Gadchiroli Police Bharti Result 2023|गडचिरोली जिल्हा पोलिस शिपाई चालक मैदानी चाचणी निकाल

Gadchiroli Police Bharti Result 2023|गडचिरोली जिल्हा पोलिस शिपाई  चालक मैदानी चाचणी निकाल 

गडचिरोली जिल्हा पोलीस शिपाई चालक भरती अंतर्गत मैदानी चाचणी घेण्यात आली आहे.आणि त्यानुसार ज्या उमेदवारांनी परीक्षा दिली त्यांचे मैदानी चाचणीचे गुण जाहीर करण्यात आले आहे.

Gadchiroli District Police Driver Ground Exam Result 2023
Gadchiroli District Police Driver Ground Exam Result 2023Gadchiroli District Police Driver Ground Exam Result 2023


जर तुम्ही मैदानी चाचणी दिली असेल आणि मैदानी चाचणीचे गुण जर तुम्हाला बघायचे असेल तर तुम्ही खाली दिलेल्या लिंक वरून निकाल Download करू शकता.


गडचिरोली जिल्हा पोलीस शिपाई चालक निकाल 

11 जानेवारी 2023 - 

गडचिरोली जिल्हा पोलीस शिपाई (चालक) भरती- २०२१ मैदानी चाचणीमध्ये प्राप्त झालेल्या गुणांचे आधारे तयार करण्यात आलेली उमेदवारांची वाहन कौशल्य चाचणी करीता यादी -  Click Here 


13 जानेवारी 2023 - 

गडचिरोली जिल्हा पोलीस शिपाई (चालक) भरती- २०२१ मैदानी चाचणीमध्ये प्राप्त झालेल्या गुणांचे आधारे तयार करण्यात आलेली उमेदवारांची वाहन कौशल्य चाचणी करीता अंतिम यादी - Click Here गडचिरोली जिल्हा पोलिस शिपाई भरती -2021
मैदानी चाचणीमध्ये प्राप्त झालेल्या 
गुणांच्या आधारे लेखी परीक्षेकरीता 
पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची यादी - Click Here 

06-Feb-2023
गडचिरोली जिल्हा पोलिस शिपाई भरती -2021 
मैदानी चाचणीमध्ये प्राप्त झालेल्या 
गुणांच्या आधारे लेखी परीक्षे करीता 
पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची अंतीम यादी - Click Here 


07-Feb-2023
गडचिरोली जिल्हा पोलीस 
शिपाई (चालक ) भरती- २०२१
वाहन कौशल्य चाचणी मध्ये प्राप्त 
झालेल्या गुणांचे आधारे तयार 
करण्यात आलेली लेखी परीक्षेकरिता 
पात्र उमेदवारांची तात्पुरती यादी - Click Here 

13-Feb-2023
गडचिरोली जिल्हा पोलीस 
शिपाई (चालक ) भरती- २०२१
वाहन कौशल्य चाचणी मध्ये प्राप्त 
झालेल्या गुणांचे आधारे तयार करण्यात 
आलेली लेखी परीक्षेकरिता पात्र 
उमेदवारांची अंतिम यादी  - Click Here 

26-Mar-2023
गडचिरोली जिल्हा 
पोलिस शिपाई (चालक) भरती -
2021 लेखी परीक्षेची उत्तरतालिका. - Click Here

 
28-Mar-2023
गडचिरोली जिल्हा 
पोलीस शिपाई (चालक ) भरती- २०२१ 
लेखी परीक्षेमध्ये 
प्राप्त तात्पुरती गुणसूची - Click Here 

29-Mar-2023
गडचिरोली जिल्हा पोलीस 
शिपाई (चालक ) भरती- २०२१ 
लेखी परीक्षेमध्ये 
प्राप्त अंतिम गुणसूची - Click Here 

02-Apr-2023
गडचिरोली जिल्हा पोलिस 
शिपाई भरती - 2021 उत्तरतालिका - Click Here

 03-Apr-2023
गडचिरोली जिल्हा 
पोलिस शिपाई भरती - 2021 
अंतिम उत्तरतालिका - Click Here 

04-Apr-2023
गडचिरोली जिल्हा पोलीस 
शिपाई भरती- २०२१ 
लेखी परीक्षेमध्ये प्राप्त गुणांची 
तात्पुरती गुणसूची - Click Here 

06-Apr-2023
गडचिरोली जिल्हा 
पोलिस शिपाई भरती - 2021 
लेखी परीक्षेची अंतिम गुणसुची - Click Here 

12-Apr-2023
गडचिरोली जिल्हा पोलिस 
शिपाई चालक भरती - 2021 
उमेदवारांची प्रवर्गनिहाय 
तात्पुरती निवड यादी 
व प्रतिक्षा यादी - Click Here 


12-Apr-2023
गडचिरोली जिल्हा पोलिस 
शिपाई भरती - 2021 उमेदवारांची 
प्रवर्गनिहाय तात्पुरती 
निवड यादी व प्रतिक्षा यादी - Click Here 

अशाच माहितीसाठी आम्हाला खालील ठिकाणी फॉलो करायला विसरू नका 

Follow Us On Social Platforms
YouTube Click Here
Facebook Page Click Here
Telegram Channel Click Here
Previous Post Next Post