Nagpur Railway Police Bharti Physical Exam Results 2023|नागपूर लोहमार्ग पोलीस भरती मैदानी निकाल जाहीर

Nagpur Railway Police Ground Exam Results 2023|नागपूर रेल्वे पोलीस मैदानी चाचणी निकाल जाहीर 

नागपूर रेल्वे पोलीस मैदानी चाचणी चा निकाल हा आज दिनांक 07 जानेवारी ला जाहीर झाला आहे.निकाल बघण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंक चा वापर तुम्ही करू शकता.

Nagpur Railway Police Ground Exam Result 2023
Nagpur Railway Police Ground Exam Result 2023

Nagpur Railway Police Ground Exam Result 2023


नागपूर रेल्वे पोलीस मैदानी चाचणी निकाल 

02 जानेवारी निकाल - Click Here 

03 जानेवारी निकाल - Click Here 

04 जानेवारी निकाल - Click Here 

05 जानेवारी निकाल - Click Here 

06 जानेवारी निकाल - Click Here 

02 ते 06 जानेवारी
एकत्रित गुणतालिका - Click Here 

कौशल्य चाचणी साठी पात्र उमेदवारांची यादी त्यांनी जाहीर केली आहे.

कौशल्य चाचणीसाठी 
पात्र उमेदवार यादी - Click Here

दिनांक १०-०१-२०२३ 
रोजी घेण्यात आलेल्या 
कौशल्य चाचणीची गुणतालिका - Click Here 

दिनांक ११-०१-२०२३ 
रोजी घेण्यात आलेल्या 
कौशल्य चाचणीची गुणतालिका - Click Here 

दिनांक १२-०१-२०२३ 
रोजी घेण्यात आलेल्या 
कौशल्य चाचणीची गुणतालिका - Click Here 

दिनांक १३-०१-२०२३ 
रोजी घेण्यात आलेल्या 
कौशल्य चाचणीची गुणतालिका - Click Here 

दिनांक १४-०१-२०२३ 
रोजी घेण्यात आलेल्या 
कौशल्य चाचणीची गुणतालिका - Click Here 

दिनांक १५-०१-२०२३ 
रोजी घेण्यात आलेल्या 
कौशल्य चाचणीची गुणतालिका - Click Here 

दिनांक १०.०१.२०२३ ते १५.०१.२०२३ 
पर्यंत घेतलेल्या कौशल्य चाचणीची 
एकत्रित गुणतालिका - Click Here 

कौशल्य चाचणी मध्ये पात्र 
उमेदवारांची यादी - Click Here 

06-March-2023
पोलीस अधीक्षक 
लोहमार्ग नागपूर चालक 
पोलीस शिपाई भरती २०२१ 
लेखी परीक्षा पात्र ठरलेल्या 
मेदवार यांची यादी - Click Here 

15 - March - 2023 
पोलीस शिपाई चालक भरती 2021
लेखी परिक्षेसाठी पात्र ठरलेल्या 
उमेदवारांची अंतिम गुणवत्ता यादी - Click Here 

17 - March - 2023
लोहमार्ग नागपूर पोलीस 
शिपाई चालक भरती 2021 
लेखी परिक्षेसाठी पात्र 
ठरलेल्या उमेदवारांची 
अंतिम गुणवत्ता यादी - Click Here 

26 - मार्च - 2023 
लोहमार्ग नागपूर जिल्हा 
पोलीस शिपाई वाहन चालक 
भरती २०२१ ची उत्तरतालिका - Click Here 


27 - march - 2023 
लोहमार्ग नागपूर जिल्हा 
पोलीस शिपाई वाहन चालक 
भरती 2021 
दिनांक 26.03.2023 रोजी 
झालेल्या लेखी परिक्षेमधील 
सुधारित प्रश्नोत्तर - Click Here 

लोहमार्ग नागपूर जिल्हा 
चालक पोलीस शिपाई भरती २०२१ 
लेखी परीक्षेची गुणतालिका - Click Here 

चालक पोलीस शिपाई भरती 2021 
ची GENERAL MERIT LIST - Click Here 

चालक पोलीस शिपाई भरती 2021 
ची तात्पुरती निवड यादी - Click Here 

अशाच माहितीसाठी आम्हाला खालील ठिकाणी फॉलो करायला विसरू नका 

Follow Us On Social Platforms
YouTube Click Here
Facebook Page Click Here
Telegram Channel Click Here
Previous Post Next Post