SRPF Group 15 Gondia Physical Exam Results 2023|SRPF गोंदिया पोलीस भरती मैदानी चाचणी निकाल जाहीर

SRPF Group 15 Gondia Police Constable Physical Test Result Declared| सशस्त्र पोलीस दल गट क्रमांक 15 गोंदिया अंतर्गत मैदानी चाचणी निकाल जाहीर 

राज्य राखीव पोलीस दल गट क्रमांक 15 गोंदिया अंतर्गत पोलीस शिपाई पदांची भरती निघाली आहे.यासंदर्भात निकाल हा आज दिनांक 13 जानेवारी ला जाहीर झाला आहे.
SRPF Gondia Police Constable phyiscal exam Result 2023
SRPF Gondia Police Constable phyiscal exam Result 2023 

SRPF Gondia Police Constable phyiscal exam Result 2023 


निकाल download करण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंक चा वापर करावा.राज्य राखीव पोलीस दल क्रमांक 15 गोंदिया 
Physical Test निकाल - 

12 जानेवारी निकाल - Click Here 

13 जानेवारी निकाल - Click Here 

14 जानेवारी निकाल - Click Here 

15 जानेवारी निकाल - Click Here 

16 जानेवारी निकाल - Click Here 

17 जानेवारी निकाल - Click Here 

18 जानेवारी निकाल - Click Here 

पोलीस भरती-2021, 
भाराब-2, रारापोबल गट क्र 15, 
गोंदिया मैदानी चाचणी 
गुणपत्रक व सुचनापत्र दिनांक 
12 ते 18/01/2023 - Click Here 

भा.रा.ब.-2, 
रा.रा.पो.बल गट क्र 15, 
बिरसी कॅम्प, गोंदिया , 
लेखी चाचणी साठी निवड 
करण्यात आलेल्या उमेदवारांची सुची - Click Here 

भाराब-2, रारापोबल गट क्र 15,
बिरसी कॅम्प, गोंदिया, 
पोलीस भरती-2021 
लेखी परीक्षेस पात्र उमेदवारांना 
करीता सुचना - Click Here 

२४ - जुलै - २०२३
भाराब-2, रारापोबल गट क्र 15, 
बिरसी कॅम्प गोंदिया 
लेखी परीक्षा 23.07.2023 
चे उत्तरतालीका - Click Here 

२५ - जुलै - २०२३
पोलीस भरती 2021 
लेखी परीक्षा दिनांक 
23.07.2023 गुणतालीका 
भा.रा.ब.2, रा.रा.पो.बल. 
गट क्र 15, बिरसी कॅम्प गोंदिया - Click Here 

२७ - जुलै - २०२३
पोलीस भरती 2021 
तात्पुरती निवड यादी, 
भाराब 2, रारापोबल गट क्र 15 
बिरसी कॅम्प,गोंदिया - Click Here 


अशाच माहितीसाठी आम्हाला खालील ठिकाणी फॉलो करायला विसरू नका 

Follow Us On Social Platforms
YouTube Click Here
Facebook Page Click Here
Telegram Channel Click Here
Previous Post Next Post