DVET ITI Instructor Result 2023 |DVET मार्फत आयटीआय Instructor पदाची पात्र व अपात्र यादी जाहीर

DVET ITI Instructor भरती संदर्भात 06 व 07 ऑक्टोबर रोजी पात्र व आपत्र उमेदवारांची यादी ही त्यांनी अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.

DVET ITI Instructor Result 2023
DVET ITI Instructor Result 2023DVET मार्फत आयटीआय instructor पदांच्या 1457 जागांची भरती निघाली होती. या संदर्भात त्यांनी परीक्षा ही 05 , 11 , 13 जून 2023 रोजी घेण्यात आली होती.


{tocify} $title={Table of Contents}

 DVET ITI Instructor Eligible & Not   Eligible Candidate List 2023   

 • Provisional Merit List 1/2022 Fitter :- Click Here 

 • Not Eligible Candidates List 1/2022 Fitter :- Click Here 

 • Not Eligible Candidates List 1/2022 Turner :- Click Here 

 • Provisional Merit List 1/2022 Turner :- Click Here 

 • Not Eligible Candidates List 1/2022 Welder :- Click Here 

 • Provisional Merit List 1/2022 Welder :- Click Here 

 • Not Eligible Candidates List 1/2022 Machinist :- Click Here 

 • Provisional Merit List 1/2022 Machinist :- Click Here 

 • Not Eligible Candidates List 1/2022 Mechanic Motor Vehicle :- Click Here 

 • Provisional Merit List 1/2022 Mechanic Motor Vehicle :- Click Here 

 • Not Eligible Candidates List 1/2022 Mechanic Refrigeration and Air Conditioning :- Click Here 

 • Provisional Merit List 1/2022 Mechanic Refrigeration and Air Conditioning :- Click Here 

 • Not Eligible Candidates List 1/2022 Mechanic Diesel :- Click Here 

 • Provisional Merit List 1/2022 Mechanic Diesel :- Click Here 

 • Not Eligible Candidates List 1/2022 Wireman :- Click Here 

 • Provisional Merit List 1/2022 Wireman :- Click Here 

 • Not Eligible Candidates List 1/2022 Surveyor :- Click Here 

 • Provisional Merit List 1/2022 Surveyor :- Click Here 

 • Not Eligible Candidates List 1/2022 Machinist Grinder :- Click Here 

 • Provisional Merit List 1/2022 Machinist Grinder :- Click Here 

 • Not Eligible Candidates List 1/2022 Plumber :- Click Here 

 • Provisional Merit List 1/2022 Plumber :- Click Here 

 • Not Eligible Candidates List 1/2022 Sheet Metal Worker :- Click Here 

 • Provisional Merit List 1/2022 Sheet Metal Worker :- Click Here 

 • Not Eligible Candidates List 1/2022 Pump Operator cum Mechanic :- Click Here

 • Provisional Merit List 1/2022 Pump Operator cum Mechanic :- Click Here

 • Not Eligible Candidates List 1/2022 Mechanic Machine Tools Maintenance :- Click Here

 • Provisional Merit List 1/2022    Mechanic Machine Tools Maintenance :- Click Here

 • Not Eligible Candidates List 1/2022 Mechanic Tractor :- Click Here

 • Provisional Merit List 1/2022 Mechanic Tractor :- Click Here

 • Not Eligible Candidates List           1/2022 Mason Building Constructor :- Click Here 

 • Provisional Merit List 1/2022 Mason Building Constructor :- Click Here 

 • Not Eligible Candidates List 1/2022 Interior Design and Decoration :- Click Here 

 • Provisional Merit List 1/2022 Interior Design and Decoration :- Click Here 

 • Not Eligible Candidates List 1/2022 Information and Communication Technology System Maintenance :- Click Here 

 • Provisional Merit List 1/2022 Information and Communication Technology System Maintenance :- Click Here 

 • Not Eligible Candidates List 1/2022 Foundryman :- Click Here 

 • Provisional Merit List 1/2022 Foundryman :- Click Here 

 • Not Eligible Candidates List 1/2022 Tool and Die Maker Press Tools Jigs and Fixtures :- Click Here 

 • Provisional Merit List 1/2022 Tool and Die Maker Press Tools Jigs and Fixtures :- Click Here 

 • Not Eligible Candidates List 1/2022 Tool and Die Maker Dies and Moulds :- Click Here 

 • Provisional Merit List 1/2022 Tool and Die Maker Dies and Moulds :- Click Here 

 • Not Eligible Candidates List 1/2022 Plastic Processing Operator :- Click Here 

 • Provisional Merit List 1/2022 Plastic Processing Operator :- Click Here 

 • Not Eligible Candidates List 1/2022 Maintenance Mechanic Chemical Plant :- Click Here 

