Mahatransco AE Exam Date Declared |Mahatramsco Assistant Engineer Hall Ticket Download 2022

महापारेषण Assistant Engineer ची Exam Date ही आज दिनांक 3 जुलै 2022 ला महापारेषण ने एक नोटीस ने जाहिर केली आहे.
Mahatransco AE Exam Date 2022
Mahatransco AE Exam Date 2022Mahatransco AE Exam Date 2022


महापारेषण च्या या नोटीस मध्ये सांगितले आहे की दिनांक 16 जुलै ला electrical engineering ची परीक्षा होईल. व 17 जुलै ला Civil व Electronics & Telecommunication च्या विद्यार्थ्यांची परीक्षा होणार आहे.

या संबंधी हॉल तिकीट डाउनलोड लिंक ही दिनांक 7 किंवा 8 जुलै ला उपलब्ध होईल.

Mahatransco AE Exam Date 2022


Mahatransco AE Exam Date Notice - Click Here


Previous Post Next Post