Pimpri Chinchwad Police Bharti Result|पिंपरी चिंचवड पोलीस भरती निकाल जाहीर

Pimpri Chinchwad Police Bharti Result|पिंपरी चिंचवड पोलीस भरती निकाल जाहीर 

पिंपरी चिंचवड पोलीस भरती अंतर्गत मैदानी चाचणी घेण्यात आली होती. या भरती संदर्भात मैदानी चाचणीचा निकाल हा आज जाहीर करण्यात आला आहे.
 
Pimpri Chinchwad Police Bharti Result 2023
Pimpri Chinchwad Police Bharti Result 2023

Pimpri Chinchwad Police Bharti Result 2023

हा निकाल त्यांनी pdf मध्ये अपलोड केला आहे. त्यामध्ये तुम्हाला मैदानी चाचणीमध्ये किती गुण मिळाले याची माहिती त्यांनी दिली आहे.

मैदानी चाचणी निकाल बघण्यासाठी खाली एक लिंक देत आहे त्यावर क्लीक करून तुम्ही निकाल download करू शकता.

Pimpri Chinchwad Police Bharti Result 2023

30-Jan-2023
पिंपरी चिंचवड पोलीस आयुक्तालयाची 
पोलीस भरती 2021 करिता 
दिनांक 30/1/2023 रोजी उपस्थित 
असलेल्या उमेदवारांचे मैदानी चाचणीचे 
गुण खालील प्रमाणे - Click Here 

पोलीस भरती 2021 
प्रसिद्ध पत्रक दिनांक 
31/ 01/ 2023 - Click Here 

31-Jan-2023
पिंपरी चिंचवड पोलीस आयुक्तालयाची 
पोलीस भरती 2021 करिता 
दिनांक 31/1/2023 रोजी उपस्थित 
असलेल्या उमेदवारांचे मैदानी चाचणीचे 
गुण खालील प्रमाणे - Click Here  


पिंपरी चिंचवड पोलीस आयुक्तालयाची 
पोलीस भरती 2021 करिता 
दिनांक 01/02/2023 रोजी 
उपस्थित असलेल्या उमेदवारांचे 
मैदानी चाचणीचे गुण खालील प्रमाणे - Click Here 

पिंपरी चिंचवड पोलीस आयुक्तालयाची 
पोलीस भरती 2021 करिता 
दिनांक 02/02/2023 रोजी 
उपस्थित असलेल्या उमेदवारांचे 
मैदानी चाचणीचे गुण खालील प्रमाणे - Click Here 


पिंपरी चिंचवड पोलीस आयुक्तालयाची 
पोलीस भरती 2021 करिता 
दिनांक 06/02/2023 रोजी 
उपस्थित असलेल्या उमेदवारांचे 
मैदानी चाचणीचे गुण खालील प्रमाणे - Click Here 


पिंपरी चिंचवड पोलीस आयुक्तालयाची 
पोलीस भरती 2021 करिता 
दिनांक 07/02/2023 रोजी 
उपस्थित असलेल्या उमेदवारांचे 
मैदानी चाचणीचे गुण खालील प्रमाणे - Click Here 

पिंपरी चिंचवड पोलीस आयुक्तालयाची 
पोलीस भरती 2021 करिता 
दिनांक 08/02/2023 रोजी 
उपस्थित असलेल्या उमेदवारांचे 
मैदानी चाचणीचे गुण खालील प्रमाणे - Click Here

पिंपरी चिंचवड पोलीस आयुक्तालयाची 
पोलीस भरती 2021 करिता 
दिनांक 09/02/2023 रोजी 
उपस्थित असलेल्या उमेदवारांचे 
मैदानी चाचणीचे गुण खालील प्रमाणे - Click Here

पिंपरी चिंचवड पोलीस आयुक्तालयाची 
पोलीस भरती 2021 करिता 
दिनांक 10/02/2023 रोजी 
उपस्थित असलेल्या उमेदवारांचे 
मैदानी चाचणीचे गुण खालील प्रमाणे - Click Here 

