Mumbai Railway Police Bharti 2024|मुंबई लोहमार्ग पोलीस भरती मैदानी चाचणी निकाल जाहीर

नमस्कार मित्रांनो स्वागत आहे आपले वेबसाईटवर आज आपण जाणून घेणार आहोत , मुंबई लोहमार्ग पोलीस  विभाग येथे पोलीस भरती संदर्भात घेण्यात येणाऱ्या मैदानी चाचणीचा निकाला बद्दल सविस्तर अशी माहिती.

Mumbai Railway Police Ground Exam Result 2024
Mumbai Railway Police Ground Exam Result 2024   {tocify} $title={Table of Contents}

Mumbai Railway Police Constable  Recruitment Vacancy Details 2024 

मुंबई लोहमार्ग पोलीस अंतर्गत पोलीस कॉन्स्टेबल पदांच्या भरती संदर्भात आज मैदानी चाचणी घेण्यात आली होती. या मैदानी चाचणीचा निकाल कसा डाउनलोड करायचा याविषयी आज आपण माहिती बघणार आहोत.

Mumbai Railway  Police Constable Ground Exam Results 2024 

मुंबई लोहमार्ग पोलीस भरती संदर्भात आज मैदानी चाचणी घेण्यात आली होती. या मैदानी चाचणीचा निकाल जर तुम्हाला डाउनलोड करायचा असेल तर आजच खालील लिंक ला क्लीक करा व निकाल डाउनलोड करा.

19 जून 2024 
मैदानी चाचणी निकाल - Click Here 

20 जून 2024 
मैदानी चाचणी निकाल - Click Here

21 जून 2024 
मैदानी चाचणी निकाल - Click Here 

22 जून 2024 
उमेदवारांसाठी सूचना - Click Here 

25 - 06 - 2024 
सूचना ९ - (गुण) 
मुंबई लोहमार्ग पोलीस 
भरती २०२२-२३ - Click Here

 25 - 06 - 2024 
सूचना १० - (गुण) 
मुंबई लोहमार्ग पोलीस 
भरती २०२२-२३ - Click Here

26 - 06 - 2024 
सूचना ११ - (गुण) 
मुंबई लोहमार्ग पोलीस 
भरती २०२२-२३ - Click Here

26 - 06 - 2024 
सूचना १२ - (गुण) 
मुंबई लोहमार्ग पोलीस 
भरती २०२२-२३ - Click Here

26 - 06 - 2024 
सूचना १३ - (गुण) 
मुंबई लोहमार्ग पोलीस 
भरती २०२२-२३ - Click Here

27-Jun-2024
सूचना - (गुण) 
पोलीस शिपाई चालक 
मुंबई लोहमार्ग 
पोलीस भरती २०२२-२३ - Click Here

 27-Jun-2024
सूचना - (गुण) 
पोलीस शिपाई  
मुंबई लोहमार्ग 
पोलीस भरती २०२२-२३ - Click Here

28-Jun-2024
सूचना - (गुण) पोलीस शिपाई 
मुंबई लोहमार्ग 
पोलीस भरती २०२२-२३ - Click Here 

01-Jul-2024
सूचना - (गुण) पोलीस 
शिपाई चालक - मुंबई लोहमार्ग 
पोलीस भरती २०२२-२३ - Click Here 

01/07/2024 
सूचना - (गुण) पोलीस शिपाई 
मुंबई लोहमार्ग पोलीस भरती २०२२-२३ - Click Here 

सूचना - मुंबई लोहमार्ग 
पोलीस भरती २०२२-२३ 
०२-०७-२०२४ (१) - Click Here 

सूचना - मुंबई लोहमार्ग 
पोलीस भरती २०२२-२३ 
०२-०७-२०२४ (२) - Click Here 

प्रेस नोट - परीक्षा 
मुंबई लोहमार्ग पोलीस भरती 
२०२२-२३ - ०४-०७-२०२४ (२) - Click Here

07/07/24
सूचना १४ - (आदर्श उत्तरपत्रिका) 
मुंबई लोहमार्ग पोलीस भरती २०२२-२३ - Click Here 

सूचना १५- (लेखी परीक्षा गुण) 
मुंबई लोहमार्ग पोलीस भरती २०२२-२३ - Click Here 

10/07/24
सूचना १६- तात्पुरती निवडयादी व 
तात्पुरती प्रतिक्षायादी
मुंबई लोहमार्ग पोलीस भरती २०२२-२३ - Click Here 

सूचना १७-वाहन कौशल्य चाचणी 
गुणपत्रक-मुंबई लोहमार्ग 
पोलीस भरती २०२२-२३ - Click Here 

10/07/24
सूचना १८
1-10 यादी वाहनचालक 1-
मुंबई लोहमार्ग पोलीस भरती २०२२-२३ - Click Here 

12/07/24
सूचना १९-मुंबई 
लोहमार्ग पोलीस भरती २०२२-२३ - Click Here 

12/07/24
सूचना २०-मुंबई 
लोहमार्ग पोलीस भरती २०२२-२३ - Click Here 

सूचना २१-मुंबई 
लोहमार्ग पोलीस भरती २०२२-२३ - Click Here 

16-Jul-2024
सूचना २२
मुंबई लोहमार्ग पोलीस भरती २०२२-२३ - Click Here 

17-Jul-2024
सूचना २३
मुंबई लोहमार्ग पोलीस भरती २०२२-२३ - Click Here

 सूचना २४
मुंबई लोहमार्ग पोलीस भरती २०२२-२३ - Click Here 

18-Jul-2024
सूचना २५
मुंबई लोहमार्ग पोलीस भरती २०२२-२३ - Click Here 

19-Jul-2024
सूचना २६
मुंबई लोहमार्ग पोलीस भरती २०२२-२३ - Click Here 

22-Jul-2024
सूचना २६
मुंबई लोहमार्ग पोलीस भरती २०२२-२३ - Click Here अशाच माहितीसाठी आम्हाला खालील ठिकाणी फॉलो करायला विसरू नका 

Follow Us On  Social Media 
Google News Click Here
YouTube Click Here
Telegram Click Here
WhatsApp Click Here
Facebook Page Click Here

Previous Post Next Post