Pune rural Police Ground Exam Result 2023|पुणे पोलीस शिपाई चालक मैदानी चाचणी निकाल जाहीर

Pune Rural Police Ground Exam Result 2023|पुणे ग्रामीण पोलीस शिपाई चालक मैदानी चाचणी निकाल जाहीर 

पुणे ग्रामीण पोलीस शिपाई  चालक भरती निघाली आहे. त्यासंदर्भात मैदानी चाचणी घेतली जात आहे. मैदानी चाचणी घेतल्यानंतर त्यांनी या संदर्भात गुणपत्रिका जाहीर केली आहे.

Pune Rural Police Ground Exam Result 2023
Pune Rural Police Ground Exam Result 2023

Pune Rural Police Ground Exam Result 2023पुणे ग्रामीण पोलीस शिपाई चालक मैदानी चाचणी निकाल download करण्यासाठी 
खालील लिंक ला भेट द्या 

06 जानेवारी निकाल - Click Here 

07 जानेवारी निकाल - Click Here

09 जानेवारी निकाल - Click Here

10 जानेवारी निकाल - Click Here

16 जानेवारी निकाल - Click Here

17 जानेवारी निकाल 1 - Click Here 

17 जानेवारी निकाल 2 - Click Here 

18 जानेवारी निकाल 1 - Click Here 

18 जानेवारी निकाल 2 - Click Here 

महत्वाची नोटीस - Click Here 

दि. 19/01/2023 रोजी 
पोलीस शिपाई पदासाठी उपस्थित असलेल्या उमेदवारांसाठी महत्वाची सूचना - Click Here 

दिनांक 19/01/2023 रोजी 
पोलीस शिपाई पदासाठी झालेल्या 
मैदानी चाचणीचे गुण - Click Here 


दिनांक 20/01/2023 रोजी 
पोलीस शिपाई पदासाठी झालेल्या 
मैदानी चाचणीचे गुण - Click Here 

दिनांक 21/01/2023 रोजी 
पोलीस शिपाई पदासाठी झालेल्या 
मैदानी चाचणीचे गुण - Click Here 

दिनांक 23/01/2023 रोजी 
पोलीस शिपाई पदासाठी झालेल्या 
मैदानी चाचणीचे गुण - Click Here 

दिनांक 24/01/2023 रोजी 
पोलीस शिपाई पदासाठी झालेल्या 
मैदानी चाचणीचे गुण - Click Here 

दिनांक 25/01/2023 रोजी 
पोलीस शिपाई पदासाठी झालेल्या 
मैदानी चाचणीचे गुण - Click Here

दिनांक 27/01/2023 रोजी 
पोलीस शिपाई पदासाठी झालेल्या 
मैदानी चाचणीचे गुण - Click Here

दिनांक 28/01/2023 रोजी 
पोलीस शिपाई पदासाठी झालेल्या 
मैदानी चाचणीचे गुण - Click Here

दिनांक 30/01/2023 रोजी 
पोलीस शिपाई पदासाठी झालेल्या 
मैदानी चाचणीचे गुण - Click Here 

चालक पोलीस शिपाई 
पदासाठी झालेल्या सर्व 
उमेदवारांचे मैदानी चाचणीचे गुण - Click Here 

दिनांक 31/01/2023 रोजी 
पोलीस शिपाई पदासाठी झालेल्या 
मैदानी चाचणीचे गुण - Click Here 

चालक पोलीस शिपाई 
पदासाठी झालेल्या सर्व 
उमेदवारांचे मैदानी चाचणीचे गुण - Click Here

दिनांक 02 फेब्रुवारी रोजी 
पोलीस शिपाई पदासाठी झालेल्या 
मैदानी चाचणीचे गुण - Click Here

दिनांक 03 फेब्रुवारी रोजी 
पोलीस शिपाई पदासाठी झालेल्या 
मैदानी चाचणीचे गुण - Click Here

