Nashik Rural Police Physical Exam Result 2023|नाशिक जिल्हा ग्रामीण पोलीस चालक भरती Physical निकाल जाहीर

Nashik Rural Police Physical Exam Result 2023

जिल्हा पोलिस नाशिक अंतर्गत दिनांक 2 जानेवारी 2023 रोजी Ground test घेण्यात आली आहे.त्याचा निकाल आज दिनांक 02 जानेवारी 2023 रोजी जाहीर झाला आहे.

Nashik Police Physical Exam Result 2023
Nashik Police Physical Exam Result 2023


Nashik Police Physical Exam Result 2023


निकाल बघण्यासाठी खाली लिंक दिली आहे. त्यावर क्लीक करून निकाल चेक करा.

नाशिक पोलीस ग्रामीण Ground test निकाल -


02 जानेवारी निकाल - Click Here

03 जानेवारी निकाल - Click Here

04 जानेवारी निकाल - Click Here

05 जानेवारी निकाल - Click Here 

06 जानेवारी निकाल - Click Here 

07 जानेवारी निकाल - Click Here 

09 जानेवारी निकाल - Click Here 

10 जानेवारी निकाल - Click Here 

11 जानेवारी निकाल - Click Here 

12 जानेवारी निकाल - Click Here 

13 जानेवारी निकाल - Click Here 

14 जानेवारी निकाल - Click Here 

16 जानेवारी निकाल - Click Here 

17 जानेवारी निकाल - Click Here

18 जानेवारी निकाल - Click Here 

19 जानेवारी निकाल - Click Here 

20 जानेवारी निकाल - Click Here

नाशिक ग्रामीण पोलीस
भरतीमध्ये उमेदवारांनी केलेल्या प्रश्नांबाबत पोलीस चालकावर कारवाई - Click Here 

21 जानेवारी निकाल 

नाशिक ग्रामीण पोलीस भरती-2021 
पोलीस ड्रायव्हर्स ड्रायव्हिंग 
कौशल्य चाचणीसाठी 
पात्र उमेदवारांची यादी - Click Here

नाशिक ग्रामीण पोलीस चालक भरती 
ड्रायव्हिंग कौशल्य चाचणीचा निकाल
 23-01-2023 रोजी जाहीर - Click Here 

नाशिक ग्रामीण पोलीस चालक भरती 
ड्रायव्हिंग कौशल्य चाचणीचा निकाल
 24-01-2023 रोजी जाहीर - Click Here

नाशिक ग्रामीण पोलीस चालक भरती 
ड्रायव्हिंग कौशल्य चाचणीचा निकाल 
25-01-2023 रोजी जाहीर  - Click Here

नाशिक ग्रामीण पोलीस भरती 
उमेदवारांनी केलेल्या प्रश्नांबाबत 
पोलीस हवालदारांवर कारवाई - Click Here 

30-जाने-2023
नाशिक ग्रामीण पोलीस चालक भरती-2021 
ड्रायव्हिंग कौशल्य चाचणीनंतर 
लेखी परीक्षेसाठी पात्र ठरलेल्या
 निवडक उमेदवारांची यादी - Click Here 

10-फेब्रु-2023
नाशिक ग्रामीण पोलीस भरती -
उमेदवारांनी केलेल्या प्रश्नांबाबत 
पोलीस हवालदारांवर कारवाई - Click Here 

15-फेब्रु-2023
नाशिक ग्रामीण पोलीस भरती 2021 
लेखी परीक्षेसाठी पात्र 
उमेदवारांची यादी : 
*पोलीस कॉन्स्टेबल - Click Here 

१८ - फेब्रुवारी - २०२३
नाशिक ग्रामीण पोलीस भरती-2021,
पोलीस कॉन्स्टेबल पदासाठी 
लेखी परीक्षेसाठी पात्र 
उमेदवारांची यादी 
(छाती क्रमांकानुसार यादी) - Click Here 

