Sindhudurg Police Bharti 2024|सिंधुदुर्ग पोलीस भरती मैदानी चाचणी निकाल जाहीर

नमस्कार मित्रांनो स्वागत आहे आपले वेबसाईटवर आज आपण जाणून घेणार आहोत , सिंधुदुर्ग पोलीस शहर विभाग येथे पोलीस भरती संदर्भात घेण्यात येणाऱ्या मैदानी चाचणीचा निकाला बद्दल सविस्तर अशी माहिती.

Sindhudurg Police Ground Exam Result 2024
Sindhudurg Police Ground Exam Result 2024

{tocify} $title={Table of Contents}

सिंधुदुर्ग पोलीस अंतर्गत पोलीस कॉन्स्टेबल पदांच्या भरती संदर्भात आज मैदानी चाचणी घेण्यात आली होती. या मैदानी चाचणीचा निकाल कसा डाउनलोड करायचा याविषयी आज आपण माहिती बघणार आहोत.

Sindhudurg Police Constable Ground Exam Results 2024 

सिंधुदुर्ग पोलीस भरती संदर्भात आज मैदानी चाचणी घेण्यात आली होती. या मैदानी चाचणीचा निकाल जर तुम्हाला डाउनलोड करायचा असेल तर आजच खालील लिंक ला क्लीक करा व निकाल डाउनलोड करा.

१९ - जून - २०२४
सिंधुदुर्ग जिल्हा 
पोलीस शिपाई भरती – 2022 -2023 
दि. 19/06/2024 दिवस पहीला 
उमेदवारांचे मैदानी चाचणीचे गुण - Click Here

२० - जून - २०२४
सिंधुदुर्ग जिल्हा 
पोलीस शिपाई भरती – 2022 -2023 
दि. 20/06/2024  
उमेदवारांचे मैदानी चाचणीचे गुण - Click Here

सिंधुदुर्ग जिल्हा 
पोलीस शिपाई भरती 2022-2023 
दि. 21/06/2024 च्या 
मैदानी चाचणीचा निकाल - Click Here 

सिंधुदुर्ग जिल्हा 
पोलीस शिपाई भरती 2022-2023 
दि. 22/06/2024 च्या 
मैदानी चाचणीचा निकाल - Click Here 

सिंधुदुर्ग जिल्हा 
पोलीस शिपाई भरती 2022-2023 
दि. 23/06/2024 च्या 
मैदानी चाचणीचा निकाल - Click Here

दिनांक 28/06/2024 रोजी 
पोलीस बँड्स्मन भरती करिता 
प्रवेशपत्र दिलेल्या उमेदवारांकरिता
बदललेल्या वेळेबाबत सुचना - Click Here 

सिंधुदुर्ग जिल्हा 
पोलीस शिपाई भरती 2022-2023 
दि. 24/06/2024 च्या 
मैदानी चाचणीचा निकाल - Click Here

सिंधुदुर्ग जिल्हा 
पोलीस भरती सन २०२२-२०२३ 
दि.20/06/2024 रोजी मैदानी चाचणी 
पुर्ण न झालेल्या 
उमेदवारांसाठी सुचना - Click Here 

सिंधुदुर्ग जिल्हा 
पोलीस शिपाई भरती 2022-2023 
दि. 25/06/2024 च्या 
मैदानी चाचणीचा निकाल - Click Here 

सिंधुदुर्ग जिल्हा 
पोलीस शिपाई भरती 2022-2023 
घटकातील पोलीस भरतीसाठी 
काही कारणास्तव उपस्थित न राहु शकलेल्या 
उमेदवारांसाठी सुचना - Click Here 

सिंधुदुर्ग जिल्हा 
पोलीस शिपाई भरती 2022-2023 
दि. 27/06/2024 च्या 
मैदानी चाचणीचा निकाल - Click Here 

सिंधुदुर्ग जिल्हा 
पोलीस शिपाई भरती 2022-2023 
दि. 28/06/2024 च्या 
मैदानी चाचणीचा निकाल - Click Here 

सिंधुदुर्ग जिल्हा 
पोलीस शिपाई भरती 2022-2023 
दि. 29/06/2024 च्या 
मैदानी चाचणीचा निकाल - Click Here  

सिंधुदुर्ग जिल्हा पोलीस शिपाई भरती 
2022-2023 दि. 29/06/2024 च्या 
मैदानी चाचणीचा निकाल
२०२४-06-३० - Click Here 

सिंधुदुर्ग जिल्हा पोलीस शिपाई भरती 
2022-2023 दि. 30/06/2024 च्या 
मैदानी चाचणीचा निकाल
२०२४-07-०२ - Click Here 

सिंधुदुर्ग जिल्हा पोलीस शिपाई भरती 
2022-2023 दि. 01/07/2024 च्या 
मैदानी चाचणीचा निकाल
२०२४-07-०२ - Click Here 

सिंधुदुर्ग जिल्हा पोलीस शिपाई भरती 
2022-2023 दि. 02/07/2024 च्या 
मैदानी चाचणीचा निकाल
२०२४-07-०२ - Click Here 

सिंधुदुर्ग जिल्हा चालक पोलीस शिपाई 
भरती-२०२२-२३- चालक पोलीस शिपाई भरतीच्या मैदानी चाचणीचे एकत्रित गुणांची यादी
२०२४-07-०३ - Click Here 

सिंधुदुर्ग जिल्हा पोलीस शिपाई भरती
२०२२-२३- सर्व बॅड्स्मन उमेदवारांचे 
शारीरिक चाचणी गुण
२०२४-07-०३ - Click Here 

