Maharashtra Arogya Vibhag 2023 Result , Cut Off Declared |महाराष्ट्र आरोग्य विभाग भरती निकाल , कट ऑफ जाहीर

नमस्कार मित्रांनो आज आपण जाणून घेणार आहोत , महाराष्ट्र आरोग्य विभाग गट क व ड भरती संदर्भात नवीन नोटीस जाहीर करण्यात आली आहे.

आरोग्य विभाग गट क व ड भरती संदर्भात त्यांनी तात्पुरती निवड व प्रतीक्षा यादी ही जाहीर केली असून ज्या उमेदवारांचे नाव यादीमध्ये आहे अशा उमेदवारांना कागदपत्रे पडताळणी साठी बोलाविण्यात येणार आहे.

Arogya vibhag group C & D Result 2024
Arogya vibhag group C & D Result 2024 
{tocify} $title={Table of Contents}

Maharshtra Arogya Vibhag Group C Result Update 2024 

महाराष्ट्र आरोग्य विभाग गट क पदापैकी 10 पदांचा निकाल हा विभागनिहाय जाहीर करण्यात आला आहे. यामध्ये पात्र उमेदवारांची अंतरिम निवड यादी व प्रतिक्षा यादी जाहीर केली आहे. 

तसेच गुणवत्ता निहाय सर्व उमेदवारांना मिळालेले गुण जाहीर करण्यात आले आहेत. त्यामध्ये अंतरिम निवड यादी व प्रतीक्षा यादी यामध्ये 1 :2 प्रमाणे प्रतीक्षा यादीवर उमेदवार घेण्यात आले आहेत.

Arogya Vibhag Group C Post Wise Selection & Waiting List 2024 


पदानुसार निवड यादी व प्रतीक्षा यादी जाहीर झाले असून जर तुम्हाला डाउनलोड करायचे असेल तर खालील लिंक ला क्लिक करून चेक करा 

नोटीस सरळसेवा भरती २०२३ 
पदाची निवड व प्रतिक्षा यादी - Click Here  • गट क संवर्गातील डेंटल हायजिनिस्ट या पदाची निवड व प्रतिक्षा यादी आणि गुणानुक्रमे प्राप्त गुणांची यादी 

अकोला विभाग - Click Here 

छत्रपती संभाजीनगर विभाग - Click Here 

लातूर विभाग - Click Here 

ठाणे विभाग - Click Here 

नागपूर विभाग - Click Here

पुणे विभाग  - Click Here

नाशिक विभाग - Click Here

कोल्हापूर विभाग - Click Here 

 • गट क संवर्गातील आहारतज्ञ या पदाची निवड व प्रतिक्षा यादी आणि गुणानुक्रमे प्राप्त गुणांची यादी 


छत्रपती संभाजीनगर विभाग - Click Here 

लातूर विभाग - Click Here 

ठाणे विभाग - Click Here 

नागपूर विभाग - Click Here

पुणे विभाग - Click Here 

नाशिक विभाग - Click Here

कोल्हापूर विभाग - Click Here 

 • गट क संवर्गातील नळ कारागीर या पदाची निवड व प्रतिक्षा यादी आणि गुणानुक्रमे प्राप्त गुणांची यादी 

अकोला विभाग - Click Here 

छत्रपती संभाजीनगर विभाग - Click Here 

लातूर विभाग - Click Here 

ठाणे विभाग - Click Here 

नागपूर विभाग - Click Here

पुणे विभाग - Click Here

नाशिक विभाग - Click Here

कोल्हापूर विभाग - Click Here 

 • गट क संवर्गातील ग्रंथपाल या पदाची निवड व प्रतिक्षा यादी आणि गुणानुक्रमे प्राप्त गुणांची यादी 

नागपूर विभाग - Click Here

कोल्हापूर विभाग - Click Here 


 • गट क संवर्गातील गृह नि वस्त्रपाल या पदाची निवड व प्रतिक्षा यादी आणि गुणानुक्रमे प्राप्त गुणांची यादी 
अकोला विभाग - Click Here 

ठाणे विभाग - Click Here 

नाशिक विभाग - Click Here

छत्रपती संभाजीनगर विभाग - Click Here

कोल्हापूर विभाग - Click Here  

 • गट क संवर्गातील वरीष्ठ सुरक्षा सहाय्यक या पदाची निवड व प्रतिक्षा यादी आणि गुणानुक्रमे प्राप्त गुणांची यादी 
उपसंचालक परिवहन पुणे - Click Here 

 • गट क संवर्गातील कनिष्ठ तांत्रिक सहाय्यक (एचईएमआर या पदाची निवड व प्रतिक्षा यादी आणि गुणानुक्रमे प्राप्त गुणांची यादी 