दिनांक 04 फेब्रुवारी रोजी 
पोलीस शिपाई पदासाठी झालेल्या 
मैदानी चाचणीचे गुण - Click Here

दिनांक 06 फेब्रुवारी रोजी 
पोलीस शिपाई पदासाठी झालेल्या 
मैदानी चाचणीचे गुण - Click Here

दिनांक 07 फेब्रुवारी रोजी 
पोलीस शिपाई पदासाठी झालेल्या 
मैदानी चाचणीचे गुण - Click Here

दिनांक 08 फेब्रुवारी रोजी 
पोलीस शिपाई पदासाठी झालेल्या 
मैदानी चाचणीचे गुण - Click Here

दिनांक 09 फेब्रुवारी रोजी 
पोलीस शिपाई पदासाठी झालेल्या 
मैदानी चाचणीचे गुण - Click Here

दिनांक 10 फेब्रुवारी रोजी 
पोलीस शिपाई पदासाठी झालेल्या 
मैदानी चाचणीचे गुण - Click Here

दिनांक 11 फेब्रुवारी रोजी 
पोलीस शिपाई पदासाठी झालेल्या 
मैदानी चाचणीचे गुण - Click Here

दिनांक 13 फेब्रुवारी रोजी 
पोलीस शिपाई पदासाठी झालेल्या 
मैदानी चाचणीचे गुण - Click Here

दिनांक 04 फेब्रुवारी रोजी 
पोलीस शिपाई पदासाठी झालेल्या 
मैदानी चाचणीचे गुण - Click Here


चालक पोलीस शिपाई - २०२१ 
महत्वाची सूचना - Click Here 

चालक पोलीस शिपाई 
गुणवत्ता यादी - २०२१ - Click Here 

चालक पोलीस शिपाई 
अपात्र उमेदवार यादी - २०२१ - Click Here 

दिनांक 14 फेब्रुवारी रोजी 
महिला पोलीस शिपाई पदासाठी 
झालेल्या मैदानी चाचणीचे गुण - Click Here

दिनांक 15 फेब्रुवारी रोजी 
महिला पोलीस शिपाई पदासाठी 
झालेल्या मैदानी चाचणीचे गुण - Click Here

दिनांक 23 फेब्रुवारी रोजी 
महिला पोलीस शिपाई पदासाठी 
झालेल्या मैदानी चाचणीचे गुण - Click Here

दिनांक 24 फेब्रुवारी रोजी 
महिला पोलीस शिपाई पदासाठी 
झालेल्या मैदानी चाचणीचे गुण - Click Here

दिनांक 25 फेब्रुवारी रोजी 
महिला पोलीस शिपाई पदासाठी 
झालेल्या मैदानी चाचणीचे गुण - Click Here

चालक पोलीस शिपाई भरती 
मध्ये 25 व त्यापेक्षा 
अधिक गुण प्राप्त 
केलेल्या उमेदवारांची यादी - Click Here 

15 मार्च 2023 
पोलीस शिपाई भरती 
चालक 2021 पदाचे 
कौशल्य चाचणी पात्र 
उमेदवार यादी - Click Here 

16 मार्च 2023 
पोलीस शिपाई भरती 
चालक 2021
उमेदवारांसाठी सूचना - Click Here 

17 मार्च 2023 
पोलीस शिपाई भरती 
चालक 2021 पदाचे 
कौशल्य चाचणी पात्र 
उमेदवार यादी - Click Here 

17 मार्च 2023 
पोलीस शिपाई भरती 
चालक 2021 - 
उमेदवारांसाठी सूचना - Click Here 

पोलीस शिपाई भरती 2021
सर्व उमेदवारांचे 
मैदानी चाचणीचे गुण जाहीर - Click Here 


24 - मार्च - 2023

चालक पोलीस शिपाई भरती २०२१ 
कौशल्य चाचणी 
अपात्र उमेदवार यादी - Click Here 

चालक पोलीस शिपाई भरती २०२१ 
कौशल्य चाचणी 
पात्र उमेदवार यादी - Click Here 

पोलीस शिपाई भरती 2021
प्राप्त झालेल्या आक्षेपाचे 
निराकरण केल्यानंतरची
गुणनिहाय यादी - Click Here 

