चाचणी गुण - Click Here 

03.07.2024
मैदानी चाचणी गुण - Click Here

04.07.2024
मैदानी चाचणी गुण - Click Here

राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र.5 दौंड सशस्त्र पोलीस शिपाई भरती सन 2022-23 लेखी चाचणीकरीता ( रिक्त जागेच्या 1:10 प्रमाणे )पात्र उमेदवारांची तात्पुरती निवड यादी - Click Here 

राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र.5 दौंड सशस्त्र पोलीस शिपाई भरती सन 2022-23 लेखी चाचणीकरीता ( रिक्त जागेच्या 1:10 प्रमाणे )पात्र उमेदवारांची अंतिम निवड यादी तसेच लेखी परिक्षाकरिता बैठकीचे रोलनंबर व चेस्ट नंबर सह यादी - Click Here 

राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र.5 दौंड सशस्त्र पोलीस शिपाई भरती सन 2022-2023 च्या लेखी परीक्षेबाबत उमेदवारांकरीता सुचना , रोल नंबर बाबत माहिती 
व परिक्षेच्या ठिकाणची 
LOCATION URL LINK - Click Here 

राज्य राखीव पोलीस बल् गट क्र. ५ दौंड व गट क्र 19 कुसडगाव सशस्त्र पोलीस भरती 2022-2023 मधील लेखी परिक्षा प्रश्नपत्रिका संच A - Click Here 

राज्य राखीव पोलीस बल् गट क्र. ५ दौंड व गट क्र 19 कुसडगाव सशस्त्र पोलीस भरती 2022-2023 मधील लेखी परिक्षा प्रश्नपत्रिका संच B - Click Here 

राज्य राखीव पोलीस बल् गट क्र. ५ दौंड व गट क्र 19 कुसडगाव सशस्त्र पोलीस भरती 2022-2023 मधील लेखी परिक्षा प्रश्नपत्रिका संच C - Click Here 

राज्य राखीव पोलीस बल् गट क्र. ५ दौंड व गट क्र 19 कुसडगाव सशस्त्र पोलीस भरती 2022-2023 मधील लेखी परिक्षा प्रश्नपत्रिका संच D - Click Here 

राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र-5 दौंड सशस्र पोलीस शिपाई भरती सन 2022-2023 मधील 
दिनांक 21.07.2024 रोजी घेण्यात आलेल्या लेखी परिक्षेची सुधारित उत्तरतालिका - Click Here 


अशाच माहितीसाठी आम्हाला खालील ठिकाणी फॉलो करायला विसरू नका 

Follow Us On  Social Media 
Google News Click Here
YouTube Click Here
Telegram Click Here
WhatsApp Click Here
Facebook Page Click Here

Previous Post Next Post