उपसंचालक परिवहन पुणे - Click Here 

 • गट क संवर्गातील कनिष्ठ अवेक्षक या पदाची निवड व प्रतिक्षा यादी आणि गुणानुक्रमे प्राप्त गुणांची यादी 

पुणे विभाग - Click Here 

 • गट क Mouldroom Technician या पदाची निवड व प्रतिक्षा यादी आणि गुणानुक्रमे प्राप्त गुणांची यादी 

नाशिक विभाग - Click Here 

 • गट क Histopathology Technican या पदाची निवड व प्रतिक्षा यादी आणि गुणानुक्रमे प्राप्त गुणांची यादी 

नाशिक विभाग - Click Here 


 • गट क संवर्गातील रक्तपेढी वैज्ञानिक अधिकारी पदाची अंतरिम निवड सूची उपसंचालक कार्यालय 
ठाणे मंडळ - Click Here 


 • गट क संवर्गातील अवैदयकीय सहायक पदाची अंतरिम निवड सूची 

सहसंचालक कुष्ठरोग कार्यालय पुणे ६ - Click Here 


 • गट क संवर्गातील सुतार पदाची अंतरिम निवड सूची 

उपसंचालक कार्यालय कोल्हापूर मंडळ - Click Here 

उपसंचालक कार्यालय लातूर मंडळ - Click Here

उपसंचालक कार्यालय नागपूर मंडळ - Click Here

उपसंचालक कार्यालय पुणे मंडळ - Click Here

उपसंचालक कार्यालय ठाणे मंडळ - Click Here


 • गट क संवर्गातील दंत यांत्रिकी पदाची अंतरिम निवड सूची 

उपसंचालक कार्यालय अकोला मंडळ - Click Here 

उपसंचालक कार्यालय 
छत्रपती संभाजीनगर मंडळ - Click Here

उपसंचालक कार्यालय कोल्हापूर मंडळ - Click Here

उपसंचालक कार्यालय लातूर मंडळ - Click Here

उपसंचालक कार्यालय नागपूर मंडळ - Click Here

उपसंचालक कार्यालय नाशिक मंडळ - Click Here

उपसंचालक कार्यालय पुणे मंडळ - Click Here


 • गट क संवर्गातील ईसीजी तंत्रज्ञ पदाची अंतरिम निवड सूची 

उपसंचालक कार्यालय अकोला मंडळ - Click Here 

उपसंचालक कार्यालय 
छत्रपती संभाजीनगर मंडळ - Click Here

उपसंचालक कार्यालय कोल्हापूर मंडळ - Click Here

उपसंचालक कार्यालय लातूर मंडळ - Click Here

उपसंचालक कार्यालय नागपूर मंडळ - Click Here

उपसंचालक कार्यालय नाशिक मंडळ - Click Here

उपसंचालक कार्यालय पुणे मंडळ - Click Here

उपसंचालक कार्यालय ठाणे मंडळ - Click Here


 • गट क संवर्गातील ईईजी तंत्रज्ञ पदाची अंतरिम निवड सूची 

उपसंचालक कार्यालय कोल्हापूर मंडळ - Click Here 

उपसंचालक कार्यालय नागपूर मंडळ - Click Here

उपसंचालक कार्यालय पुणे मंडळ - Click Here 

उपसंचालक कार्यालय ठाणे मंडळ - Click Here


 • गट क संवर्गातील प्रयोगशाळा वैज्ञानिक अधिकारी मंडळ पदाची अंतरिम निवड सूची 

उपसंचालक कार्यालय अकोला मंडळ - Click Here 

उपसंचालक कार्यालय 
छत्रपती संभाजीनगर मंडळ - Click Here

उपसंचालक कार्यालय कोल्हापूर मंडळ - Click Here

उपसंचालक कार्यालय लातूर मंडळ - Click Here

उपसंचालक कार्यालय नागपूर मंडळ - Click Here

उपसंचालक कार्यालय नाशिक मंडळ - Click Here

उपसंचालक कार्यालय पुणे मंडळ - Click Here

उपसंचालक कार्यालय ठाणे मंडळ - Click Here


 • गट क संवर्गातील वार्डन पदाची अंतरिम निवड सूची 

उपसंचालक कार्यालय अकोला मंडळ - Click Here 

उपसंचालक कार्यालय कोल्हापूर मंडळ - Click Here

उपसंचालक कार्यालय नागपूर मंडळ - Click Here

