Nanded Police Bharti 2024|नांदेड पोलीस भरती मैदानी चाचणी निकाल जाहीर

नमस्कार मित्रांनो स्वागत आहे आपले वेबसाईटवर आज आपण जाणून घेणार आहोत , नांदेड पोलीस शहर विभाग येथे पोलीस भरती संदर्भात घेण्यात येणाऱ्या मैदानी चाचणीचा निकाला बद्दल सविस्तर अशी माहिती.

Nanded Police Ground Exam Result 2024
Nanded Police Ground Exam Result 2024

{tocify} $title={Table of Contents}

Nanded Police Constable Recruitment Vacancy Details 2024 

नांदेड पोलीस अंतर्गत पोलीस कॉन्स्टेबल पदांच्या भरती संदर्भात आज मैदानी चाचणी घेण्यात आली होती. या मैदानी चाचणीचा निकाल कसा डाउनलोड करायचा याविषयी आज आपण माहिती बघणार आहोत.

Nanded Police Constable Ground Exam Results 2024 

नांदेड पोलीस भरती संदर्भात आज मैदानी चाचणी घेण्यात आली होती. या मैदानी चाचणीचा निकाल जर तुम्हाला डाउनलोड करायचा असेल तर आजच खालील लिंक ला क्लीक करा व निकाल डाउनलोड करा.

19-Jun-2024
नांदेड पोलीस शिपाई भरती 
सन २०२२-२०२३ दिनांक १९/०६/२०२४ 
रोजी झालेल्या 
मैदानी चाचणीचा गुण तक्ता - Click Here 

20-Jun-2024
नांदेड पोलीस शिपाई भरती 
सन २०२२-२०२३ दिनांक २०/०६/२०२४ 
रोजी झालेल्या 
मैदानी चाचणीचा गुण तक्ता - Click Here 

दि.21.06.2023
नांदेड जिल्हा 
पोलीस भरती -2022-2023 
नोटीस - Click Here 

नांदेड जिल्हा पोलीस भरती -2022-23
पुरुष उमेदवारांचे दिनांक 22-06-2024 
रोजीचे मैदानी चाचणीचा निकाल - Click Here 

नांदेड जिल्हा पोलीस भरती -2022-23 
पुरुष उमेदवारांचे दिनांक 24-06-2024 
रोजीचे मैदानी चाचणीचा निकाल - Click Here 

नांदेड जिल्हा पोलीस भरती -2022-23 
पुरुष उमेदवारांचे दिनांक 25-06-2024 
रोजीचे मैदानी चाचणीचा निकाल - Click Here 

नांदेड जिल्हा पोलीस भरती -2022-23 
पुरुष उमेदवारांचे दिनांक 26-06-2024 
रोजीचे मैदानी चाचणीचा निकाल - Click Here 

नांदेड जिल्हा पोलीस भरती -2022-23 
पुरुष उमेदवारा करीता तारीख 
वाढवून दिलेले उमेदवार यांची यादी 
दिनांक 27-06-2024 - Click Here 

नांदेड जिल्हा पोलीस भरती -2022-23 
पुरुष उमेदवारा करीता तारीख वाढवून 
दिलेले उमेदवार यांची यादी 
दिनांक 27-06-2024 - Click Here

नांदेड जिल्हा पोलीस भरती -2022-23 
पुरुष उमेदवारा करीता तारीख वाढवून 
दिलेले उमेदवार यांची यादी 
दिनांक 27-06-2024 - Click Here

नांदेड जिल्हा पोलीस भरती -2022-23 
पुरुष उमेदवारा करीता तारीख वाढवून 
दिलेले उमेदवार यांची यादी 
दिनांक 27-06-2024 - Click Here

नांदेड जिल्हा पोलीस भरती -2022-23 
पुरुष उमेदवारा करीता तारीख वाढवून 
दिलेले उमेदवार यांची यादी
दिनांक 28-06-2024 - Click Here
 
नांदेड जिल्हा पोलीस भरती -2022-23 
पुरुष उमेदवारा करीता तारीख वाढवून 
दिलेले उमेदवार यांची यादी
दिनांक 28-06-2024 - Click Here

नांदेड जिल्हा पोलीस भरती -2022-23 
पुरुष उमेदवारांचे दिनांक 28-06-2024 
रोजीचे मैदानी चाचणीचा निकाल - Click Here

