Mumbai Railway Police Bharti Result | मुंबई लोहमार्ग पोलीस भरती मैदानी चाचणी निकाल

Mumbai Railway Police Bharti Result | मुंबई लोहमार्ग पोलीस भरती मैदानी चाचणी निकाल 

मुंबई रेल्वे पोलीस मैदानी चाचणी चा निकाल हा आज दिनांक 25 जानेवारी ला जाहीर झाला आहे.निकाल बघण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंक चा वापर तुम्ही करू शकता.

Mumbai Railway Police Bharti Result 2023
Mumbai Railway Police Bharti Result 2023

Mumbai Railway Police Bharti Ground Exam Result 2023

पोलीस शिपाई भरती २०२१ 
दिनांक १७-०१-२०२३ रोजीचे 
मैदानी चाचणीचे गुणपत्रक - Click Here 

पोलीस शिपाई भरती २०२१ 
दिनांक १८-०१-२०२३ रोजीचे 
मैदानी चाचणीचे गुणपत्रक - Click Here 

पोलीस शिपाई भरती २०२१ 
दिनांक १९-०१-२०२३ रोजीचे 
मैदानी चाचणीचे गुणपत्रक - Click Here 

सूचना क्र ०४- पोलीस शिपाई भरती 
सन - २०२१ - मुंबई लोहमार्ग पोलीस - Click Here 

पोलीस शिपाई भरती २०२१ 
दिनांक २०-०१-२०२३ रोजीचे 
मैदानी चाचणीचे गुणपत्रक - Click Here 

पोलीस शिपाई भरती २०२१ 
दिनांक २१-०१-२०२३ रोजीचे 
मैदानी चाचणीचे गुणपत्रक - Click Here 

पोलीस शिपाई भरती २०२१ 
दिनांक २३-०१-२०२३ रोजीचे 
मैदानी चाचणीचे गुणपत्रक - Click Here 

पोलीस शिपाई भरती २०२१ 
दिनांक २४-०१-२०२३ रोजीचे 
मैदानी चाचणीचे गुणपत्रक - Click Here 

पोलीस शिपाई भरती २०२१ 
दिनांक २५-०१-२०२३ रोजीचे 
मैदानी चाचणीचे गुणपत्रक - Click Here 

सूचना क्र ०७ - पोलीस शिपाई भरती 
सन - २०२१ - मुंबई लोहमार्ग पोलीस - Click Here 

पोलीस शिपाई भरती २०२१ 
दिनांक २७-०१-२०२३ रोजीचे 
मैदानी चाचणीचे गुणपत्रक - Click Here 

पोलीस शिपाई भरती २०२१ 
दिनांक २८-०१-२०२३ रोजीचे 
मैदानी चाचणीचे गुणपत्रक - Click Here

पोलीस शिपाई भरती २०२१ 
दिनांक ३०-०१-२०२३ रोजीचे 
मैदानी चाचणीचे गुणपत्रक - Click Here

पोलीस शिपाई भरती २०२१ 
दिनांक ३१-०१-२०२३ रोजीचे 
मैदानी चाचणीचे गुणपत्रक - Click Here

पोलीस शिपाई भरती २०२१ 
दिनांक ०१-०२-२०२३ रोजीचे 
मैदानी चाचणीचे गुणपत्रक - Click Here

पोलीस शिपाई भरती २०२१ 
दिनांक ०३-०२-२०२३ रोजीचे 
मैदानी चाचणीचे गुणपत्रक - Click Here

पोलीस शिपाई भरती २०२१ 
दिनांक ०४-०२-२०२३ रोजीचे 
मैदानी चाचणीचे गुणपत्रक - Click Here

पोलीस शिपाई भरती २०२१ 
दिनांक ०६-०२-२०२३ रोजीचे 
मैदानी चाचणीचे गुणपत्रक - Click Here

पोलीस शिपाई भरती २०२१ 
दिनांक ०७-०२-२०२३ रोजीचे 
मैदानी चाचणीचे गुणपत्रक - Click Here

पोलीस शिपाई भरती २०२१ 
दिनांक ०८-०२-२०२३ रोजीचे 
मैदानी चाचणीचे गुणपत्रक - Click Here

पोलीस शिपाई भरती २०२१ 
दिनांक ११-०२-२०२३ रोजीचे 
मैदानी चाचणीचे गुणपत्रक - Click Here

पोलीस शिपाई भरती २०२१ 
दिनांक १२-०२-२०२३ रोजीचे 
मैदानी चाचणीचे गुणपत्रक - Click Here