उपसंचालक कार्यालय ठाणे मंडळ - Click Here


 • गट क संवर्गातील औषध निर्माण अधिकारी पदाची अंतरिम निवड सूची 

उपसंचालक कार्यालय अकोला मंडळ - Click Here 

उपसंचालक कार्यालय 
छत्रपती संभाजीनगर मंडळ - Click Here

उपसंचालक कार्यालय कोल्हापूर मंडळ - Click Here

उपसंचालक कार्यालय लातूर मंडळ - Click Here

उपसंचालक कार्यालय नागपूर मंडळ - Click Here

उपसंचालक कार्यालय नाशिक मंडळ - Click Here

उपसंचालक कार्यालय पुणे मंडळ - Click Here

उपसंचालक कार्यालय ठाणे मंडळ - Click Here

 • गट क संवर्गातील क्ष किरण सहायक पदाची अंतरिम निवड सूची 

उपसंचालक कार्यालय अकोला मंडळ - Click Here 

उपसंचालक कार्यालय नाशिक मंडळ - Click Here 


 • गट क संवर्गातील रक्तपेढी वैज्ञानिक अधिकारी पदाची अंतरिम निवड सूची 

उपसंचालक कार्यालय अकोला मंडळ - Click Here 

उपसंचालक कार्यालय 
छत्रपती संभाजीनगर मंडळ - Click Here

उपसंचालक कार्यालय कोल्हापूर मंडळ - Click Here

उपसंचालक कार्यालय लातूर मंडळ - Click Here

उपसंचालक कार्यालय नागपूर मंडळ - Click Here

उपसंचालक कार्यालय नाशिक मंडळ - Click Here

 • गट क संवर्गातील प्रयोगशाळा सहायक पदाची अंतरिम निवड सूची 

उपसंचालक राज्य आरोग्य प्रयोगशाळा पुणे - Click Here 


 • गट क संवर्गातील रासायनिक सहायक पदाची अंतरिम निवड सूची 

उपसंचालक राज्य आरोग्य प्रयोगशाळा पुणे - Click Here 

 • गट क संवर्गातील अणुजीव सहायक/प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ पदाची अंतरिम निवड सूची

उपसंचालक राज्य आरोग्य प्रयोगशाळा पुणे - Click Here 


 • गट क संवर्गातील डायलिसीस तंत्रज्ञ पदाची अंतरिम निवड सूची 

उपसंचालक कार्यालय अकोला मंडळ - Click Here 

 • गट क संवर्गातील वीजतंत्री मंडळ पदाची अंतरिम निवड सूची 

उपसंचालक कार्यालय अकोला मंडळ - Click Here

 उपसंचालक कार्यालय नागपूर मंडळ - Click Here

उपसंचालक कार्यालय नाशिक मंडळ - Click Here

उपसंचालक कार्यालय पुणे मंडळ - Click Here

उपसंचालक कार्यालय ठाणे मंडळ - Click Here

उपसंचालक कार्यालय कोल्हापूर मंडळ - Click Here

उपसंचालक कार्यालय 
छत्रपती संभाजीनगर मंडळ - Click Here

 • गट क संवर्गातील वीजतंत्री परिवहन पदाची अंतरिम निवड सूची 

उपसंचालक कार्यालय परिवहन पुणे मंडळ - Click Here


 • गट क संवर्गातील कार्यदेशक पदाची अंतरिम निवड सूची 

उपसंचालक कार्यालय परिवहन पुणे - Click Here 


 • गट क संवर्गातील आरोग्य निरीक्षक पदाची अंतरिम निवड सूची 

सहाय्यक संचालक कार्यालय अकोला - Click Here 

सहाय्यक संचालक कार्यालय कोल्हापूर - Click Here

सहाय्यक संचालक कार्यालय नाशिक - Click Here

सहाय्यक संचालक कार्यालय ठाणे - Click Here

सहाय्यक संचालक कार्यालय छत्रपती संभाजीनगर - Click Here

सहाय्यक संचालक कार्यालय लातूर - Click Here

सहाय्यक संचालक कार्यालय नागपूर - Click Here

सहाय्यक संचालक कार्यालय पुणे - Click Here • गट क संवर्गातील आरोग्य पर्यवक्षक पदाची अंतरिम निवड सूची 

