Amravati Rural Police Bharti 2024|अमरावती ग्रामीण पोलीस भरती मैदानी चाचणी निकाल जाहीर

नमस्कार मित्रांनो स्वागत आहे आपले वेबसाईटवर आज आपण जाणून घेणार आहोत , अमरावती पोलीस ग्रामीण विभाग येथे पोलीस भरती संदर्भात घेण्यात येणाऱ्या मैदानी चाचणीचा निकाला बद्दल सविस्तर अशी माहिती.

Amravati Rural Police Ground Exam Result 2024
Amravati Rural Police Ground Exam Result 2024

{tocify} $title={Table of Contents}

Amravati Rural Police Constable  Recruitment Vacancy Details 2024 

अमरावती ग्रामीण पोलीस अंतर्गत पोलीस कॉन्स्टेबल  पदांच्या भरती संदर्भात आज मैदानी चाचणी घेण्यात आली होती. या मैदानी चाचणीचा निकाल कसा डाउनलोड करायचा याविषयी आज आपण माहिती बघणार आहोत.

Amravati Rural Police Constable  Ground Exam Results 2024 

अमरावती ग्रामीण पोलीस भरती संदर्भात आज मैदानी चाचणी घेण्यात आली होती. या मैदानी चाचणीचा निकाल जर तुम्हाला डाउनलोड करायचा असेल तर आजच खालील लिंक ला क्लीक करा व निकाल डाउनलोड करा.

पोलीस शिपाई भरती
2022-23 दिनांक 19 जून 2024 रोजी 
मैदानी चाचणी चे गुण - Click Here   

19-Jun-2024
अमरावती ग्रामीण पोलिस शिपाई 
रती २०२२-२०२३ 
पोलीस भरती प्रसिध्दीपत्र - Click Here 

20-Jun-2024
अमरावती ग्रामीण 
पोलिस शिपाई भरती २०२२-२०२३ 
दिनांक २०-०६-२०२४ उमेदवारांची 
मैदानी चाचणी गुणांची यादी - Click Here

 21-Jun-2024
अमरावती ग्रामीण 
पोलिस शिपाई भरती २०२२-२०२३ 
मधील उमेदवारांना सुधारीत दिनांकाचे 
प्रवेश पत्र बाबत सूचना - Click Here 

22-Jun-2024
अमरावती ग्रामीण 
पोलिस शिपाई भरती 
२०२२-२०२३ दिनांक २२-०६-२०२४ 
उमेदवारांची मैदानी गुणांची यादी - Click Here 

24-Jun-2024
अमरावती ग्रामीण पोलिस शिपाई 
भरती २०२२-२०२३ दिनांक २४-०६-२०२४ 
उमेदवारांची मैदानी गुणांची यादी - Click Here 

25-Jun-2024
अमरावती ग्रामीण पोलिस शिपाई 
भरती २०२२-२०२३ दिनांक २५-०६-२०२४ 
उमेदवारांची मैदानी गुणांची यादी - Click Her
 
26-Jun-2024
अमरावती ग्रामीण पोलिस शिपाई 
भरती २०२२-२०२३ दिनांक २६-०६-२०२४ 
उमेदवारांची मैदानी गुणांची यादी - Click Here

27-Jun-2024
अमरावती ग्रामीण पोलिस शिपाई 
भरती २०२२-२०२३ दिनांक २७-०६-२०२४ 
उमेदवारांची मैदानी गुणांची यादी - Click Here

28-Jun-2024
अमरावती ग्रामीण पोलिस शिपाई 
भरती २०२२-२०२३ दिनांक २८-०६-२०२४ 
उमेदवारांची मैदानी गुणांची यादी - Click Here

29-Jun-2024
अमरावती ग्रामीण पोलिस शिपाई 
भरती २०२२-२०२३ दिनांक २९-०६-२०२४ 
उमेदवारांची मैदानी गुणांची यादी - Click Here

