Beed Police Bharti 2024|बीड पोलीस भरती मैदानी चाचणी निकाल जाहीर

नमस्कार मित्रांनो स्वागत आहे आपले वेबसाईटवर आज आपण जाणून घेणार आहोत , बीड पोलीस शहर विभाग येथे पोलीस भरती संदर्भात घेण्यात येणाऱ्या मैदानी चाचणीचा निकाला बद्दल सविस्तर अशी माहिती.

Beed Police Ground Exam Result 2024
Beed Police Ground Exam Result 2024

{tocify} $title={Table of Contents}

Beed Police Constable Recruitment Vacancy Details 2024 

बीड पोलीस अंतर्गत पोलीस कॉन्स्टेबल पदांच्या भरती संदर्भात आज मैदानी चाचणी घेण्यात आली होती. या मैदानी चाचणीचा निकाल कसा डाउनलोड करायचा याविषयी आज आपण माहिती बघणार आहोत.

Beed Police Constable Ground Exam Results 2024 

बीड पोलीस भरती संदर्भात आज मैदानी चाचणी घेण्यात आली होती. या मैदानी चाचणीचा निकाल जर तुम्हाला डाउनलोड करायचा असेल तर आजच खालील लिंक ला क्लीक करा व निकाल डाउनलोड करा.

१९ - जून - २०२४
बीड जिल्हा 
पोलीस भरती – 2022 -2023 
दि. 19/06/2024 
उमेदवारांचे मैदानी चाचणीचे गुण - Click Here 

२० - जून - २०२४
बुलढाणा जिल्हा 
पोलीस शिपाई भरती – 2022 -2023 
दि. 20/06/2024  
उमेदवारांचे मैदानी चाचणीचे गुण - Click Here 

बीड पोलीस भरती सन २०२२-२०२३ दिनांक २१-०६-२०२४ रोजी घेण्यात आलेल्या मैदानी चाचणीमध्ये उमेदवारांना मिळालेल्या गुणांची यादी - Click Here 

बीड पोलीस भरती सन २०२२-२०२३ दिनांक २२-०६-२०२४ रोजी घेण्यात आलेल्या मैदानी चाचणीमध्ये उमेदवारांना मिळालेल्या गुणांची यादी - Click Here 

बीड पोलीस भरती सन २०२२-२०२३ दिनांक २३-०६-२०२४ रोजी घेण्यात आलेल्या मैदानी चाचणीमध्ये उमेदवारांना मिळालेल्या गुणांची यादी - Click Here 

बीड जिल्हा पोलीस भरती सन २०२२-२०२३ दरम्यान दि. २२-०६-२०२४ रोजी पावसामुळे मैदानी चाचणी रद्घेद झालेल्या उमेदवारांपैकी (39 ) उमेदवारांची दि. २५-०६-२०२४ रोजी मैदानी चाचणी घेण्यात आली. सदर उमेदवारांना मिळालेल्या गुणांची यादी - Click Here 

बीड जिल्हा पोलिस भारती २०२२-२०२३ दरम्यान दि. २५-०६-२०२४ रोजी मैदानी चाचणीमध्ये माजी सैनिक उमेदवारांना मिळालेल्या गुणांची यादी 
(एकूण ७१ उमेदवार ) - Click Here 

बीड जिल्हा पोलिस भारती २०२२-२०२३ दरम्यान दि. २५-०६-२०२४ रोजी मैदानी चाचणी पूर्मण केलेल्या उमेदवारांना मिळालेल्या गुणांची यादी (पूर्वी मैदानी चाचणी अपूर्ण राहिलेले व माजी सैनिक वगळून असे ४०५ उमेदवार) - Click Here 

बीड पोलीस भरती 2022-23 
मैदानी चाचणी गुणांची यादी 
पुरुष उमेदवार दिनांक 26-06-2024 - Click Here 

बीड पोलीस भरती 2022-23 मैदानी चाचणी गुणांची यादी महिला उमेदवार 
दिनांक 26-06-2024 - Click Here 

पोलीस भरती बीड - दिनांक 27/06/2024 रोजी बॅण्ड्समन पदांकरिता मैदानी चाचणी झालेल्या उमेदवारांची, गुणांची यादी - Click Here 

