Latur Police Driver Bharti Ground Exam Result 2023|लातूर जिल्हा पोलीस चालक भरती Ground test चा निकाल जाहीर

Latur Driver Police Recruitment 2023|लातूर जिल्हा पोलीस चालक भरती निकाल 

लातूर पोलीस ड्रायव्हर परीक्षेचा निकाल हा 02 ते 10 जानेवारी पर्यन्त रोज जाहीर होणार आहे.निकाल बघण्यासाठी तुम्ही खालील लिंक चा वापर करू शकता.

Latur Police Driver Ground Exam Results 2023
Latur Police Driver Ground Exam Results 2023

Latur Police Driver Ground Exam Results 2023


लातूर जिल्हा पोलीस चालक भरती निकाल 

  • 02 जानेवारी Ground निकाल - Click Here
  • 03 जानेवारी Ground निकाल - Click Here
  • 04 जानेवारी Ground निकाल - Click Here
  • 05 जानेवारी Ground निकाल - Click Here   
  • 06 जानेवारी Ground निकाल - Click Here 
  • 07 जानेवारी Ground निकाल - Click Here 
  • 08 जानेवारी Ground निकाल - Click Here 
लातूर जिल्हा पोलीस Constable चालक निकाल 

  • 05 जानेवारी निकाल - Click Here 
  • 06 जानेवारी निकाल - Click Here 

लातूर जिल्हा पोलीस शिपाई चालक कौशल्य चाचणीसाठी पात्र उमेदवारांची यादी जाहीर
 ( 1:10 साठी यादी ) - Click Here 

कौशल्य चाचणी साठी पात्र उमेदवारांची 
यादी व परीक्षा तारीख pdf जाहीर - Click Here 

महत्वाची सूचना - Click Here 

दिनांक- 20/01/2023 
लातूर जिल्हा ड्रायव्हर पोलीस 
कॉन्स्टेबल भरती 2021 
ड्रायव्हिंग स्किल टेस्ट प्रोव्हिजनल मार्कशीट - Click Here 

प्रेस नोट
दिनांक 20-01-2023
लातूर जिल्हा ड्रायव्हर पोलीस 
कॉन्स्टेबल भरती 2021 - Click Here 

दिनांक- 21/01/2023
लातूर जिल्हा ड्रायव्हर
पोलीस कॉन्स्टेबल भरती 2021 
ड्रायव्हिंग स्किल टेस्ट 
प्रोव्हिजनल मार्कशीट - Click Here

दिनांक- 22/01/2023 
लातूर जिल्हा ड्रायव्हर 
पोलीस कॉन्स्टेबल भरती 2021 
ड्रायव्हिंग स्किल टेस्ट 
प्रोव्हिजनल मार्कशीट - Click Here 

प्रेस नोट- दिनांक 22-01-2023
लातूर जिल्हा ड्रायव्हर 
पोलीस कॉन्स्टेबल भरती 2021 - Click Here 

दिनांक- 23/01/2023 
लातूर जिल्हा ड्रायव्हर
पोलीस कॉन्स्टेबल भरती 2021 
ड्रायव्हिंग स्किल टेस्ट
प्रोव्हिजनल मार्कशीट - Click Here 

प्रेस नोट दिनांक 23-01-2023
 लातूर जिल्हा ड्रायव्हर
पोलीस कॉन्स्टेबल भरती 2021 - Click Here 

दिनांक-२४/०१/२०२३ 
लातूर जिल्हा ड्रायव्हर 
पोलीस कॉन्स्टेबल भरती २०२१
फील्ड टेस्ट आणि
ड्रायव्हिंग स्किल टेस्ट निकाल - Click Here 

22-मार्च-2023
प्रेस नोट- 22-03-2023- 
लातूर जिल्हा ड्रायव्हर 
पोलीस कॉन्स्टेबल भरती-
2021- लेखी परीक्षा - Click Here 

26-मार्च-2023
लातूर जिल्हा ड्रायव्हर 
पोलीस कॉन्स्टेबल भरती 2021 
लेखी परीक्षा तात्पुरती Answer Key - Click Here

 26-मार्च-2023
प्रेस नोट-२६-०३-२०२३- 
लातूर जिल्हा ड्रायव्हर 
पोलीस कॉन्स्टेबल भरती
-२०२१- लेखी परीक्षा - Click Here 

२८ - मार्च - २०२३
दिनांक - 28/03/2023 
लातूर जिल्हा चालक पोलीस 
शिपाई भरती 2021 लेखी 
परीक्षेची सुधारित Answer key - Click Here 

२८ - मार्च - २०२३
लातूर जिल्हा चालक 
पोलीस शिपाई भरती 
सन 2021 लेखी चाचणीची 
तात्पुरती निकाल यादी - Click Here 

०१ - एप्रिल - २०२३
लातूर जिल्हा चालक 
पोलीस शिपाई भरती सन 2021 
तात्पुरती निवड यादी - Click Here 

०१ - एप्रिल - २०२३
लातूर जिल्हा चालक 
पोलीस शिपाई भरती सन 2021 
तात्पुरती प्रतीक्षा यादी - Click Here 

०१ - एप्रिल - २०२३
प्रेस नोट -01-04-2023 
लातूर जिल्हा चालक
पोलीस कॉन्स्टेबल भरती-२०२१
तात्पुरती निवड व प्रतीक्षा यादी - Click Here 

०३ - एप्रिल - २०२३
प्रेस नोट -03-04-2023 
लातूर जिल्हा चालक 
पोलीस कॉन्स्टेबल भरती-२०२१
गुणवत्तेनुसार प्रवर्गनिहाय तात्पुरती
निवड व तात्पुरती प्रतिक्षा यादी - Click Here 

१७ - एप्रिल - २०२३
प्रेस नोट-दि. 17/04/2023 
तात्पुरत्या स्वरूपात पोलीस 
चालक पदावर (29 उमेदवारांची ) 
दि. 24/04/2023 रोजी कागदपत्र 
पडताळणी साठी हजर राहणे बाबत - Click Here 


२५ - एप्रिल - २०२३
प्रेस नोट - 25/04/2023 
गुणवत्तेनुसार प्रवर्गनिहाय 
तात्पुरर्ती निवड यादीतील
उमेवारांची मुळ कागदपत्रे तपासणी - Click Here अशाच माहितीसाठी आम्हाला खालील ठिकाणी फॉलो करायला विसरू नका 

Follow Us On Social Platforms
YouTube Click Here
Facebook Page Click Here
Telegram Channel Click Here
Previous Post Next Post