SRPF Group 1 Pune Police Bharti 2024|SRPF बल गट क्र.1 पुणे मैदानी चाचणी निकाल जाहीर

SRPF Police Bharti 2024 :- नमस्कार मित्रांनो स्वागत आहे आपले वेबसाईटवर आज आपण जाणून घेणार आहोत. राज्य राखीव पोलीस बल गट क्रमांक 1 पुणे पोलीस भरती संदर्भात घेण्यात आलेल्या मैदानी चाचणीच्या निकालाबद्दल अधिक माहिती.

SRPF Group 1 Pune Police Bharti Ground Exam Result
SRPF Group 1 Pune Police Bharti Ground Exam Result {tocify} $title={Table of Contents}

SRPF Group 1 Pune Police Bharti Details 2024 

राज्य राखीव पोलीस बल गट क्रमांक 1 पुणे पोलीस भरती संदर्भात आज मैदानी चाचणी घेण्यात आली होती.  या मैदानी चाचणीचा निकाल कसा डाउनलोड करायचा याविषयी आज आपण माहिती जाणून घेणार आहोत.

SRPF Group 1 Pune Police Bharti Ground Exam Result 2024 


राज्य राखीव पोलीस बल गट क्रमांक 1 पुणे पोलीस भरती संदर्भात आज मैदानी चाचणी घेण्यात आली होती. याचा जर तुम्हाला निकाल डाउनलोड करायचा असेल तर आजच खाली दिलेल्या लिंक ला क्लीक करा. तसेच निकाल डाउनलोड करा.

19.06.2024
मैदानी चाचणी गुण - Click Here  

20.06.2024
मैदानी चाचणी गुण - Click Here  

21.06.2024
मैदानी चाचणी गुण - Click Here

22.06.2024
मैदानी चाचणी गुण - Click Here

24.06.2024
मैदानी चाचणी गुण - Click Here

25.06.2024
मैदानी चाचणी गुण - Click Here

26.06.2024
मैदानी चाचणी गुण - Click Here

27.06.2024
मैदानी चाचणी गुण - Click Here

28.06.2024
मैदानी चाचणी गुण - Click Here

29.06.2024
मैदानी चाचणी गुण - Click Here

01.07.2024
मैदानी चाचणी गुण - Click Here

03.07.2024
मैदानी चाचणी गुण - Click Here

04.07.2024
मैदानी चाचणी गुण - Click Here

05.07.2024
मैदानी चाचणी गुण - Click Here

06.07.2024
मैदानी चाचणी गुण - Click Here

राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र.१ पोलीस भरती सन २०२२-२३ मैदानी चाचणी बदली दिनांक बाबत उमेदवारांकरीता महत्त्वाची सूचना - Click Here 

08.07.2024
मैदानी चाचणी गुण - Click Here

09.07.2024
मैदानी चाचणी गुण - Click Here 

राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र १ पुणे सशस्र पोलीस शिपाई भरती सन २०२२-२३ मधील उमेदवारांची मैदानी चाचणी प्राप्त गुणांची एकत्रित यादी - Click Here 

राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र १ पुणे सशस्र पोलीस शिपाई भरती सन २०२२-२३ प्रवर्गनिहाय १-१० प्रमाणे लेखी परीक्षा पात्र उमेदवारांची यादी - Click Here 

सपोशि भरती सन २०२२-२३ दि. २१-०७-२०२४ रोजी आयोजित लेखी परीक्षेबाबत उमेदवारांकरीता महत्त्वाच्या सुचना - Click Here 

सपोशि भरती सन २०२२-२३ अनाथ समांतर आरक्षण प्रवर्गातील लेखी परीक्षे करीता सुधारित पात्र तसेच अपात्र उमेदवारांची यादी व शुद्धिपत्रक बाबत - Click Here

 राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र १ पुणे सशस्र पोलीस शिपाई भरती सन २०२२-२३ लेखी परीक्षा Answer Key - Click Here 

राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र १ पुणे सशस्र पोलीस शिपाई भरती सन २०२२-२३ लेखी परीक्षा Final Answer Key प्रसिद्ध केलेबाबत - Click Here 

सशस्त्र पोलीस शिपाई भरती सन -२०२२-२३ दि.२१.०७.२०२४ रोजी घेण्यात आलेल्या लेखी परीक्षेच्या निकालपत्रक - Click Here 

अशाच माहितीसाठी आम्हाला खालील ठिकाणी फॉलो करायला विसरू नका 

Follow Us On  Social Media 
Google News Click Here
YouTube Click Here
Telegram Click Here
WhatsApp Click Here
Facebook Page Click Here

Previous Post Next Post