Ahmednagar Police Bharti|अहमदनगर पोलीस भरती मैदानी चाचणी निकाल जाहीर

Ahmednagar Police Bharti|अहमदनगर पोलीस भरती मैदानी चाचणी निकाल जाहीर 

अहमदनगर जिल्ह्यात पोलीस भरती निघाली होती. या भरती संदर्भात त्यांनी आज दिनांक 19 जानेवारी ला मैदानी चाचणीचा निकाल जाहीर केला आहे.


Ahmednagar District Police Bharti Result 2023
Ahmednagar District Police Bharti Result 2023

Ahmednagar District Police Bharti Result 2023


अहमदनगर पोलीस भरती संदर्भात त्यांनी अहमदनगर पोलीस शिपाई मैदानी चाचणी निकाल तसेच अहमदनगर पोलीस शिपाई चालक मैदानी चाचणी निकाल त्यांनी जाहीर केला आहे.


अहमदनगर चालक शिपाई भरती 
2021 शारीरिक चाचणी निकाल - Click Here 


अहमदनगर पोलीस शिपाई भरती
 2021 शारीरिक चाचणी निकाल - Click Here 

चालक पोलीस शिपाई भरती २०२१ चा 
कौशल्य चाचणीस पात्र
उमेदवारांची निवड यादी - Click Here 

०३ - फेब्रुवारी - २०२३
चालक पोलीस शिपाई भरती 2021 चा 
कौशल्य चाचणीस पात्र उमेदवारांची 
कौशल्य चाचणी घेणे बाबत - Click Here 

08-Feb-2023
चालक पोलीस शिपाई भरती 2021 
चा कौशल्य चाचणी उमेदवारांची
निवड यादी प्रसिद्ध करणे बाबत - Click Here 

20 मार्च 2023 
अहमदनगर जिल्हा पोलीस दल 
आस्थापनेवरील पोलीस शिपाई भरती 
2021 चा लेखी परीक्षेकरिता 
पात्र 1:10 चा निकाल - Click Here 

26-Mar-2023
चालक पोलीस शिपाई 
लेखी परीक्षेची उत्तरतालिका - Click Here 

29-Mar-2023
चालक पोलीस शिपाई 
लेखी परीक्षा निकाल - Click Here 

02-Apr-2023
पोलीस शिपाई भरती 2021 
उत्तरतालिका - Click Here 

05-Apr-2023
पोलीस शिपाई भरती २०२१ 
लेखी परिक्षेचे गुणपत्रक - Click Here 

12-Apr-2023
पोलीस शिपाई भरती 
लेखी परीक्षेचा निकाल 
जाहीर करणेबाबत - Click Here 

14-Apr-2023
चालक पोलीस शिपाई भरती 2021
तात्पुरती निवड व प्रतिक्षा यादी - Click Here 

14-Apr-2023
पोलीस शिपाई भरती 2021
तात्पुरती निवड व प्रतिक्षा यादी - Click Here 

14-Apr-2023
पोलीस शिपाई भरती 
२०२१ बाबत - Click Here 

19-Apr-2023
पोलीस शिपाई व चालक 
पोलीस शिपाई भरती 
2021 बाबत - Click Here अशाच माहितीसाठी आम्हाला खालील ठिकाणी फॉलो करायला विसरू नका 

Follow Us On Social Platforms
YouTube Click Here
Facebook Page Click Here
Telegram Channel Click Here
Previous Post Next Post