सहसंचालक कार्यालय पुणे ६ - Click Here 

 • गट क संवर्गातील प्रयोगशाळा सहायक पदाची अंतरिम निवड सूची 

उपसंचालक कार्यालय अकोला मंडळ - Click Here 

उपसंचालक कार्यालय 
छत्रपती संभाजीनगर मंडळ - Click Here 

उपसंचालक कार्यालय कोल्हापूर मंडळ - Click Here 

उपसंचालक कार्यालय पुणे मंडळ - Click Here 

उपसंचालक कार्यालय ठाणे मंडळ - Click Here 

 
 • गट क संवर्गातील वस्त्रपाल पदाची अंतरिम निवड सूची 

उपसंचालक कार्यालय नागपुर मंडळ - Click Here 

 • गट क संवर्गातील शस्त्रक्रियागृह सहायक पदाची अंतरिम निवड सूची

उपसंचालक कार्यालय अकोला मंडळ - Click Here 


 • गट क संवर्गातील वरिष्ठ तांत्रिक सहायक पदाची अंतरिम निवड सूची 

उपसंचालक कार्यालय परिवहन पुणे - Click Here 

 • गट क संवर्गातील कनिष्ठ तांत्रिक सहायक पदाची अंतरिम निवड सूची 

उपसंचालक कार्यालय परिवहन पुणे - Click Here 

 • गट क संवर्गातील सेवा अभियंता पदाची अंतरिम निवड सूची 
उपसंचालक कार्यालय परिवहन पुणे - Click Here 


 • गट क संवर्गातील कुशल कारागीर परिवहन पदाची अंतरिम निवड सूची 

उपसंचालक कार्यालय परिवहन पुणे - Click Here 

 • गट क संवर्गातील अधिपरिचारीका शासकीय स्त्री पदाची अंतरिम निवड सूची 

उपसंचालक कार्यालय अकोला मंडळ - Click Here 

 • गट क संवर्गातील अधिपरिचारीका शासकीय पुरुष पदाची अंतरिम निवड सूची 

उपसंचालक कार्यालय अकोला मंडळ - Click Here 

 • गट क संवर्गातील अधिपरिचारीका शासकीय पुरुष पदाची अंतरिम निवड सूची 

उपसंचालक कार्यालय नागपुर मंडळ - Click Here 

उपसंचालक कार्यालय कोल्हापूर मंडळ - Click Here

उपसंचालक कार्यालय पुणे मंडळ - Click Here

उपसंचालक कार्यालय ठाणे मंडळ - Click Here

 • गट क संवर्गातील अधिपरिचारीका शासकीय स्त्री पदाची अंतरिम निवड सूची 

उपसंचालक कार्यालय ठाणे मंडळ - Click Here 

 • गट क संवर्गातील अधिपरिचारीका शासकीय इतर पदाची अंतरिम निवड सूची 

उपसंचालक कार्यालय नाशिक मंडळ - Click Here

 • गट क संवर्गातील अधिपरिचारीका खाजगी स्त्री पदाची अंतरिम निवड सूची 

उपसंचालक कार्यालय नागपुर मंडळ - Click Here 

उपसंचालक कार्यालय लातूर मंडळ - Click Here

उपसंचालक कार्यालय नाशिक मंडळ - Click Here

उपसंचालक कार्यालय ठाणे मंडळ - Click Here • गट क संवर्गातील अधिपरिचारीका खाजगी पुरुष पदाची अंतरिम निवड सूची 

