Mahatransco Jalna Apprentice Select list 2022|महापारेषण जालना निवड यादी जाहीर

Update 21/07/2022

महापारेषण जालना साठी नव्याने तिसरी निवड यादी जाहीर करण्यात आली आहे. या आधीची यादी ही रद्द करण्यात आली आहे. तरी जे पण उमेदवार यांची नावे नवीन यादीत आहे त्यांनी कागदपत्रे पडताळणी ची प्रक्रिया पूर्ण करून घ्यावी 

महापारेषण जालना (तिसरी) निवड यादी - येथे बघा Update 07 July 2022 :- 


महापारेषण जालना साठी नव्याने निवड यादी जाहीर करण्यात आली आहे. या आधीची यादी ही रद्द करण्यात आली आहे. तरी जे पण उमेदवार यांची नावे नवीन यादीत आहे त्यांनी कागदपत्रे पडताळणी ची प्रक्रिया पूर्ण करून घ्यावी 

नवीन यादी लिंक - Click Here महापारेषण जालना येथे शिकाऊ उमेदवार भरतीसाठी 29 जागांसाठी अर्ज मागविण्यात आले होते.यासंबंधी निवड यादी ही आज दिनांक 22 जून ला जाहीर करण्यात आली आहे 

Mahatransco Jalna Select list 2022Mahatransco Jalna Select list 2022
Mahatransco Jalna Select list 2022


Mahatransco Jalna Select list 2022


महापारेषण जालना निवड यादी कशी बघायची ? 

खाली लिंक देत आहे त्यावरून निवड यादी download करू शकता.

जालना निवड यादी - येथे बघा 


तात्पुरती निवड यादी मध्ये ज्या उमेदवारांचा समावेश आहे त्यांना कागदपत्रे पडताळणी साठी संबंधीत पत्त्यावर दिनांक 28 जून ला बोलाविण्यात आले आहे.
कागदपत्रे पडताळणी चा पत्ता बघण्यासाठी वर दिलेली pdf download करा.

Previous Post Next Post