HQ Western Command Recruitment 2022|HQ Western Command अंतर्गत 23 जागांची भरती

Western Coast Guard Recruitment 2022

HQ Western Command येथे विविध पदांच्या 23 जागांची भरती निघाली आहे या साठीची जाहिरात तुम्ही खालील लेखा मध्ये वाचू शकता अर्जा विषयीची माहिती खाली दिलेली आहे 

Western Coast Guard Recruitment 2022
Western Coast Guard Recruitment 2022

Western Coast Guard Recruitment 2022


एकूण जागा - 23 जागा 

पदांचा तपशील -  

 1. इंजिन ड्रायव्हर - 2 जागा
 2. सारंग लस्कर - 1 जागा
 3. फायर इंजिन ड्रायव्हर - 2 जागा
 4. सिव्हिलियन मोटर ट्रान्सपोर्ट ड्रायव्हर (OG) - 7 जागा
 5. इलेक्ट्रीशियन / इलेक्ट्रिकल फिटर (कुशल) - 1 जागा
 6. मेकॅनिकल फिटर (कुशल) - 1 जागा
 7. वेल्डर (कुशल) - 1 जागा
 8. टर्नर (कुशल) - 1 जागा
 9. सुतार (कुशल) - 1 जागा
 10. फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर - 1 जागा
 11. लस्कर - 2 जागा
 12. एमटीएस (शिपाई) - 1 जागा
 13. अकुशल मजूर - 1 जागा 
 14. एमटीएस (माली) - 1 जागा 

Western Coast Guard Bharti Education Details 2022

शैक्षणिक पात्रता  - 

इंजिन ड्रायव्हर - मान्यताप्राप्त मंडळातून 10वी उत्तीर्ण किंवा मान्यताप्राप्त सरकारकडून इंजिन ड्रायव्हर म्हणून समकक्ष आणि सक्षमतेचे प्रमाणपत्र. संस्था किंवा समकक्ष.

सारंग लस्कर - मान्यताप्राप्त मंडळातून 10वी उत्तीर्ण किंवा समकक्ष. सरकारकडून सारंग म्हणून योग्यतेचे प्रमाणपत्र. मान्यताप्राप्त संस्था किंवा समकक्ष.

फायर इंजिन ड्रायव्हर - मान्यताप्राप्त मंडळातून 10वी उत्तीर्ण किंवा समकक्ष. जड वाहन चालविण्याचा परवाना सोबत कोणत्याही खाजगी किंवा सरकारी संस्था/संस्थेत जड वाहन चालविण्याचा तीन वर्षांचा अनुभव.

सिव्हिलियन मोटर ट्रान्सपोर्ट ड्रायव्हर (OG) - दहावी पास. जड आणि हलक्या दोन्ही वाहनांसाठी वैध ड्रायव्हिंग परवाना असणे आवश्यक आहे. मोटर यंत्रणेचे ज्ञान (वाहनांमधील किरकोळ दोष दूर करण्यास सक्षम असावे).

इलेक्ट्रीशियन / इलेक्ट्रिकल फिटर (कुशल) - मॅट्रिक किंवा समतुल्य. इलेक्ट्रीशियन/इलेक्ट्रिकल फिटर ट्रेडमधील एखाद्या मान्यताप्राप्त/प्रतिष्ठित कार्यशाळेतून शिकाऊ कायदा 1961 अंतर्गत 
किंवा 
इतर कोणत्याही मान्यताप्राप्त प्रशिक्षणार्थी योजनेंतर्गत यशस्वीरित्या प्रशिक्षण पूर्ण केलेले असावे. किंवा या उद्देशासाठी मान्यताप्राप्त ITI मधून इलेक्ट्रीशियन / इलेक्ट्रिकल फिटर ट्रेडमधील प्रशिक्षण अभ्यासक्रम पूर्ण केलेला असावा आणि 1 वर्षाचा व्यापार अनुभव असावा. 

किंवा 

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था किंवा इतर मान्यताप्राप्त संस्थांमध्ये कोणतेही प्रशिक्षण उपलब्ध नसलेल्या व्यापारातील 4 वर्षांचा अनुभव. व्यापार प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण झाली पाहिजे.