उपसंचालक कार्यालय नागपुर मंडळ - Click Here 

उपसंचालक कार्यालय कोल्हापूर मंडळ - Click Here

उपसंचालक कार्यालय लातूर मंडळ - Click Here

 • गट क संवर्गातील सांख्यिकी अन्वेषक पदाची अंतरिम निवड सूची 

उपसंचालक कार्यालय आमाजिआ पुणे - Click Here 

 • गट क संवर्गातील शिंपी पदाची अंतरिम निवड सूची 

उपसंचालक कार्यालय अकोला मंडळ - Click Here 

उपसंचालक कार्यालय कोल्हापूर मंडळ - Click Here

उपसंचालक कार्यालय लातूर मंडळ - Click Here

उपसंचालक कार्यालय नाशिक मंडळ - Click Here

उपसंचालक कार्यालय पुणे मंडळ - Click Here

उपसंचालक कार्यालय ठाणे मंडळ - Click Here

उपसंचालक कार्यालय छत्रपती संभाजीनगर मंडळ - Click Here

 • गट क संवर्गातील तंत्रज्ञ एचईएमआर पदाची अंतरिम निवड सूची 

उपसंचालक कार्यालय परिवहन पुणे - Click Here 


 • गट क संवर्गातील अकुशल कारागीर एचईएमआर पदाची अंतरिम निवड सूची 

उपसंचालक कार्यालय परिवहन पुणे - Click Here 


 • गट क संवर्गातील अकुशल कारागीर परिवहन पदाची अंतरिम निवड सूची 

उपसंचालक कार्यालय परिवहन पुणे - Click Here 

 • गट क संवर्गातील क्ष-किरण वैज्ञानिक अधिकारी पदाची अंतरिम निवड सूची 

उपसंचालक कार्यालय नागपुर मंडळ - Click Here 

उपसंचालक कार्यालय पुणे मंडळ - Click Here


 • नियमित क्षेत्र कामगार इतर उमेदवारांसाठी निवड यादी 

जिल्हा हिवताप अधिकारी लातूर - Click Here 

जिल्हा हिवताप अधिकारी नागपूर - Click Here

जिल्हा हिवताप अधिकारी नांदेड - Click Here

जिल्हा हिवताप अधिकारी नंदुरबार - Click Here

जिल्हा हिवताप अधिकारी पुणे - Click Here

जिल्हा हिवताप अधिकारी सांगली - Click Here

जिल्हा हिवताप अधिकारी सातारा - Click Here

जिल्हा हिवताप अधिकारी सिंधुदुर्ग - Click Here

जिल्हा हिवताप अधिकारी सोलापूर - Click Here

जिल्हा हिवताप अधिकारी ठाणे - Click Here

जिल्हा हिवताप अधिकारी वर्धा - Click Here

जिल्हा हिवताप अधिकारी वाशिम - Click Here

जिल्हा हिवताप अधिकारी यवतमाळ - Click Here

जिल्हा हिवताप अधिकारी 
छत्रपती संभाजीनगर - Click Here

जिल्हा हिवताप अधिकारी नाशिक - Click Here

जिल्हा हिवताप अधिकारी ठाणे - Click Here


 • नेत्ररोग अधिकारी Jt संचालक अंधत्व 

मुंबई साठी निवड यादी - Click Here 

 • ऑक्युपेशनल थेरपिस्ट संयुक्त संचालक 

पुणे 1 साठी निवड यादी - Click Here 

 • समाजसेवा अधीक्षक वैद्यकीय जटी संचालक 

पुणे 1 साठी निवड यादी - Click Here 


 • नियमित फील्ड वर्कर फवारणी कामगार 

जिल्हा हिवताप अधिकारी यवतमाळ 
यांची निवड यादी - Click Here 

जिल्हा हिवताप अधिकारी वाशिम 
यांची निवड यादी - Click Here

जिल्हा हिवताप अधिकारी वर्धा 
यांची निवड यादी - Click Here

जिल्हा हिवताप अधिकारी ठाणे 
यांची निवड यादी - Click Here

जिल्हा हिवताप अधिकारी सोलापूर 
यांची निवड यादी - Click Here

जिल्हा हिवताप अधिकारी सिंधुदुर्ग 
यांची निवड यादी - Click Here

जिल्हा हिवताप अधिकारी सातारा 
यांची निवड यादी - Click Here

जिल्हा हिवताप अधिकारी सांगली 
यांची निवड यादी - Click Here

जिल्हा हिवताप अधिकारी रत्नागिरी 
यांची निवड यादी - Click Here

जिल्हा हिवताप अधिकारी रायगड 
यांची निवड यादी - Click Here

जिल्हा हिवताप अधिकारी परभणी 
यांची निवड यादी - Click Here

जिल्हा हिवताप अधिकारी नाशिक 
यांची निवड यादी - Click Here

जिल्हा हिवताप अधिकारी नंदुरबार 
यांची निवड यादी - Click Here

जिल्हा हिवताप अधिकारी नांदेड 
यांची निवड यादी - Click Here

जिल्हा हिवताप अधिकारी नागपूर 
यांची निवड यादी - Click Here

जिल्हा हिवताप अधिकारी लातूर 
यांची निवड यादी - Click Here

जिल्हा हिवताप अधिकारी कोल्हापूर 
यांची निवड यादी - Click Here

जिल्हा हिवताप अधिकारी जालना 
यांची निवड यादी - Click Here

जिल्हा हिवताप अधिकारी जळगांव 
यांची निवड यादी - Click Here