पोलीस अधीक्षक 
नाशिक ग्रामीण पोलीस 
शिपाई चालक भरती -२०२१ 
च्या लेखी परीक्षेकरिता 
पात्र उमेदवारांची यादी - Click Here 

20-मार्च-2023
नाशिक ग्रामीण पोलीस भरती 
पोलीस कॉन्स्टेबल पदासाठी
 20/03/2023 रोजी घेण्यात 
आलेल्या शारीरिक चाचणीचा निकाल - Click Here 

22-मार्च-2023
पोलिस ड्रायव्हर भरती: 2021 
लेखी परीक्षेसाठी सूचना - Click Here 

२६ - मार्च - २०२३
नाशिक ग्रामीण पोलीस भरती 
पोलीस चालक 
लेखी परीक्षा Answer Key - Click Here 

27-मार्च-2023
नाशिक ग्रामीण पोलीस 
चालक भरती 2021 च्या 
लेखी परीक्षेचा निकाल - Click Here 

२९ - मार्च - २०२३
नाशिक ग्रामीण पोलीस 
शिपाई भरती २०२१ 
लेखी परीक्षेबाबत 
( दि.०२/०४/२०२३ ) 
उमेदवारांसाठी सूचना - Click Here 


०२ - एप्रिल - २०२३
Nashik Rural Police 
Recruitment for Police 
Constable written 
Exam Answer key - Click Here 

०५ - एप्रिल - २०२३
नाशिक ग्रामीण 
पोलीस भरती २०२१ 
लेखी परीक्षा निकाल - Click Here 

०६ - एप्रिल - २०२३
नाशिक ग्रामीण 
पोलीस चालक भरती २०२१ 
उमेदवारांना मैदानी चाचणी 
व लेखी परीक्षेत 
मिळालेले एकूण गुण - Click Here

०७ - एप्रिल - २०२३
नाशिक ग्रामीण पोलीस भरती २०२१ 
उमेदवारांना मैदानी चाचणी व 
लेखी परीक्षेत मिळालेले एकूण गुण - Click Here 

१० - एप्रिल - २०२३
नाशिक ग्रामीण पोलीस भरती
उमेदवारांनी विचारलेल्या प्रश्नांबाबत 
ड्रायव्हर पोलीस कॉन्स्टेबलवर कारवाई - Click Here 

१० - एप्रिल - २०२३
नाशिक ग्रामीण पोलीस भरती
उमेदवारांनी उपस्थित केलेल्या 
प्रश्नांबाबत पोलीस 
कॉन्स्टेबलवर कारवाई - Click Here 

११ - एप्रिल - २०२३
नाशिक ग्रामीण पोलीस भरती २०२१ 
: चालक पोलीस शिपाई यांची 
अंतरिम निवड यादी - Click Here 

११ - एप्रिल - २०२३
नाशिक ग्रामीण पोलीस भरती २०२१ 
: चालक पोलीस शिपाई यांची 
अंतरिम प्रतीक्षा यादी - Click Here

११ - एप्रिल - २०२३
नाशिक ग्रामीण पोलीस भरती २०२१ : 
पोलीस शिपाई यांची 
अंतरिम निवड यादी - Click Here 

११ - एप्रिल - २०२३
नाशिक ग्रामीण पोलीस भरती २०२१ : 
पोलीस शिपाई यांची 
अंतरिम प्रतीक्षा यादी - Click Here 

१६ - एप्रिल - २०२३
पोलीस शिपाई व चालक पोलीस 
शिपाई तात्पुरती निवड यादी
मधील (Provisional Select List ) 
उमेदवारांना मूळ कागदपत्र 
तपासणीकामी उपस्थित 
राहणे बाबत सूचना - Click Here 
अशाच माहितीसाठी आम्हाला खालील ठिकाणी फॉलो करायला विसरू नका 

Follow Us On Social Platforms
YouTube Click Here
Facebook Page Click Here
Telegram Channel Click Here
Previous Post Next Post