सूचना क्र ०९- पोलीस शिपाई 
भरती सन - २०२१ -
 मुंबई लोहमार्ग पोलीस - Click Here 

पोलीस शिपाई भरती २०२१ 
दिनांक १४-०२-२०२३ रोजीचे 
मैदानी चाचणीचे गुणपत्रक - Click Here

पोलीस शिपाई भरती २०२१ 
दिनांक १५-०२-२०२३ रोजीचे 
मैदानी चाचणीचे गुणपत्रक - Click Here

पोलीस शिपाई भरती २०२१ 
दिनांक १६-०२-२०२३ रोजीचे 
मैदानी चाचणीचे गुणपत्रक - Click Here

पोलीस शिपाई भरती २०२१ 
दिनांक १७-०२-२०२३ रोजीचे 
मैदानी चाचणीचे गुणपत्रक - Click Here

पोलीस शिपाई भरती २०२१ 
दिनांक १९-०२-२०२३ रोजीचे 
मैदानी चाचणीचे गुणपत्रक - Click Here

पोलीस शिपाई भरती २०२१ 
दिनांक २०-०२-२०२३ रोजीचे 
मैदानी चाचणीचे गुणपत्रक - Click Here

पोलीस शिपाई भरती २०२१ 
दिनांक २१-०२-२०२३ रोजीचे 
मैदानी चाचणीचे गुणपत्रक - Click Here

मैदानी चाचणी निकाल 
पोलीस शिपाई भरती 2021 
गुणपत्रिका - Click Here 

सूचना -
मैदानी चाचणी निकाल 
पोलीस शिपाई भरती 2021 - Click Here 

पोलीस भरती २०२१ 
लेखी परीक्षेकरिता पात्र 
उमेदवारांची तात्पुरती गुणवत्ता यादी - Click Here 

21 मार्च 2023 
पोलीस भरती २०२१ 
लेखी परीक्षेकरिता पात्र 
उमेदवारांची अंतिम गुणवत्ता यादी - Click Here 

Recruitment Notice
30-Mar-2023 - Click Here 

लेखी परीक्षेसाठी 
पोलीस भरती सूचना - Click Here 

02 - एप्रिल - 2023
मुंबई लोहमार्ग पोलीस 
शिपाई भरती सन 2021 
च्या लेखी परीक्षेची 
आदर्श उत्तरपत्रिका - Click Here 

05-Apr-2023
सुधारित उत्तर तालिका
मुंबई लोहमार्ग 
पोलीस भरती २०२१ - Click Here 

05-Apr-2023
गुणतालिका 
मुंबई लोहमार्ग 
पोलीस भरती २०२१ - Click Here

06 - एप्रिल - 2023
हजर व गैरहजर 
उमेदवारांचा गुण तक्ता - Click Here 

शुद्धीपत्रक-मुंबई 
लोहमार्ग पोलीस भरती २०२१ - Click Here 

मैदानी चाचणी,
लेखी चाचणी व 
एनसीसीचे एकत्रित
गुणांचा तक्ता - Click Here 

12 - एप्रिल - 2023
पोलीस भरती 2021
तात्पुरती निवड यादी व 
प्रतिक्षा यादी
मुंबई लोहमार्ग पोलीस - Click Here 

13 - एप्रिल - 2023
पोलीस भरती 2021 तात्पुरती 
निवड यादी (provisional list) मधील 
उमेदवारांना मूळ कागदपत्र घेऊन 
उपस्थित राहणे बाबत 
सूचना-मुंबई लोहमार्ग पोलीस - Click Here 

22 - एप्रिल - 2023
(Corrigendum) सुधारित 
तात्पुरती निवड यादी व 
प्रतिक्षा यादी मुंबई लोहमार्ग पोलीस - Click Here 

27 - एप्रिल - 2023
अंतिम निवड यादी व 
अंतिम प्रतिक्षा यादी - 
पोलीस शिपाई भरती २०२१ - 
मुंबई लोहमार्ग पोलीस - Click Here 


28 - एप्रिल 2023 
Final Medical List - 
Mumbai Railway 
Police Recruitment 2021 - Click Here 


अशाच माहितीसाठी आम्हाला खालील ठिकाणी फॉलो करायला विसरू नका 

Follow Us On Social Platforms
YouTube Click Here
Facebook Page Click Here
Telegram Channel Click Here
Previous Post Next Post