Mahatransco Nagpur Ringmain Apprentice Provisional Select list declared | महापारेषण नागपूर रिंगमेन विभाग तात्पुरती निवड यादी जाहीर

Mahatransco Nagpur Ringmain Provisional List Declared 2022

Mahatransco Nagpur Ringmain Provisional List
Mahatransco Nagpur Ringmain Provisional List 2022


Mahatransco Nagpur Ringmain Provisional List 2022

Update - 22 फेब्रुवारी 2023
महापारेषण नागपूर रिंगमेन विभाग प्रतीक्षा यादीतून निवड झालेले उमेदवार यांची सहावी लिस्ट जाहीर 

लिस्ट Download लिंक - Link 1 | Link 2


Update - 03 फेब्रुवारी 2023
महापारेषण नागपूर रिंगमेन विभाग प्रतीक्षा यादीतून निवड झालेले उमेदवार यांची पाचवी लिस्ट जाहीर 

लिस्ट Download लिंक - Link 1 | Link 2


Update :- 14/01/2023

महापारेषण नागपूर रिंगमेन विभाग प्रतीक्षा यादीतून निवड झालेले उमेदवार यांची लिस्ट जाहीर 

लिस्ट download लिंक - Click Here |Link 2
Update :- 28/11/2022

महापारेषण नागपूर रिंगमेन विभाग प्रतीक्षा यादीतून निवड झालेले उमेदवार यांची लिस्ट जाहीर 

लिस्ट download लिंक - Click Here |Link 2

वरील लिस्ट मध्ये नाव असलेल्या उमेदवारांना कागदपत्रे पडताळणी करायची आहे. कागदपत्रे पडताळणीसाठी 29 नोव्हेंबर ते 6 डिसेंबर 2022 पर्यंत पूर्ण करायची आहे.Update :- 16/11/2022

महापारेषण नागपूर रिंगमेन विभाग प्रतीक्षा यादीतून निवड झालेले उमेदवार यांची लिस्ट जाहीर 

लिस्ट download लिंक - Click Here

वरील लिस्ट मध्ये नाव असलेल्या उमेदवारांना कागदपत्रे पडताळणी करायची आहे. कागदपत्रे पडताळणीसाठी 16 ते 23 नोव्हेंबर पर्यंत पूर्ण करायची आहे.

महापारेषण नागपूर रिंगमेन विभाग तात्पुरती निवड यादी जाहीर झाली आहे.यामध्ये तात्पुरत्या निवड यादी मध्ये ज्या उमेदवारांची नावे आहेत त्यांना कागदपत्रे पडताळणी हे दिनांक 2 नोव्हेंबर ते 10 नोव्हेंबर पर्यंत कागदपत्रे पडताळणी होणार आहे.

Mahatransco Nagpur Ringmain Apprentice Provisional Select List 2022

नागपूर रिंगमेन विभाग तात्पुरती निवड यादी - Click Here 

नागपूर रिंगमेन विभाग कागदपत्रे पडताळणी पत्ता - कार्यकारी अभियंता , ग्रहण केंद्र , रिंगमेन विभाग , प्रकाश भवन 2 रा माळा , गड्डीगुदाम सदर नागपूर 

वरील पत्त्यावर 02 नोव्हेंबर ते 10 नोव्हेंबर पर्यंत मूळ कागदपत्रे व त्यांच्या xerox प्रति सह हजर राहून कागदपत्रे पडताळणी पूर्ण करणे आवश्यक आहे.

अशाच माहितीसाठी आम्हाला खालील ठिकाणी फॉलो करायला विसरू नका 

Follow Us On Social Platforms
YouTube Click Here
Facebook Page Click Here
Telegram Channel Click Here
Previous Post Next Post