 • Provisional Merit List 1/2022 Maintenance Mechanic Chemical Plant :- Click Here 

 • Not Eligible Candidates List 1/2022 Operator Advance Machine Tools :- Click Here 

 • Provisional Merit List 1/2022 Operator Advance Machine Tools :- Click Here 

 • Not Eligible Candidates List 1/2022 Instrument Mechanic Chemical Plant :- Click Here 

 • Provisional Merit List 1/2022 Instrument Mechanic Chemical Plant :- Click Here 

 • Not Eligible Candidates List 1/2022 Painter General :- Click Here 


 • Provisional Merit List 1/2022 Painter General :- Click Here 

 • Not Eligible Candidates List 1/2022 Sewing Technology :- Click Here 

 • Provisional Merit List 1/2022 Sewing Technology :- Click Here 

 • Not Eligible Candidates List 1/2022 Surface Oranamentation Techniques Embroidary :- Click Here 

 • Provisional Merit List 1/2022 Surface Oranamentation Techniques Embroidary :- Click Here 

 • Not Eligible Candidates List 1/2022 Stenographer Secretarial Assistant English :- Click Here 

 • Provisional Merit List 1/2022 Stenographer Secretarial Assistant English :- Click Here 

 • Not Eligible Candidates List 1/2022 Food Production General :- Click Here 

 • Provisional Merit List 1/2022 Food Production General :- Click Here 

 • Not Eligible Candidates List 1/2022 Secretarial Practice English :- Click Here 

 • Provisional Merit List 1/2022 Secretarial Practice English :- Click Here 

 • Provisional Merit List 1/2022 Stenography-Marathi :- Click Here 

 • Not Eligible Candidates List 1/2022 Mechanic Agricultural Machinery :- Click Here 

 • Provisional Merit List 1/2022 Mechanic Agricultural Machinery :- Click Here 

 • Not Eligible Candidates List 1/2022 Instrument Mechanic :- Click Here 


$ads={1}


 • Provisional Merit List 1/2022 Instrument Mechanic :- Click Here 

 • Not Eligible Candidates List 1/2022 Fashion Design and Technology :- Click Here 

 • Provisional Merit List 1/2022 Fashion Design and Technology :- Click Here 

 • Not Eligible Candidates List 1/2022 Electroplater :- Click Here 

 • Provisional Merit List 1/2022 Electroplater :- Click Here 

 • Not Eligible Candidates List Advt 1/2022 Electronics Mechanic :- Click Here 

 • Provisional Merit List Advt 1/2022 Electronics Mechanic :- Click Here 


 • Not Eligible Candidates List Advt 1/2022 Electrician :- Click Here 

 • Provisional Merit List Advt 1/2022 Electrician :- Click Here 

 • Not Eligible Candidate List Advt 1/2022 Dress Making :- Click Here 

 • Provisional Merit List Advt 1/2022 Dress Making :- Click Here 


 • Not Eligible Candidate List Advt 1/2022 Draughtsman Mechanical :- Click Here 


 • Provisional Merit List Advt 1/2022 Draughtsman Mechanical :- Click Here 


 • Not Eligible Candidate List Advt 1/2022 Draughtsman Civil :- Click Here 


 • Provisional Merit List Advt 1/2022 Draughtsman Civil :- Click Here 


 • Not Eligible Candidate List Advt 1/2022 Desktop Publishing Operator :- Click Here 


 • Provisional Merit List Advt 1/2022 Desktop Publishing Operator :- Click Here 


 • Not Eligible Candidate List Advt 1/2022 Cosmetology :- Click Here 


 • Provisional Merit List Advt 1/2022 Cosmetology :- Click Here 


 • Not Eligible Candidate List Advt 1/2022 Computer Operator and Programming Assistant :- Click Here 


 • Provisional Merit List Advt 1/2022 Computer Operator and Programming Assistant :- Click Here 


 • Not Eligible Candidate List Advt 1/2022 Carpenter :- Click Here 

 • Provisional Merit List Advt 1/2022 Carpenter :- Click Here 

$ads={2}


 • Not Eligible Candidate List Advt 1/2022 Attendant Operator Chemical Plant :- Click Here 


 • Provisional Merit List Advt 1/2022 Attendant Operator Chemical Plant :- Click Here 


 • Provisional Merit List Advt.1/2022 Architectural Draughtsmanship :- Click Here 


 • Not Eligible Candidate List Advt.1/2022 Architectural Draughtsman :- Click Here 


 • Provisional Merit List Advt. 1/2022 Architectural Draughtsman :- Click Here अशाच माहितीसाठी आम्हाला खालील ठिकाणी फॉलो करायला विसरू नका 

Follow Us On  Social Media 
Google News Click Here
YouTube Click Here
Telegram Click Here
WhatsApp Click Here
Facebook Page Click Here

Previous Post Next Post