जिल्हा हिवताप अधिकारी हिंगोली 
यांची निवड यादी - Click Here

जिल्हा हिवताप अधिकारी गोंदिया 
यांची निवड यादी - Click Here

जिल्हा हिवताप अधिकारी गडचिरोली 
यांची निवड यादी - Click Here

जिल्हा हिवताप अधिकारी धुळे 
यांची निवड यादी - Click Here

जिल्हा हिवताप अधिकारी धाराशिव 
यांची निवड यादी - Click Here

जिल्हा हिवताप अधिकारी चंद्रपूर 
यांची निवड यादी - Click Here

जिल्हा हिवताप अधिकारी बुलढाणा 
यांची निवड यादी - Click Here

जिल्हा हिवताप अधिकारी भंडारा 
यांची निवड यादी - Click Here

जिल्हा हिवताप अधिकारी बीड 
यांची निवड यादी - Click Here

जिल्हा हिवताप अधिकारी छत्रपती संभाजीनगर 
यांची निवड यादी - Click Here

जिल्हा हिवताप अधिकारी अमरावती 
यांची निवड यादी - Click Here

जिल्हा हिवताप अधिकारी अकोला 
यांची निवड यादी - Click Here

जिल्हा हिवताप अधिकारी अहमदनगर 
यांची निवड यादी - Click Here

 • आरोग्य सेवा MF आणि WBD पुणे 1 चे संयुक्त संचालक 

वर्ग IV साठी निवड यादी - Click Here 

 • नियमित क्षेत्र कामगार इतर उमेदवारांसाठी निवड यादी 

जिल्हा हिवताप अधिकारी अहमदनगर - Click Here 

जिल्हा हिवताप अधिकारी अकोला - Click Here

जिल्हा हिवताप अधिकारी अमरावती - Click Here

जिल्हा हिवताप अधिकारी भंडारा - Click Here

जिल्हा हिवताप अधिकारी बुलढाणा - Click Here

जिल्हा हिवताप अधिकारी चंद्रपूर - Click Here

जिल्हा हिवताप अधिकारी धाराशिव - Click Here

जिल्हा हिवताप अधिकारी धुळे - Click Here

जिल्हा हिवताप अधिकारी गडचिरोली - Click Here

जिल्हा हिवताप अधिकारी जळगांव - Click Here

जिल्हा हिवताप अधिकारी जालना - Click Here

जिल्हा हिवताप अधिकारी कोल्हापूर - Click Here

 • गट ड संवर्गाची अंतरिम निवड सूची 

उपसंचालक कार्यालय 
राज्य आरोग्य प्रयोगशाळा पुणे - Click Here 

 • गट ड संवर्गाची अंतरिम निवड सूची 

प्रादेशिक मनोरुग्णालय पुणे - Click Here 

प्रादेशिक मनोरुग्णालय नागपूर - Click Here

प्रादेशिक मनोरुग्णालय रत्नागिरी - Click Here

प्रादेशिक मनोरुग्णालय ठाणे - Click Here

 • गट ड संवर्गाची अंतरिम निवड सूची 

डागा हॉस्पिटल नागपुर - Click Here 

 • गट ड संवर्गाची अंतरिम निवड सूची 

जिल्हा शल्य चिकित्सक 
कार्यालय अहमदनगर - Click Here 

जिल्हा शल्य चिकित्सक 
कार्यालय अकोला - Click Here

जिल्हा शल्य चिकित्सक 
कार्यालय अमरावती - Click Here

जिल्हा शल्य चिकित्सक 
कार्यालय बीड - Click Here

जिल्हा शल्य चिकित्सक 
कार्यालय भंडारा - Click Here

जिल्हा शल्य चिकित्सक 
कार्यालय बुलढाणा - Click Here

जिल्हा शल्य चिकित्सक 
कार्यालय चंद्रपूर - Click Here

जिल्हा शल्य चिकित्सक 
कार्यालय छत्रपती संभाजीनगर - Click Here

जिल्हा शल्य चिकित्सक 
कार्यालय धाराशिव - Click Here

जिल्हा शल्य चिकित्सक 
कार्यालय धुळे - Click Here

जिल्हा शल्य चिकित्सक 
कार्यालय गडचिरोली - Click Here

जिल्हा शल्य चिकित्सक 
कार्यालय गोंदिया - Click Here

जिल्हा शल्य चिकित्सक 
कार्यालय हिंगोली - Click Here

जिल्हा शल्य चिकित्सक 
कार्यालय जळगांव - Click Here

जिल्हा शल्य चिकित्सक 
कार्यालय जालना - Click Here

जिल्हा शल्य चिकित्सक 
कार्यालय कोल्हापूर - Click Here

जिल्हा शल्य चिकित्सक 
कार्यालय लातूर - Click Here

जिल्हा शल्य चिकित्सक 
कार्यालय नागपूर - Click Here

जिल्हा शल्य चिकित्सक 
कार्यालय नांदेड - Click Here

जिल्हा शल्य चिकित्सक 
कार्यालय नंदुरबार - Click Here

जिल्हा शल्य चिकित्सक 
कार्यालय नाशिक - Click Here

जिल्हा शल्य चिकित्सक 
कार्यालय पालघर - Click Here

डायलिसिस तंत्रज्ञ 
नाशिक या पदासाठी निवड यादी - Click Here 

प्रयोगशाळा सहायक नाशिक 
नाशिक सर्कल या पदासाठी निवड यादी - Click Here 

Laboratory Assistant या पदाची 
अंतरिम निवड सूची उपसंचालक 
कार्यालय नागपूर मंडळ - Click Here

