SRPF Group 8 Mumbai Police Bharti Result | सशस्त्र पोलीस शिपाई भरती मुंबई गट क्रमांक 8 निकाल जाहीर

SRPF Group 8 Mumbai Police Bharti Result | सशस्त्र पोलीस शिपाई भरती मुंबई गट क्रमांक 8 निकाल जाहीर 

सशस्त्र पोलीस शिपाई भरती मुंबई बल गट क्रमांक 8 येथे 75 जागांसाठी  06 जानेवारी 2023 ते 6 फेब्रुवारी 2023 पर्यंत मैदानी चाचणी घेण्यात आली आहे.

SRPF Group 8 Mumbai Police Bharti Result 2023
SRPF Group 8 Mumbai Police Bharti Result 2023


06 /01/2023 ते 06/02/2023 पर्यंत घेण्यात आलेल्या मैदानी चाचणीचा निकाल त्यांनी pdf स्वरूपात अपलोड केला आहे. जर कोणाला गुणांबाबत काही आक्षेप / हरकती असल्यास तुम्ही संबंधित कार्यालयात 09 फेब्रुवारी पर्यंत संबंधित कार्यालयात नोंदवू शकता. त्यानंतर आलेल्या हरकती / आक्षेप यांचा विचार केला जाणार नाही कृपया याची संबंधीतांनी नोंद घ्यावी 

$ads={1}


०७ - फेब्रुवारी - २०२३
राज्य राखीव पोलीस 
बल गट क्र. ८, मुंबई यांचे 
आस्थापनेवरील सशस्र 
पोलीस शिपाई भरती २०२१ 
मैदानी चाचणी गुणपत्रक - Click Here 

१३ - फेब्रुवारी - २०२३
राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र 8 
मुंबई सशस्र पोलीस शिपाई भरती २०२१ 
लेखी परीक्षेकरिता पात्र 
उमेदवारांची तात्पुरती यादी - Click Here 

राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र 8
मुंबई सशस्र पोलीस शिपाई भरती २०२१ 
लेखी परीक्षेकरिता 
पात्र उमेदवारांची यादी - Click Here 


१९ - जुलै - २०२३
राज्य राखीव पोलीस 
बल गट क्र. 8, 
मुंबई पोलीस भरतीची 
लेखी परीक्षेचा 
दिनांक 23/07/2023 ची माहिती - Click Here 

$ads={2}

23 - 07 - 2023 
रा रा पो बल गट ८, 
मुंबई लेखी परीक्षा 
उत्तरतालीका - Click Here 

२४ - जुलै - २०२३
राज्य राखीव पोलीस बलगट क्र. ८, 
मुंबई सशस्त्र पोलीस शिपाई 
भरती लेखी परीक्षेचा निकाल - Click Here 

26 - जुलै - 2023 
रारापोबल गट ८, मुंबई यांचे 
आस्थापनेवरील सपोशी भरती - २०२१ 
एकूण गुणांची यादी - Click Here 


२७ - जुलै - २०२३
राज्य राखीव पोलीस बलगट क्र. ८,
मुंबई सशस्त्र पोलीस शिपाई भरती
ANSWER KEY मध्ये 
बदल केलेबाबत - Click Here 

रा.रा.पो.बल गट क्र. ८ 
मुंबई सशस्त्र पोलीस शिपाई भरती २०२१ 
तात्पुरता निवड यादी व प्रतीक्षा यादी - Click Here अशाच माहितीसाठी आम्हाला खालील ठिकाणी फॉलो करायला विसरू नका 

Follow Us On Social Platforms
YouTube Click Here
Facebook Page Click Here
Telegram Channel Click Here
Previous Post Next Post