SRPF Group 04 Nagpur Police Bharti Result|राज्य राखीव पोलीस दल गट क्रमांक 04 नागपूर निकाल जाहीर

Post a Comment

SRPF Group 04 Nagpur Police Bharti Result|राज्य राखीव पोलीस दल गट क्रमांक 04 नागपूर निकाल जाहीर 

राज्य राखीव पोलीस दल गट क्रमांक 04 नागपूर येथे 54 रिक्त पदांकरिता मैदानी चाचणी घेण्यात आली होती. ही मैदानी चाचणी दिनांक 09 जानेवारी 2023 ते 08 फेब्रुवारी 2023 या कालावधी मध्ये घेण्यात आली असून मैदानी चाचणी दिलेल्या उमेदवारांचे गुणपत्रक आज दिनांक 09 फेब्रुवारी रोजी जाहीर करण्यात आले आहे.

SRPF Group 04 Nagpur Ground Exam Result 2023
SRPF Group 04 Nagpur Ground Exam Result 2023 


SRPF Group 04 Nagpur Ground Exam Result 2023 


मैदानी चाचणी चे गुण चेक करण्यासाठी तुम्हाला खाली दिलेल्या लिंक ला क्लीक करायचे आहे व आपले गुण हे एक pdf स्वरुपात त्यांनी उपलब्ध केले आहे ते बघायचे आहे.

निकाल download साठी खालील लिंक चा वापर करावा

SRPF Group 04 Nagpur Ground Exam Result 2023 


राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र. 4 नागपूर 
यांचे आस्थापनेवरील 
सशस्त्र पोलीस शिपाई भरती २०२१ 
मैदानी चाचणी गुणपत्रक - Click Here 

राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र ४ नागपूर 
यांचे आस्थापनेवरील 
सशस्त्र पोलीस शिपाई भरती २०२१ 
लेखी परीक्षेकरिता १:१० प्रमाणे 
पात्र उमेदवारांची तात्पुरती यादी - Click Here 

राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र ४ 
नागपूर सशस्त्र पोलीस शिपाई भरती 
२०२१ लेखी परीक्षेकरिता
पात्र उमेदवारांची निवड यादी - Click Here 

२४ - फेब्रुवारी - २०२३
राज्य राखीव पोलीस 
बल गट क्र 4 
सशस्र पोलीस शिपाई भरती २०२१ 
लेखी परीक्षेकरिता
पात्र उमेदवारांची यादी - Click Here 

अशाच माहितीसाठी आम्हाला खालील ठिकाणी फॉलो करायला विसरू नका 

Follow Us On Social Platforms
YouTube Click Here
Facebook Page Click Here
Telegram Channel Click Here
Related Posts

Post a Comment