 •  स्टोअर कम लिनन कीपर 
लातूर सर्कलमधील निवड यादी - Click Here

कोल्हापूर सर्कलमधील निवड यादी - Click Here

छत्रपती संभाजीनगर सर्कलमधील निवड यादी - Click Here

लिनन किपर उप संचालक 
आरोग्य सेवा मुंबई परिमंडळ ठाणे - Click Here 

 • रेकॉर्ड किपर 

अकोला सर्कल निवड यादी - Click Here 

छत्रपती संभाजीनगर सर्कल निवड यादी - Click Here

कोल्हापूर सर्कल निवड यादी - Click Here

नाशिक सर्कल निवड यादी - Click Here

पुणे सर्कल निवड यादी - Click Here

ठाणे सर्कल निवड यादी - Click Here

 • हाऊस किपर 

उप संचालक आरोग्य सेवा 
मुंबई परिमंडळ ठाणे - Click Here 

आरोग्य सेवा अर्थसंकल्प आणि प्रशासन मुंबई 
यांच्या चतुर्थ श्रेणी सहसंचालक 
पदासाठी निवड यादी - Click Here 

 • क्ष किरण वैज्ञानिक अधिकारी 

अकोला निवड यादी - Click Here 

छत्रपती संभाजीनगर निवड यादी - Click Here 

कोल्हापूर निवड यादी - Click Here 

ठाणे निवड यादी - Click Here

नाशिक निवड यादी - Click Here

लातूर निवड यादी - Click Here 

 • एक्स रे सायंटिफिक ऑफिसर 

लातूर निवड यादी - Click Here 

नाशिक निवड यादी - Click Here

 • गट ड संवर्गाची अंतरिम निवड सूची जिल्हा शल्य चिकित्सक 
कार्यालय वर्धा - Click Here 

कार्यालय वाशिम - Click Here

कार्यालय पुणे - Click Here

कार्यालय सातारा - Click Here

कार्यालय सोलापूर - Click Here

कार्यालय परभणी - Click Here

कार्यालय रायगड - Click Here

कार्यालय रत्नागिरी - Click Here

कार्यालय सांगली - Click Here

कार्यालय सिंधुदुर्ग - Click Here

कार्यालय ठाणे - Click Here

कार्यालय उल्हासनगर ठाणे - Click Here


 • गट ड संवर्गाची अंतरिम निवड सूची राज्य क्षयरोग नियंत्रण व प्रशिक्षण केंद्र नागपूर


प्रशिक्षण केंद्र नागपूर - Click Here 


 • गट क संवर्गातील दूरध्वनी चालक पदाची अंतरिम निवड सूची उपसंचालक कार्यालय अकोला मंडळ - Click Here 

 •  गट क संवर्गातील दूरध्वनी चालक पदाची अंतरिम निवड सूची उपसंचालक कार्यालय - Click Here 

