Wardha Police Bharti Ground Exam Result 2023|वर्धा पोलीस भरती निकाल जाहीर

वर्धा पोलीस भरती निकाल जाहीर | Wardha Police Bharti Ground Exam Result 2023

वर्धा जिल्हा पोलीस शिपाई चालक व शिपाई भरती निकाल जाहीर झाला आहे. वर्धा जिल्हा पोलीस शिपाई चालक व पोलीस शिपाई पदांचा निकाल जाहीर करण्यात आला असून निकाल download करण्यासाठी खालील लिंक चा वापर करा.

Wardha District Police Result 2023
Wardha District Police Result 2023

Wardha Police Constable Driver Ground Exam Result 2023 


पोलीस भरती - २०२१ चे भरती प्रक्रीयेमध्ये पोलीस शिपाई (चालक) उमेदवार यांना मैदानी चाचणीत मिळालेल्या गुणांची यादी - Click Here

Wardha Police Constable Ground Exam Result 2023


पोलीस भरती - २०२१ चे भरती प्रक्रीयेमध्ये 
पोलीस शिपाई उमेदवार यांना 
मैदानी चाचणीत मिळालेल्या गुणांची यादी - Click Here 


16/02/2023
वर्धा जिल्हा चालक पोलीस शिपाई 
भरती 2021 लेखी परीक्षा करिता 
पात्र उमेदवारांची यादी - Click Here 

16-02-2023
वर्धा जिल्हा पोलीस शिपाई भरती 2021 
लेखी परीक्षा करिता 
पात्र उमेदवारांची यादी - Click Here 

17-02-2023
वर्धा जिल्हा चालक पोलीस शिपाई भरती 2021 
कौशल्य चाचणी करिता हजर
राहण्याबाबत पात्र उमेदवारांची यादी - Click Here 


23-02-2023
चालक पोलीस शिपाई भरती 2021 
चे वाहन कौशल्य चाचणी
पात्र /अपात्र उमेदवार यादी - Click Here 


०६-मार्च-२०२३
पोलीस अधीक्षक 
वर्धा चालक पोलीस शिपाई भरती २०२१  
लेखी परीक्षा पात्र 
ठरलेल्या उमेदवार यांची यादी - Click Here 

लेखी परिक्षेकरिता 
अपात्र ट्रान्सजेंडर 
उमेदवार यादी - Click Here 

वर्धा जिल्हा 
चालक पोलीस शिपाई भरती २०२१
लेखी परीक्षाकरिता
पात्र उमेदवारांची यादी - Click Here 

22 - मार्च - 2023
चालक पोलीस भरती - २०२१ 
(लेखी परिक्षा) जाहीर प्रकटन - Click Here 

23 - मार्च - 2023 
पोलीस शिपाई चालक भरती - २०२१ 
(उमेदवारांसाठी सूचना) उत्तरतालिका
 - Answer Key - Click Here 

27 - मार्च - 2023 
वर्धा जिल्हा चालक 
पोलीस शिपाई भरती 2021 
लेखी परीक्षा गुणपत्रक - Click Here 

30 - मार्च - 2023
पोलीस शिपाई भरती - २०२१
लेखी परिक्षा जाहीर प्रकटन - Click Here 

02 - मार्च - 2023 
पोलीस शिपाई भरती - २०२१ 
(उमेदवारांसाठी सूचना) 
उत्तरतालिका - Answer Key - Click Here 

03 - एप्रिल - 2023
वर्धा जिल्हा 
पोलीस शिपाई भरती 2021 
लेखी परीक्षा गुणपत्रक - Click Here 

11 - एप्रिल - 2023
वर्धा जिल्हा 
पोलीस शिपाई भरती 2021 
शुध्दीपत्रक - Click Here 

13 - एप्रिल - 2023
चालक पोलीस शिपाई भरती - २०२१
तात्पुरती निवड यादी 
व प्रतीक्षा यादी - Click Here 

13 - एप्रिल - 2023
पोलीस शिपाई भरती - २०२१ 
तात्पुरती निवड यादी 
व प्रतीक्षा यादी - Click Here 

20 - एप्रिल - 2023
तात्पुरती निवड यादीतील 
चालक पोलीस शिपाई व 
पोलीस शिपाई पदाकरिता
कागदपत्रे पडताळणी - Click Here 

29 - एप्रिल - 2023
चालक पोलीस शिपाई तसेच पोलीस शिपाई या पदाकरिता तात्पुरता निवड झालेल्या उमेदवारांची मेडिकल तपासणी करता जाहीर प्रकटन - Click Here 


अशाच माहितीसाठी आम्हाला खालील ठिकाणी फॉलो करायला विसरू नका 

Follow Us On Social Platforms
YouTube Click Here
Facebook Page Click Here
Telegram Channel Click Here
Previous Post Next Post