पिंपरी चिंचवड पोलीस आयुक्तालयाची
पोलीस भरती 2021 करिता 
दिनांक 11/02/2023 रोजी 
उपस्थित असलेल्या उमेदवारांचे 
मैदानी चाचणीचे गुण खालील प्रमाणे - Click Here

 
पिंपरी चिंचवड पोलीस आयुक्तालयाची 
पोलीस भरती 2021 करिता 
दिनांक 11/02/2023 रोजी 
उपस्थित असलेल्या उमेदवारांचे 
मैदानी चाचणीचे गुण 
खालील प्रमाणे यादी २ - Click Here 

पिंपरी चिंचवड पोलीस आयुक्तालयाची 
पोलीस भरती 2021 करिता 
दिनांक 13/02/2023 रोजी 
उपस्थित असलेल्या उमेदवारांचे 
मैदानी चाचणीचे गुण खालील प्रमाणे - Click Here 

पिंपरी चिंचवड पोलीस आयुक्तालयाची 
पोलीस भरती 2021 करिता 
दिनांक 14/02/2023 रोजी 
उपस्थित असलेल्या उमेदवारांचे 
मैदानी चाचणीचे गुण खालील प्रमाणे - Click Here 

पिंपरी चिंचवड पोलीस आयुक्तालयाची 
पोलीस भरती 2021 करिता 
दिनांक 15/02/2023 रोजी 
उपस्थित असलेल्या उमेदवारांचे 
मैदानी चाचणीचे गुण खालील प्रमाणे - Click Here

पिंपरी चिंचवड पोलीस आयुक्तालयाची 
पोलीस भरती 2021 करिता 
दिनांक 16/02/2023 रोजी 
उपस्थित असलेल्या उमेदवारांचे 
मैदानी चाचणीचे गुण खालील प्रमाणे - Click Here 

23-Mar-2023
पोलीस शिपाई भरती -2021 
लेखी परीक्षेकरीता पात्र 
ठरलेल्या उमेदवारांची 
तात्पुरती यादी - Click Here 

28 - मार्च - 2023 
पिंपरी चिंचवड पोलीस 
शिपाई भरती २०२१- 
लेखी परीक्षाकरिता 
पात्र उमेदवारांची यादी - Click Here 


31-Mar-2023
सन 2021 पोलीस शिपाई भरती 
मध्ये पोलीस शिपाई पदासाठी 
लेखी परीक्षेत पात्र असलेल्या 
उमेदवारांची लेखी परीक्षा 
दिनांक 02.04.2023 रोजी 
सकाळी 08.30 वाजता - Click Here 

02-Apr-2023
पिंपरी चिंचवड पोलीस 
शिपाई भरती 2021 
आदर्श उत्तर तालिका 
(MODEL ANSWER KEY) - Click Here 

04 - एप्रिल - 2023 
पिंपरी चिंचवड
पोलीस शिपाई भरती 2021 
सुधारित उत्तर तालिका 
(UPDATED ANSWER KEY) - Click Here 

04-Apr-2023
पोलीस आयुक्त ,
पिंपरी चिंचवड पोलीस 
शिपाई भरती 2021 
लेखी परीक्षा गुण तक्ता - Click Here 

13 - एप्रिल - 2023
पिंपरी चिंचवड पोलीस 
शिपाई भरती-२०२१ 
तात्पुरती निवडसूची व प्रतीक्षासूची - Click Here 

24-Apr-2023
पिंपरी चिंचवड पोलीस 
शिपाई भरती 2021 
मूळ कागदपत्र पडताळणीसाठी
हजर राहण्याबाबत - Click Here 


अशाच माहितीसाठी आम्हाला खालील ठिकाणी फॉलो करायला विसरू नका 

Follow Us On Social Platforms
YouTube Click Here
Facebook Page Click Here
Telegram Channel Click Here
Previous Post Next Post