SRPF Group 04 Nagpur Police Bharti Result|राज्य राखीव पोलीस दल गट क्रमांक 04 नागपूर निकाल जाहीर

SRPF Group 04 Nagpur Police Bharti Result|राज्य राखीव पोलीस दल गट क्रमांक 04 नागपूर निकाल जाहीर 

राज्य राखीव पोलीस दल गट क्रमांक 04 नागपूर येथे 54 रिक्त पदांकरिता मैदानी चाचणी घेण्यात आली होती. ही मैदानी चाचणी दिनांक 09 जानेवारी 2023 ते 08 फेब्रुवारी 2023 या कालावधी मध्ये घेण्यात आली असून मैदानी चाचणी दिलेल्या उमेदवारांचे गुणपत्रक आज दिनांक 09 फेब्रुवारी रोजी जाहीर करण्यात आले आहे.

SRPF Group 04 Nagpur Ground Exam Result 2023
SRPF Group 04 Nagpur Ground Exam Result 2023 


SRPF Group 04 Nagpur Ground Exam Result 2023 

$ads={1}


मैदानी चाचणी चे गुण चेक करण्यासाठी तुम्हाला खाली दिलेल्या लिंक ला क्लीक करायचे आहे व आपले गुण हे एक pdf स्वरुपात त्यांनी उपलब्ध केले आहे ते बघायचे आहे.

निकाल download साठी खालील लिंक चा वापर करावा

SRPF Group 04 Nagpur Ground Exam Result 2023 


राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र. 4 नागपूर 
यांचे आस्थापनेवरील 
सशस्त्र पोलीस शिपाई भरती २०२१ 
मैदानी चाचणी गुणपत्रक - Click Here 

राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र ४ नागपूर 
यांचे आस्थापनेवरील 
सशस्त्र पोलीस शिपाई भरती २०२१ 
लेखी परीक्षेकरिता १:१० प्रमाणे 
पात्र उमेदवारांची तात्पुरती यादी - Click Here 

राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र ४ 
नागपूर सशस्त्र पोलीस शिपाई भरती 
२०२१ लेखी परीक्षेकरिता
पात्र उमेदवारांची निवड यादी - Click Here 

२४ - फेब्रुवारी - २०२३
राज्य राखीव पोलीस 
बल गट क्र 4 
सशस्र पोलीस शिपाई भरती २०२१ 
लेखी परीक्षेकरिता
पात्र उमेदवारांची यादी - Click Here 

१६ - जुलै - २०२३
POLICE BHARATI 
WRITTEN EXAM 
PRESS NOTE - Click Here 

१८ - जुलै - २०२३
रा.रा.पो.बल गट क्र.4 
नागपुर सशस्त्र पोलीस 
शिपाई भरती-2021 लेखी 
परीक्षेकरीता पात्र उमेदवारांची यादी - Click Here 

$ads={2}


१९ - जुलै - २०२३
रा.रा.पो.बल गट क्रमांक 4 
नागपुर सशस्त्र पोलीस 
शिपाई भरती सन 2021 
लेखी परीक्षेकरीता 
पात्र उमेदवारांना सुचना - Click Here 

२४ - जुलै - २०२३
राज्य राखीव पोलीस बल, 
गट क्र.4 नागपुर 
पोलीस शिपाई भरती-2021 
लेखी परीक्षा उत्तरतालिका - Click Here 

२४ - जुलै - २०२३
राज्य राखीव पोलीस बल, 
गट क्र.4 नागपुर पोलीस 
शिपाई भरती-2021 
सुधारित उत्तरतालिका - Click Here 

२४ - जुलै - २०२३
राज्य राखीव पोलीस 
बल गट क्र 4 नागपूर 
पोलीस शिपाई भरती-2021 
लेखी परीक्षा चाचणी गुण यादी - Click Here 

२६ - जुलै - २०२३
राज्य राखीव पोलीस बल, 
गट क्र.4 नागपुर 
पोलीस शिपाई भरती-2021 
तात्पुरती निवड व 
तात्पुरती प्रतिक्षा यादी - Click Here अशाच माहितीसाठी आम्हाला खालील ठिकाणी फॉलो करायला विसरू नका 

Follow Us On Social Platforms
YouTube Click Here
Facebook Page Click Here
Telegram Channel Click Here
Previous Post Next Post