सिंधुदुर्ग जिल्हा चालक पोलीस शिपाई भरती 2022-23 मैदानी चाचणी मध्ये उमेदवारांना मिळालेल्या गुणांच्या आधारे 1:15 प्रमाणात वाहन चालवण्याकरिता कौशल्य चाचणीस पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची सामाजिक व समांतर आरक्षणासह गुणांची यादी
२०२४-07-०४ - Click Here 

सिंधुदुर्ग चालक पोलीस शिपाई भरती 
2022-2023 - कौशल्य चाचणी चे वेळापत्रक -07/07/2024 ते 09/07/2024 - Click Here 

सिंधुदुर्ग जिल्हा पोलीस शिपाई भरती 2022-23 
पोलीस शिपाई भरतीच्या मैदानी 
चाचणीच्या एकत्रित गुणांची यादी
२०२४-07-०६ - Click Here 

सिंधुदुर्ग जिल्हा पोलीस शिपाई भरती विषय 22 23 पोलीस शिपाई भरती मध्ये 
दिनांक 19/ 6/24 ते 2/7/24 या 
कालावधीत घेण्यात आलेल्या मैदानी 
चाचणीचे सुधारित एकत्रित निकाल
२०२४-07-०८ - Click Here 

प्रेस नोट-सिंधुदुर्ग जिल्हा 
पोलीस भरती 2022-23
२०२४-07-०८ - Click Here 

सिंधुदुर्ग जिल्हा बॅट्समन पोलीस शिपाई भरती 
सन 2022-23 बँड्समन कौशल्य चाचणी निकाल
२०२४-07-०९ - Click Here 

शुद्धिपत्रक
२०२४-07-०९  - Click Here 

सिंधुदुर्ग जिल्हा पोलीस शिपाई भरती 2022-23 
चालक कौशल्य चाचणी सुधारित वेळापत्रक
२०२४-07-१० - Click Here 

सिंधुदुर्ग जिल्हा पोलीस शिपाई भरती 2022-23 लेखी परीक्षेकरिता 1:10 या प्रमाणात पात्र उमेदवारांची तात्पुरती गुणवत्ता यादी
२०२४-07-१० - Click Here 

सिंधुदुर्ग जिल्हा पोलीस शिपाई भरती 2022-23 पोलीस शिपाई व पोलीस शिपाई (बँड्समन) 1:10 प्रमाणे लेखी परीक्षेसाठी पात्र ठरलेल्या गुणांचा कटऑफ टेबल(तक्ता)
२०२४-07-१० - Click Here 

सिंधुदुर्ग जिल्हा पोलीस शिपाई भरती 2022-23 लेखी परीक्षेकरिता 1:10 या प्रमाणे पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची अंतिम गुणवत्ता यादी २०२४-07-१२ - Click Here 

शुद्धिपत्रक
२०२४-07-१२ - Click Here 

सिंधुदुर्ग जिल्हा पोलीस शिपाई भरती 2022-23 पोलीस शिपाई व पोलीस शिपाई (बँड्समन) 1:10 प्रमाणे लेखी परीक्षेसाठी पात्र ठरलेल्या गुणांचा कटऑफ टेबल(तक्ता)
२०२४-07-१२ - Click Here 

सिंधुदुर्ग जिल्हा पोलीस शिपाई भरती 2022-23 लेखी परीक्षा वेळापत्रक व उमेदवारांसाठी सर्वसाधारण सूचना
२०२४-07-१३ - Click Here 

सिंधुदुर्ग पोलीस चालक शिपाई भरती २०२२-२०२३- सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये दि.15/07/2024 व दि.16/07/2024 रोजी घेण्यात येत असलेली पोलीस शिपाई(चालक) कौशल्य चाचणी पर्जन्यवृष्टीमुळे तात्पुरती स्थागिती करणे बाबत २०२४-07-१४ - Click Here 

सिंधुदुर्ग जिल्हा पोलीस शिपाई भरती 2022-23 लेखी परीक्षा संदर्भात उमेदवारांकरिता सूचना
२०२४-07-१८ - Click Here 

सिंधुदुर्ग जिल्हा पोलीस शिपाई भरती 2022-23 लेखी परीक्षा उत्तर तालिका २०२४-07-१८ - Click Here 

सिंधुदुर्ग जिल्हा बँड्समन पोलीस शिपाई भरती 
2022-23 लेखी परीक्षा उत्तर तालिका
२०२४-07-१८ - Click Here 

सिंधुदुर्ग जिल्हा पोलीस चालक शिपाई भरती 2022-23 चालक कौशल्य चाचणी सुधारित वेळापत्रक
२०२४-07-१८ - Click Here 

सिंधुदुर्ग जिल्हा बँड्समन पोलीस शिपाई 
भरती 2022-23 लेखी परीक्षा उत्तर तालिका
2024-07-19 - Click Here 

सिंधुदुर्ग जिल्हा पोलीस शिपाई भरती 
2022-23 लेखी परीक्षा सुधारीत उत्तर तालिका
2024-07-19 - Click Here 

सिंधुदुर्ग जिल्हा बँड्समन पोलीस 
शिपाई भरती 2022-23 
लेखी परीक्षा गुणतालिका
2024-07-20 - Click Here 

सिंधुदुर्ग जिल्हा पोलीस शिपाई भरती 
2022-23- लेखी परीक्षेत मिळालेले गुण
2024-07-22 - Click Here 


अशाच माहितीसाठी आम्हाला खालील ठिकाणी फॉलो करायला विसरू नका 

Follow Us On  Social Media 
Google News Click Here
YouTube Click Here
Telegram Click Here
WhatsApp Click Here
Facebook Page Click Here

Previous Post Next Post