Palghar Police Driver Bharti Ground Exam Result 2023|पालघर पोलीस शिपाई चालक भरती Ground निकाल जाहीर

Palghar Police Driver Exam Result 2023|पालघर पोलीस चालक पद Ground Exam चा निकाल जाहीर 

Palghar Police Driver Exam Result 2023
Palghar Police Driver Exam Result 2023पालघर पोलीस शिपाई चालक भरती सुरू आहे आणि त्यांनुसार पालघर पोलीस भरतीचा चालक पदांचा Ground Exam चा निकाल जाहीर झाला आहे.


यासोबतच चालक पोलीस शिपाई पदाच्या कौशल्य चाचणीसाठी निवड झालेल्या उमेदवारांची यादी सुद्धा प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. 

या दोन pdf download करण्यासाठी खालील लिंक चा वापर करावा.

Palghar Police Ground Exam Results 2023

  • चालक पोलीस शिपाई पदाच्या मैदानी चाचणीमध्ये मिळालेल्या गुणांनुसार गुणवत्ता यादी - ClickHere 
  • चालक पोलीस शिपाई पदाच्या कौशल्य चाचणीसाठी निवड झालेल्या उमेदवारांची यादी - Click Here 
पोलीस शिपाई चालक 2021
पदाकरिता वाहन चालविण्याची 
कौशल्य चाचणीचे तात्पुरते गुणपत्रक - Click Here 

पोलीस शिपाई भरती २०२१,
पालघर मैदानी चाचणीचे 
तात्पुरते गुणपत्रक - Click Here 

पालघर जिल्हा पोलीस भरती 2021 
मध्ये लेखी परीक्षेसाठी पात्र 
ठरलेल्या उमेदवारांची 
तात्पुरती गुणवत्ता यादी - Click Here 

पालघर जिल्हा पोलीस भरती २०२१
लेखी परीक्षेकरिता पात्र ठरलेल्या 
उमेदवार अंतिम गुणवत्ता यादी - Click Here 

पोलीस अधीक्षक पालघर 
चालक पोलीस शिपाई भरती २०२१ 
लेखी परीक्षा पात्र ठरलेल्या 
उमेदवार यांची यादी - Click Here 

26 - मार्च - 2023 
पालघर जिल्हा चालक पोलीस शिपाई 
२०२१ लेखी परिक्षेची 
बहुपर्यायी उत्तेरतालिका (A B C D) 
निहाय प्रसिद्ध करणेबाबत - Click Here 


28-Mar-2023
पालघर जिल्हा चालक 
पोलीस शिपाई २०२१ 
लेखी परिक्षेची बहुपर्यायी 
सुधारित उत्तेरतालिका (A B C D) 
निहाय प्रसिद्ध करणेबाबत  - Click Here 

02-Apr-2023
पालघर जिल्हा पोलीस शिपाई २०२१ 
लेखी परिक्षेची बहुपर्यायी 
उत्तेरतालिका (A B C D) 
निहाय प्रसिद्ध करणेबाबत - Click Here 

05-Apr-2023
पालघर जिल्हा चालक 
पोलीस शिपाई भरती २०२१ 
लेखी परिक्षेचे गुणपत्रक - Click Here 

06-Apr-2023
पालघर जिल्हा चालक 
पोलीस शिपाई भरती २०२१ 
लेखी परिक्षेचे सुधारीत गुणपत्रक - Click Here 

06-Apr-2023
पालघर जिल्हा 
पोलीस शिपाई भरती २०२१ 
लेखी परीक्षेच्या बहुपर्यायी 
उत्तेरतालिका आक्षेपाबाबत - Click Here 

07-Apr-2023
पोलीस शिपाई भरती -२०२१ 
लेखी परीक्षेची तात्पुरती 
(Provisional) 
गुणपत्रक प्रसिध्दीबाबत - Click Here 

10-Apr-2023
पालघर जिल्हा पोलीस शिपाई भरती -२०२१ 
लेखी परीक्षेचे अंतिम 
गुणपत्रक प्रसिध्दीबाबत - Click Here 

12 - एप्रिल - 2023 
पालघर जिल्हा चालक 
पोलीस शिपाई भरती २०२१ 
तात्पुरती निवड़ यादी - Click Here 

13 - एप्रिल - 2023
पालघर जिल्हा पोलीस 
शिपाई भरती २०२१ 
तात्पुरती निवड़ यादी - Click Here 

26-Apr-2023
पालघर जिल्हा चालक 
पोलीस शिपाई भरती २०२१ 
अंतिम निवड व अंतिम प्रतिक्षासूची 
प्रसिध्दीबाबत - Click Here 


अशाच माहितीसाठी आम्हाला खालील ठिकाणी फॉलो करायला विसरू नका 

Follow Us On Social Platforms
YouTube Click Here
Facebook Page Click Here
Telegram Channel Click Here
Previous Post Next Post