चालक पोलीस शिपाई भरती 2021
लेखी परीक्षा Answer Key जाहीर - Click Here

27 - मार्च - 2023 
पोलीस शिपाई भरती 2021 
लेखी परिक्षेकरीता पात्र 
उमेदवारांची तात्पुरती 
निवड यादी - Click Here 

28 - मार्च - 2023 
पोलीस शिपाई भरती 2021 
लेखी परीक्षा 
सुधारित Answer Key - Click Here 

29 - मार्च - 2023 
पोलीस भरती 2021 मध्ये 
लेखी चाचणीस पात्र झालेल्या 
उमेदवारांचे प्रवर्गनिहाय 
मार्क्स चे कट ऑफ - Click Here 

31 - मार्च - 2023 
पोलीस शिपाई भरती 2021
लेखी परीक्षा बैठक व्यवस्था - Click Here 


01 - एप्रिल - 2023
पोलीस शिपाई भरती - २०२१ 
लेखी परीक्षेस येणार्‍या 
उमेदवारांसाठी महत्वाच्या सुचना - Click Here 


01 - एप्रिल - 2023
पोलीस शिपाई भरती २०२१ 
लेखी परीक्षा - बैठक व्यवस्था - Click Here 

02 - एप्रिल - 2023
पोलीस शिपाई भरती 2021
लेखी परीक्षा Answer Key - Click Here 

03 - एप्रिल - 2023 
चालक पोलीस शिपाई भरती 2021
उमेद्वारांकडून आलेले आक्षेप बाबत - Click Here 

04 - एप्रिल - 2023 
पुणे जिल्हा चालक 
पोलीस शिपाई भरती 2021
अंतिम गुण यादी - Click Here 

07 - एप्रिल - 2023 
पुणे ग्रामीण पोलीस
पोलीस शिपाई भरती 2021
गुण यादी - Click Here 

14 - एप्रिल - 2023
चालक पोलीस शिपाई भरती 2021
तात्पुरती निवड व प्रतीक्षा यादी - Click Here 

18 - एप्रिल - 2023
चालक पोलीस 
शिपाई भरती 2021 
आक्षेपांचे निराकरण केले
नंतरची तात्पुरती निवड 
व प्रतिक्षा यादी - Click Here 

19 - एप्रिल - 2023
पोलीस शिपाई भरती २०२१
मैदानी चाचणी व लेखी परीक्षा 
झालेल्या उमेदवारांची 
एकत्रित गुणांची यादी - Click Here 

20 - एप्रिल - 2023
चालक पोलीस शिपाई 
भरती 2021 
उमेदवारांसाठी सूचना - Click Here 

22 - एप्रिल - 2023
पोलीस शिपाई भरती २०२१
मैदानी चाचणी व लेखी परीक्षा 
झालेल्या उमेदवारांची 
सुधारित एकत्रित गुणांची यादी - Click Here 

25 - एप्रिल - 2023
पोलीस शिपाई भरती 2021
तात्पुरती निवड व प्रतीक्षा यादी - Click Here 

28 - एप्रिल - 2023
पोलीस शिपाई भरती 2021 
कागदपत्र पडताळणीचे अधीन 
राहून सुधारित तात्पुरती निवड 
व प्रतीक्षा यादी - पुणे ग्रामीण - Click Here 


अशाच माहितीसाठी आम्हाला खालील ठिकाणी फॉलो करायला विसरू नका 

Follow Us On Social Platforms
YouTube Click Here
Facebook Page Click Here
Telegram Channel Click Here
Previous Post Next Post