SRPF Group 7 Daund Pune Police Bharti Result| SRPF Group 7 दौंड पुणे निकाल जाहीर

SRPF Group 7 Daund Pune Police Bharti Result| SRPF Group 7 दौंड पुणे निकाल जाहीर 


राज्य राखीव पोलीस बल गट क्रमांक 7 अंतर्गत 110 रिक्त जागांकरिता मैदानी चाचणी घेण्यात आली असून या मध्ये कागदपत्रे पडताळणी , physical exam , व मैदानी चाचणी घेण्यात आली .


SRPF Group 7 Daund Pune Physical Exam Results 2023
SRPF Group 7 Daund Pune Physical Exam Results 2023

शारीरीक व मैदानी चाचणी ही दिनांक 05 ते 29 जानेवारी 2023 रोजी पार पडली आहे. यामध्ये मैदानी चाचणीत घेतलेल्या गुणांची यादी ही एकत्रित पणे लावण्यात आली आहे.

$ads={1}


तुम्हाला ही यादी Download करायची असेल तर खाली दिलेल्या लिंक ला क्लीक करा व आजच download करा.


SRPF Group 7 Daund Pune Physical Exam Results 2023


SRPF दौंड पुणे गट क्रमांक 7 निकाल - Click Here 


राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र ७
दौंड सशस्र पोलीस शिपाई भरती २०२१ 
लेखी परीक्षेकरिता 
पात्र उमेदवारांची यादी - Click Here

$ads={2}


२४ - जुलै - २०२३
राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र ७ 
दौंड आस्थापनेवरील सशस्र पोलीस 
शिपाई भरती सन -२०२१ मधील 
दिनांक २३-०७-२०२३ रोजी घेण्यात 
आलेल्या लेखी परीक्षेची उत्तरतालिका - Click Here 

२५ - जुलै - २०२३
राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र ७ 
दौंड आस्थापनेवरील सशस्र 
पोलीस शिपाई भरती सन-२०२१ 
मधील दिनांक २३-०७-२०२३ रोजी 
घेण्यात आलेल्या लेखी परीक्षेची 
सुधारित आदर्श उत्तरतालिका - Click Here 

२५ - जुलै - २०२३
राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र ७ 
दौंड आस्थापनेवरील सशस्र पोलीस 
शिपाई भरती सन २०२१ मधील 
दिनांक २३-०७-२०२३ रोजी घेण्यात 
आलेल्या लेखी परीक्षेच्या 
गुणांची यादी प्रसिद्ध केलेबाबत - Click Here 

२६ - जुलै - २०२३
राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र ७ 
दौंड आस्थापनेवरील सशस्र पोलीस 
शिपाई भरती सन २०२१ 
मधील दिनांक २३-०७-२०२३ रोजी 
घेण्यात आलेल्या लेखी परीक्षेच्या 
गुणांची अंतिम यादी - Click Here 

२७ - जुलै - २०२३
राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र ७ 
दौंड आस्थापनेवरील 
सशस्र पोलीस शिपाई भरती 
सन २०२१ ची तात्पुरती निवड यादी 
व तात्पुरती प्रतिक्षा यादी - Click Here 

अशाच माहितीसाठी आम्हाला खालील ठिकाणी फॉलो करायला विसरू नका 

Follow Us On Social Platforms
YouTube Click Here
Facebook Page Click Here
Telegram Channel Click Here
Previous Post Next Post