NOTICE POLICE 
BHARTI 2022-23 - Click Here 

Beed Police Recruitment 2022-23 P.C. Physical test mark list - Click Here 

Beed Police Recruitment 2022-23 Driver P.C. Physical test mark list - Click Here 

बीड पोलीस भरती 2022-23 
मैदानी चाचणी गुणांची यादी 
दिनांक 01-07-2024 व 
उमेदवार यांना सूचना - Click Here 

बीड पोलीस भरती 2022-23 
चालक पोलीस शिपाई पदासाठी 
मैदानी चाचणी दिलेल्या 
उमेदवारांची यादी - Click Here 

बीड पोलीस भरती 2022-23 दि. १९-०६-२०२४ ते दि. ०१-०७-२०२४ पावेतो पोलीस शिपाई या पदासाठी मैदानी चाचणी दिलेल्या उमेदवारांची प्रवर्ग व समांतर आरक्षण निहाय यादी - Click Here  

बीड पोलीस भरती 2022-23 दिनांक 27/06/24 व दिनांक ०१-०७-२०२४ रोजी 
बॅंण्ड्समन पदांकरिता घेण्यात आलेल्या अर्हता चाचणीचे गुणपत्रक - Click Here 

पोलीस शिपाई लेखी परीक्षेसाठी 
पात्र उमेदवारांची यादी - Click Here 
 
बीड पोलीस भरती 2022-23 चालक पोलीस शिपाई पदाच्या मैदानी चाचणी मध्ये उतीर्ण झालेल्या व वाहन चालविण्याचे चाचणी साठी पात्र ठरलेल्या १:१५ उमेदवार यांची यादी  - Click Here 

 बीड जिल्हा पोलीस भरती २०२२-२०२३ मधील चालक पोलीस शिपाई पदाकरिता दिनांक ०४/०७/२०२४ रोजी घेण्यात आलेल्या वाहन चालविणे आहार्ता चाचणीचे गुणपत्रक - Click Here 

बीड जिल्हा पोलीस भरती २०२२-२०२३ मधील चालक पोलीस शिपाई पदाकरिता दिनांक ०५/०७/२०२४ रोजी घेण्यात आलेल्या वाहन चालविणे आहार्ता चाचणीचे गुणपत्रक - Click Here 

बीड जिल्हा पोलीस भरती २०२२-२०२३ मधील चालक पोलीस शिपाई पदाकरिता दिनांक ०६/०७/२०२४ रोजी घेण्यात आलेल्या वाहन चालविणे आहार्ता चाचणीचे गुणपत्रक - Click Here 

तात्पुरती उत्तर तलिका बीड जिल्हा - Click Here 

अंतिम उत्तर तलीका बीड जिल्हा - Click Here 

बीड जिल्हा पोलीस भरती 2022 23 मधील चालक पोलीस शिपाई पदासाठी वाहन चालविणे 
अहर्ता चाचणीचे गुणपत्रक 
(एकूण १० उमेदवार ) - Click Here 

बीड जिल्हा पोलीस शिपाई भरती 
2022 -23 लेखी परीक्षा गुण यादी - Click Here 

बीड जिल्हा पोलीस भरती 2022 -23 शिपाई पदाच्या मैदानी चाचणी व वाहन चाल्विणाचे चाचणी मध्ये उतीर्ण झालेल्या व लेखी परीक्षा साठी पात्र ठरलेल्या १:१० उमेदवार यांची यादी - Click Here 

अंतिम उत्तर तालिका 
चालक पोलीस शिपाई - Click Here 

 चालक पोलीस शिपाई 
भरती लेखी परीक्षा गुण - Click Here 

पोलीस शिपाई भरती 2022-23 
मैदानी व लेखी परीक्षा 
एकत्रित गुणांची यादी - Click Here 

पोलीस शिपाई भरती 2022-23 
आवश्यक press नोट - Click Here अशाच माहितीसाठी आम्हाला खालील ठिकाणी फॉलो करायला विसरू नका 

Follow Us On  Social Media 
Google News Click Here
YouTube Click Here
Telegram Click Here
WhatsApp Click Here
Facebook Page Click Here

Previous Post Next Post