दिनांक 19.06.2024 रोजी पासून जे उमेदवार गैरहजर आहेत व त्यांना यापूर्वी शारीरिक चाचणीकरीता तारीख वाढवून घेतलेली नाही, अशा गैरहजर उमेदवारांना एक संधी उपलब्ध करून देणे बाबत - Click Here 

नांदेड जिल्हा पोलीस भरती -2022-23 
पुरुष उमेदवारांचे दिनांक 29-06-2024 
रोजीचे मैदानी चाचणीचा निकाल - Click Here 

नांदेड जिल्हा पोलीस भरती -2022-23 पुरुष /महिला उमेदवारांचे दिनांक 01-07-2024 रोजीचे मैदानी चाचणीचा निकाल - Click Here 

नांदेड जिल्हा पोलीस भरती -2022-23 पुरुष व महिला उमेदवारांचे दिनांक 02-07-2024 रोजीचे मैदानी चाचणीचा निकाल - Click Here 

दिनांक 19.06.2024 रोजी पासून जे उमेदवार गैरहजर आहेत व त्यांना यापूर्वी शारीरिक चाचणीकरीता तारीख वाढवून घेतलेली नाही, अशा गैरहजर उमेदवारांना एक संधी उपलब्ध करून देणे बाबत. भरती समितीने निर्णय घेतला असून, त्यांनी दिनांक 04-07-2024 रोजी प्रवेशपत्रामधील सूचनेनुसार पोलीस मुख्यालय नांदेड येथे उपस्थित राहावे - Click Here 

नांदेड जिल्हा पोलीस भरती -2022-23 पुरुष /महिला उमेदवारांचे दिनांक 03-07-2024 रोजीचे मैदानी चाचणीचा निकाल - Click Here 

नांदेड जिल्हा पोलीस भरती -2022-23 पुरुष /महिला उमेदवारांचे दिनांक 04-07-2024 रोजीचे मैदानी चाचणीचा निकाल - Click Here 

Police Constable Recruitment 
2022-23 Provisional List 
Physical Marks - Click Here 

Police Bandsman Recruitment Provisional List For Skill Test - Click Here

 
नांदेड जिल्हा पोलीस भरती -2022-23 लेखी परीक्षा करिता पात्र उमेदवारांची (बँड कौशल्य चाचणी पात्रतेच्या अधिन राहुन) यादी - Click Here 

दिनांक 10-07-2024 रोजी बँड्समन कौशल्य चाचणीसाठी उपस्थित राहणे बाबत - Click Here 

नांदेड जिल्हा बँड्समन पोलीस शिपाई भरती -2022-2023 वाद्य वाजविणे कौशल्य चाचणीचे तात्पुरते गुणपत्रक .(Provisional Marksheet) 
दिनांक 08-07-2024 - Click Here 

नांदेड जिल्हा बँड्समन पोलीस शिपाई भरती -2022-2023 वाद्य वाजविणे कौशल्य चाचणीचे तात्पुरते गुणपत्रक .(Provisional Marksheet) 
दिनांक 10-07-2024 - Click Here 

नांदेड जिल्हा पोलीस भरती 
2022-23 लेखी परीक्षा दिनांक 
20.07.2024 रोजी 
सकाळी 10: 00 ते 12:00 वा  - Click Here 

नांदेड जिल्हा पोलीस भरती -2022-23 पोलीस शिपाई व बँड्समन पदाची लेखी परीक्षा ही 
दिनांक 20.07.2024 रोजी सकाळी 
10:00 ते 12:00 वाजता घेण्यात येणारी 
लेखी परीक्षा प्रशासकीय 
कारणास्तव रद्द करण्यात येत आहे - Click Here 

नांदेड जिल्हा पोलीस भरती -2022-23 
पोलीस शिपाई पदाची लेखी परीक्षा 
ही दिनांक 25.07.2024 रोजी 
सकाळी 10:00 ते 12:00 या 
वेळेत घेण्यात येणार आहे - Click Here 


अशाच माहितीसाठी आम्हाला खालील ठिकाणी फॉलो करायला विसरू नका 

Follow Us On  Social Media 
Google News Click Here
YouTube Click Here
Telegram Click Here
WhatsApp Click Here
Facebook Page Click Here

Previous Post Next Post