SRPF Group 7 Daund Police Bharti 2024|SRPF बल गट क्र.7 दौंड मैदानी चाचणी निकाल जाहीर

SRPF Police Bharti 2024 :- नमस्कार मित्रांनो स्वागत आहे आपले वेबसाईटवर आज आपण जाणून घेणार आहोत. राज्य राखीव पोलीस बल गट क्रमांक 7 दौंड पोलीस भरती संदर्भात घेण्यात आलेल्या मैदानी चाचणीच्या निकालाबद्दल अधिक माहिती.

SRPF Group 7 Daund Police Bharti Ground Exam Result
SRPF Group 7 Daund Police Bharti Ground Exam Result {tocify} $title={Table of Contents}

SRPF Group 7 Daund Police Bharti Details 2024 

राज्य राखीव पोलीस बल गट क्रमांक 7 दौंड पोलीस भरती संदर्भात आज मैदानी चाचणी घेण्यात आली होती.  या मैदानी चाचणीचा निकाल कसा डाउनलोड करायचा याविषयी आज आपण माहिती जाणून घेणार आहोत.

SRPF Group 7 Daund Police Bharti Ground Exam Result 2024 


राज्य राखीव पोलीस बल गट क्रमांक 7 दौंड पोलीस भरती संदर्भात आज मैदानी चाचणी घेण्यात आली होती. याचा जर तुम्हाला निकाल डाउनलोड करायचा असेल तर आजच खाली दिलेल्या लिंक ला क्लीक करा. तसेच निकाल डाउनलोड करा.

19.06.2024
मैदानी चाचणी गुण - Click Here 

20.06.2024
मैदानी चाचणी गुण - Click Here 

21.06.2024
मैदानी चाचणी गुण - Click Here 

22.06.2024
मैदानी चाचणी गुण - Click Here

24.06.2024
मैदानी चाचणी गुण - Click Here 

25.06.2024
मैदानी चाचणी गुण - Click Here

26.06.2024
मैदानी चाचणी गुण - Click Here

27.06.2024
मैदानी चाचणी गुण - Click Here

28.06.2024
मैदानी चाचणी गुण - Click Here

29.06.2024
मैदानी चाचणी गुण - Click Here

01.07.2024
मैदानी चाचणी गुण - Click Here

02.07.2024
मैदानी चाचणी गुण - Click Here 

राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र ७ दौंड 
आस्थापनेवरील सशस्र पोलीस शिपाई भरती 
सन २०२२-२३ मधील मैदानी चाचणी प्राप्त गुणांची एकत्रित यादी - Click Here 

राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र. ७ दौंड आस्थापनेवरील सशस्र पोलीस शिपाई भरती सन 2022-23 लेखी परीक्षा करिता १:१० प्रमाणात पात्र उमेदवारांची प्रवर्ग निहाय तात्पुरती यादी - Click Here 

राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र. ७ दौंड आस्थापनेवरील सशस्र पोलीस शिपाई भरती सन 2022-23 लेखी परीक्षा करिता १:१० प्रमाणात पात्र उमेदवारांची प्रवर्ग निहाय अंतिम निवड यादी - Click Here 

राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र. ७ दौंड आस्थापनेवरील सशस्र पोलीस शिपाई भरती सन 2022-23 लेखी परीक्षा बाबत उमेदवारांना सूचना - Click Here 

राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र ७ दौंड आस्थापनेवरील सशस्र पोलीस शिपाई भरती सन २०२२-२३ लेखी परीक्षा उत्तरतालिका प्रसिद्ध केलेबाबत - Click Here 

राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र. ७ दौंड सशस्र पोलीस  शिपाई भरती सन २०२२-२३ दिनांक २१-०७-२०२४ रोजीच्या लेखी परीक्षेची अंतिम उत्तरतालिका प्रसिद्ध केलेबाबत - Click Here 

राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र. ७ दौंड सशस्र पोलीस शिपाई भरती सन २०२२-२३ दिनांक २१-०७-२०२४ रोजीच्या लेखी परीक्षेतील प्राप्त गुणांची एकत्रित यादी प्रसिद्ध केलेबाबत - Click Here अशाच माहितीसाठी आम्हाला खालील ठिकाणी फॉलो करायला विसरू नका 

Follow Us On  Social Media 
Google News Click Here
YouTube Click Here
Telegram Click Here
WhatsApp Click Here
Facebook Page Click Here

Previous Post Next Post