 • गट क संवर्गातील दूरध्वनी चालक पदाची अंतरिम निवड सूची उपसंचालक कार्यालय 

कोल्हापूर मंडळ - Click Here 

लातूर मंडळ - Click Here

नागपूर मंडळ - Click Here

नाशिक मंडळ - Click Here

ठाणे मंडळ - Click Here

 • गट क संवर्गातील अधिपरिचारीका खाजगी पुरुष पदाची अंतरिम निवड सूची 

उपसंचालक कार्यालय नाशिक मंडळ - Click Here 

उपसंचालक कार्यालय अकोला मंडळ - Click Here 

उपसंचालक कार्यालय पुणे मंडळ - Click Here 

उपसंचालक कार्यालय ठाणे मंडळ - Click Here 

गट क संवर्गातील अधिपरिचारीका खाजगी स्त्री पदाची अंतरिम निवड सूची 

उपसंचालक कार्यालय अकोला मंडळ - Click Here 

उपसंचालक कार्यालय छत्रपती संभाजीनगर मंडळ - Click Here

उपसंचालक कार्यालय कोल्हापूर मंडळ - Click Here

उपसंचालक कार्यालय पुणे मंडळ - Click Here

 • गट क संवर्गातील अधिपरिचारीका शासकीय पुरुष पदाची अंतरिम निवड सूची 

उपसंचालक कार्यालय नाशिक मंडळ - Click Here 

उपसंचालक कार्यालय लातूर मंडळ - Click Here


गट क संवर्गातील अधिपरिचारीका शासकीय स्त्री पदाची अंतरिम निवड सूची 

उपसंचालक कार्यालय नाशिक मंडळ - Click Here

उपसंचालक कार्यालय छत्रपती संभाजीनगर मंडळ - Click Here

उपसंचालक कार्यालय कोल्हापूर मंडळ - Click Here

उपसंचालक कार्यालय पुणे मंडळ - Click Here

उपसंचालक कार्यालय लातूर मंडळ - Click Here


 • गट क संवर्गातील व्यवसायोपचार तज्ञ पदाची अंतरिम निवड सूची सहसंचालक कार्यालय हिवताप हत्तीरोग व जलजन्यरोग पुणे १ - Click Here 

 • गट क संवर्गातील भौतिकोपचार तज्ञ पदाची अंतरिम निवड सूची सहसंचालक कार्यालय हिवताप हत्तीरोग व जलजन्यरोग पुणे १ - Click Here 

 • गट क संवर्गातील समाजसेवा अधिक्षक मनोविकृती पदाची अंतरिम निवड सूची सहसंचालक कार्यालय हिवताप हत्तीरोग व जलजन्यरोग पुणे १ - Click Here 

 • गट क संवर्गातील वाहनचालक पदाची अंतरिम निवड सूची उपसंचालक कार्यालय छत्रपती संभाजीनगर मंडळ - Click Here 

 • गट क संवर्गातील वाहनचालक पदाची अंतरिम निवड सूची आरोग्य सेवा आयुक्तालय मुंबई - Click Here 

 • गट क संवर्गातील वाहनचालक पदाची अंतरिम निवड सूची सहसंचालक कार्यालय हिवताप हत्तीरोग व जलजन्यरोग पुणे १ - Click Here 

 • गट क संवर्गातील वाहनचालक पदाची अंतरिम निवड सूची उपसंचालक कार्यालय 

लातूर मंडळ - Click Here 

नागपूर मंडळ - Click Here

नाशिक मंडळ - Click Here

पुणे मंडळ - Click Here

ठाणे मंडळ - Click Here


 • Staff Nurse Pvt Male या पदाची निवड सूची उपसंचालक ठाणे - Click Here 

 • उच्च श्रेणी लघुलेखक या पदाची निवड यादी नागपूर मंडळ - Click Here 

 • लघुलेखक या पदाची निवड यादी सहसंचालक पुणे 1 - Click Here 

 • उच्च श्रेणी लघुलेखक या पदाची निवड यादी सहसंचालक पुणे 1 - Click Here 

 • निम्न श्रेणी लघुलेखक सहसंचालक या पदाची निवड यादी पुणे 1 - Click Here 
 • लघुलेखक पदाची अंतरिम निवड सूची उपसंचालक
कार्यालय छत्रपती संभाजीनगर मंडळ - Click Here 

कार्यालय नागपूर मंडळ - Click Here

कार्यालय पुणे मंडळ - Click Here

कार्यालय कोल्हापूर मंडळ - Click Here

कार्यालय लातूर मंडळ - Click Here

कार्यालय नाशिक मंडळ - Click Here

कार्यालय ठाणे मंडळ - Click Here

 • राष्ट्रीय आरोग्य अभियान नाशिक अंतर्गत मूळ कागद पत्रे पडताळणी व समुपदेशन सूचना व यादी - Click Here 

 • राष्ट्रीय आरोग्य अभियान नाशिक पदभरती अंतर्गत Immunization Field Monitor या पदाची गुणवत्ता यादी - Click Here 

 • राष्ट्रीय आरोग्य अभियान नाशिक पदभरती अंतर्गत Immunization Field Monitor या पदाकरीता आक्षेप पूर्तता - Click Here 

 • राष्ट्रीय आरोग्य अभियान नाशिक अंतर्गत Pharmacist and EMS Coordinator या पदाकरीता मूळ कागद पत्रे पडताळणी व समुपदेशन सूचना व यादी - Click Here 

 • गट क संवर्गातील प्रयोगशाळा सहायक पदाची अंतरिम निवड सूची 
उपसंचालक कार्यालय लातूर मंडळ - Click Here 

उपसंचालक कार्यालय नाशिक मंडळ - Click Here

धुळे जिल्हा PHM पदाची 
पात्र अपात्र यादी - Click Here 

अशाच माहितीसाठी आम्हाला खालील ठिकाणी फॉलो करायला विसरू नका 

Follow Us On  Social Media 
Google News Click Here
YouTube Click Here
Telegram Click Here
WhatsApp Click Here
Facebook Page Click Here

Previous Post Next Post