SRPF Solapur Police Constable Bharti 2023|राज्य राखीव पोलीस दल सोलापूर Ground Test निकाल जाहीर

SRPF Solapur Police Constable Bharti 2023|राज्य राखीव पोलीस दल सोलापूर Ground Test निकाल जाहीर 2023

सोलापूर राज्य राखीव पोलीस दल अंतर्गत पोलीस शिपाई पदांची भरती निघाली आहे.यासंदर्भात निकाल हा आज दिनांक 07 जानेवारी ला जाहीर झाला आहे.

SRPF Solapur Police Constable Ground Exam Results 2023
SRPF Solapur Police Constable Ground Exam Results 2023

निकाल download करण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंक चा वापर करावा.

SRPF Solapur Result 2023

$ads={1}


राज्य राखीव पोलीस दल सोलापूर Ground Test निकाल - 

05 जानेवारी निकाल - Click Here 

06 जानेवारी निकाल - Click Here 

08 जानेवारी निकाल - Click Here 

09 जानेवारी निकाल - Click Here 

10 जानेवारी निकाल - Click Here 

16 जानेवारी निकाल - Click Here 

17 जानेवारी निकाल - Click Here 

18 जानेवारी निकाल - Click Here 

19 जानेवारी
Written Qualified List - Click Here 


$ads={2}

१८ - जुलै - २०२३
रा.रा.पो.बल गट 10 सोलापुर, 
सशस्त्र पोलीस शिपाई भरती – 2021 
लेखी परिक्षा 
प्रेस नोट व उमेदवारांची यादी - Click Here 

२३ - जुलै - २०२३
रा.रा.पो.बल गट 10 सोलापुर, 
सशस्त्र पोलीस शिपाई भरती – 2021 
लेखी परिक्षा Answer Key - Click Here 

२३ - जुलै - २०२३
रा.रा.पो.बल गट 10 सोलापुर, 
सशस्त्र पोलीस शिपाई भरती – 2021 
लेखी परिक्षेची 
सर्वसाधारण गुणांची यादी - Click Here 

२३ - जुलै - २०२३
रा.रा.पो.बल गट 10 सोलापुर, 
सशस्त्र पोलीस शिपाई भरती – 2021 
लेखी गुणतक्ता - Click Here 


२५ - जुलै - २०२३
रा.रा.पो.बल गट 10 सोलापुर, 
शस्त्र पोलीस शिपाई भरती – 2021 
तात्पुरती गुणवत्ता यादी - Click Here 

२५ - जुलै - २०२३
रा.रा.पो.बल गट 10 सोलापुर, 
सशस्त्र पोलीस शिपाई भरती – 2021 
तात्पुरती निवड व प्रतीक्षा यादी - Click Here 

२६ - जुलै - २०२३
रा.रा.पो.बल गट 10 सोलापुर, 
सशस्त्र पोलीस शिपाई भरती – 2021 
कागदपत्र पडताळणीकरिता 
हजर राहणेबाबत सुचना - Click Here अशाच माहितीसाठी आम्हाला खालील ठिकाणी फॉलो करायला विसरू नका 

Follow Us On Social Platforms
YouTube Click Here
Facebook Page Click Here
Telegram Channel Click Here
Previous Post Next Post