Hingoli Police Driver Exam Ground Test Result Declared 2023|हिंगोली जिल्हा चालक पोलीस भरती Ground Exam निकाल जाहीर

Higoli Police Driver Ground Exam Result 2023


हिंगोली जिल्हा पोलीस भरती अंतर्गत चालक पदाचा Ground Test चा निकाल आज दिनांक 02 जानेवारी 2023 चा निकाल जाहीर झाला आहे.

Hingoli Police Physical Exam Results 2023
Hingoli Police Physical Exam Results 2023


Hingoli Police Physical Exam Results 2023


हिंगोली चालक पदाचा निकाल बघण्यासाठी खाली लिंक दिली आहे.लिंक ला क्लीक करून निकाल बघू शकता.

हिंगोली चालक Ground टेस्ट निकाल - 

हिंगोली जिल्हा  पोलीस मैदानी चाचणी निकाल 1 - Click Here

हिंगोली जिल्हा  पोलीस मैदानी चाचणी निकाल 2 - Click Here

03 जानेवारी निकाल - Click Here 

04 जानेवारी निकाल - Click Here 

Hingoli District Police Recruitment
All Candidates Physical Test Mark - 


हिंगोली जिल्हा पोलीस भरती 2021 
मैदानी चाचणी मध्ये 
उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांची 
तात्पुरती यादी - Click Here

हिंगोली जिल्हा पोलीस भरती 2021 
मैदानी चाचणी मध्ये 
अनुत्तीर्ण झालेल्या 
उमेदवारांची तात्पुरती यादी - Click Here

पोलीस भरती 2021 वि.मा.प्र.
(SBC)मधील लेखी परीक्षेत 
पात्र झालेल्या उमेदवाराची 
तात्पुरती यादी - Click Here 

पोलीस भरती 2021 खुल्या
(OPEN) प्रवर्गातील 
लेखी परीक्षेत पात्र झालेल्या
उमेदवाराची तात्पुरती यादी - Click Here 

पोलीस भरती 2021 इ.मा.व.
(OBC) प्रवर्गातील 
लेखी परीक्षेत पात्र झालेल्या 
उमेदवाराची तात्पुरती यादी - Click Here 

पोलीस भरती 2021 भज-ब (NT-B)
 प्रवर्गातील लेखी परीक्षेत पात्र झालेल्या 
उमेदवाराची तात्पुरती यादी - Click Here 

पोलीस भरती 2021 वि. जा.-अ 
(VJ-A) प्रवर्गातील लेखी
परीक्षेत पात्र झालेल्या 
उमेदवाराची तात्पुरती यादी - Click Here

02 - एप्रिल - 2023 
हिंगोली जिल्हा पोलीस भरती 2021 
लेखी परीक्षेचा तात्पुरता निकाल - Click Here 

02 - एप्रिल - 2023 
हिंगोली जिल्हा पोलीस भरती 2021
लेखी परीक्षेत उत्तीर्ण 
उमेदवारांची तात्पुरती यादी - Click Here 

02 - एप्रिल - 2023 
हिंगोली जिल्हा पोलीस भरती 2021
लेखी परीक्षेत अनुत्तीर्ण 
उमेदवारांची तात्पुरती यादी - Click Here 

03 - एप्रिल - 2023
हिंगोली जिल्हा 
पोलीस भरती 2021 
लेखी परीक्षेचा सुधारीत 
तात्पुरता निकाल - Click Here 

हिंगोली जिल्हा 
पोलीस भरती 2021 
लेखी परीक्षेत उमेदवारांची 
सुधारीत गुणवत्ता तात्पुरती यादी - Click Here 

हिंगोली जिल्हा 
पोलीस भरती 2021 
लेखी परीक्षेत उत्तीर्ण उमेदवारांची 
सुधारीत तात्पुरती यादी - Click Here 

हिंगोली जिल्हा 
पोलीस भरती 2021 
लेखी परीक्षेत सुधारीत 
अनुत्तीर्ण उमेदवारांची 
तात्पुरती यादी - Click Here 

हिंगोली जिल्हा 
पोलीस भरती 2021 
उमेदवारांची तात्पुरती निवड यादी - Click Here 

18 - एप्रिल - 2023 
हिंगोली जिल्हा पोलीस भरती 2021
उमेदवारांची अंतिम निवड यादी 
व अंतिम प्रतिक्षा यादी - Click Here 
अशाच माहितीसाठी आम्हाला खालील ठिकाणी फॉलो करायला विसरू नका 

Follow Us On Social Platforms
YouTube Click Here
Facebook Page Click Here
Telegram Channel Click Here
Previous Post Next Post