01-Jul-2024
अमरावती ग्रामीण पोलिस शिपाई भरती
 २०२२-२०२३ दिनांक ०१-०७-२०२४ 
उमेदवारांची मैदानी गुणांची यादी - Click Here

02-Jul-2024
अमरावती ग्रामीण पोलिस शिपाई भरती
 २०२२-२०२३ दिनांक ०२-०७-२०२४ 
उमेदवारांची मैदानी गुणांची यादी - Click Here
 
03-Jul-2024
अमरावती ग्रामीण पोलिस शिपाई 
भरती २०२२-२०२३ दिनांक 
०३-०७-२०२४ उमेदवारांची 
मैदानी गुणांची यादी - Click Here 

04-Jul-2024
अमरावती ग्रामीण पोलिस शिपाई 
भरती २०२२-२०२३ दिनांक ०४-०७-२०२४ 
उमेदवारांची मैदानी गुणांची यादी - Click Here 

 05-Jul-2024
अमरावती ग्रामीण पोलिस
शिपाई भरती २०२२-२०२३ 
दिनांक ०५-०७-२०२४ 
उमेदवारांची मैदानी गुणांची यादी - Click Here 

 06-Jul-2024
अमरावती ग्रामीण पोलिस
शिपाई भरती २०२२-२०२३ 
दिनांक ०६-०७-२०२४ 
उमेदवारांची मैदानी गुणांची यादी - Click Here


07-Jul-2024
पोलीस अधीक्षक अमरावती ग्रामीण 
पोलीस शिपाई भरती 2022-2023 
उमेदवार करिता महत्वाची सूचना - Click Here

08-Jul-2024
अमरावती ग्रामीण पोलिस
शिपाई भरती २०२२-२०२३ 
दिनांक ०८-०७-२०२४ 
उमेदवारांची मैदानी गुणांची यादी - Click Here

09-Jul-2024
अमरावती ग्रामीण पोलिस
शिपाई भरती २०२२-२०२३ 
दिनांक ०९-०७-२०२४ 
उमेदवारांची मैदानी गुणांची यादी - Click Here

10-Jul-2024
अमरावती ग्रामीण पोलिस
शिपाई भरती २०२२-२०२३ 
दिनांक १०-०७-२०२४ 
उमेदवारांची मैदानी गुणांची यादी - Click Here

11-Jul-2024
अमरावती ग्रामीण पोलिस
शिपाई भरती २०२२-२०२३ 
दिनांक ११-०७-२०२४ 
उमेदवारांची मैदानी गुणांची यादी - Click Here

12-Jul-2024
अमरावती ग्रामीण पोलिस
शिपाई भरती २०२२-२०२३ 
दिनांक १२-०७-२०२४ 
उमेदवारांची मैदानी गुणांची यादी - Click Here

13-Jul-2024
अमरावती ग्रामीण पोलिस
शिपाई भरती २०२२-२०२३ 
दिनांक १३-०७-२०२४ 
उमेदवारांची मैदानी गुणांची यादी - Click Here

15-Jul-2024
अमरावती ग्रामीण पोलिस
शिपाई भरती २०२२-२०२३ 
दिनांक १५-०७-२०२४ 
उमेदवारांची मैदानी गुणांची यादी - Click Here

16-Jul-2024
अमरावती ग्रामीण पोलिस
शिपाई भरती २०२२-२०२३ 
दिनांक १६-०७-२०२४ 
उमेदवारांची मैदानी गुणांची यादी - Click Here

16-Jul-2024
अमरावती ग्रामीण पोलिस
शिपाई भरती प्रक्रिया २०२२-२०२३ 
कौशल्य चाचणी साठी 
पात्र उमेदवार यांची यादी - Click Here 


अशाच माहितीसाठी आम्हाला खालील ठिकाणी फॉलो करायला विसरू नका 

Follow Us On  Social Media 
Google News Click Here
YouTube Click Here
Telegram Click Here
WhatsApp Click Here
Facebook Page Click Here

Previous Post Next Post