मेकॅनिकल फिटर (कुशल) - मॅट्रिक किंवा समतुल्य. मेकॅनिकल फिटर ट्रेडमधील एखाद्या मान्यताप्राप्त/प्रतिष्ठित कार्यशाळेतून शिकाऊ कायदा 1961 अंतर्गत किंवा इतर कोणत्याही मान्यताप्राप्त प्रशिक्षणार्थी योजनेअंतर्गत यशस्वीरित्या प्रशिक्षण पूर्ण केलेले असावे. 
किंवा 
या उद्देशासाठी मान्यताप्राप्त ITI मधून मेकॅनिकल फिटर ट्रेडमधील प्रशिक्षण अभ्यासक्रम पूर्ण केलेला असावा आणि 1 वर्षाचा व्यापार अनुभव असावा. 
किंवा 
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था किंवा इतर मान्यताप्राप्त संस्थांमध्ये कोणतेही प्रशिक्षण उपलब्ध नसलेल्या व्यापारातील 4 वर्षांचा अनुभव. व्यापार प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण झाली पाहिजे.

वेल्डर (कुशल) - मॅट्रिक किंवा समतुल्य. वेल्डर ट्रेडमधील मान्यताप्राप्त/प्रतिष्ठित कार्यशाळेतून शिकाऊ कायदा 1961 अंतर्गत किंवा इतर कोणत्याही मान्यताप्राप्त प्रशिक्षणार्थी योजनेअंतर्गत यशस्वीरित्या प्रशिक्षण पूर्ण केले पाहिजे.
किंवा
या उद्देशासाठी मान्यताप्राप्त ITI मधून वेल्डर ट्रेडमधील प्रशिक्षण अभ्यासक्रम पूर्ण केलेला असावा आणि 1 वर्षाचा व्यापार अनुभव असावा. 
किंवा 
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था किंवा इतर मान्यताप्राप्त संस्थांमध्ये कोणतेही प्रशिक्षण उपलब्ध नसलेल्या व्यापारातील 4 वर्षांचा अनुभव. व्यापार प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण झाली पाहिजे.

टर्नर (कुशल) - मॅट्रिक किंवा समतुल्य. प्रशिक्षणार्थी कायदा 1961 अंतर्गत टर्नर ट्रेडमधील मान्यताप्राप्त/प्रतिष्ठित कार्यशाळेतून 
किंवा
इतर कोणत्याही मान्यताप्राप्त प्रशिक्षणार्थी योजनेंतर्गत यशस्वीरित्या शिकाऊ प्रशिक्षण पूर्ण केलेले असावे. 
किंवा 
या उद्देशासाठी मान्यताप्राप्त ITI मधून टर्नर ट्रेडमधील प्रशिक्षण अभ्यासक्रम पूर्ण केलेला असावा आणि 1 वर्षाचा व्यापार अनुभव असावा. 
किंवा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था किंवा इतर मान्यताप्राप्त संस्थांमध्ये कोणतेही प्रशिक्षण उपलब्ध नसलेल्या व्यापारातील 4 वर्षांचा अनुभव. व्यापार प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण झाली पाहिजे.

सुतार (कुशल) - मॅट्रिक किंवा समतुल्य. शिकाऊ कायदा 1961 अंतर्गत सुतारकाम व्यवसायातील मान्यताप्राप्त/प्रतिष्ठित कार्यशाळेतून 
किंवा 
इतर कोणत्याही मान्यताप्राप्त प्रशिक्षणार्थी योजनेंतर्गत यशस्वीरित्या शिकाऊ प्रशिक्षण पूर्ण केलेले असावे. किंवा या उद्देशासाठी मान्यताप्राप्त ITI मधून सुतारकाम व्यवसायातील प्रशिक्षण अभ्यासक्रम पूर्ण केलेला असावा आणि 1 वर्षाचा व्यापार अनुभव असावा. 
किंवा 
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था किंवा इतर मान्यताप्राप्त संस्थांमध्ये कोणतेही प्रशिक्षण उपलब्ध नसलेल्या व्यापारातील 4 वर्षांचा अनुभव. व्यापार प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण झाली पाहिजे

फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर - मॅट्रिक किंवा समतुल्य. आयटीआय किंवा इतर मान्यताप्राप्त संस्थांकडून संबंधित ट्रेडमधील प्रमाणपत्र, ट्रेडमधील एक वर्षापेक्षा कमी अनुभव नाही. किंवा 
ITI किंवा इतर मान्यताप्राप्त संस्थांमध्ये कोणतेही प्रशिक्षण उपलब्ध नसलेल्या ट्रेडमधील 3 वर्षांचा अनुभव. हेवी ड्युटी वाहन चालविण्याचा परवाना असणे आवश्यक आहे.

लस्कर - मान्यताप्राप्त मंडळांमधून मॅट्रिक पास किंवा त्याच्या समकक्ष. 
अनुभव : बोटीवरील सेवेचा तीन वर्षांचा अनुभव.

एमटीएस (शिपाई) - मॅट्रिक किंवा समकक्ष पास. 
अनुभव : कार्यालयीन परिचर म्हणून दोन वर्षांचा अनुभव.

अकुशल मजूर - मान्यताप्राप्त मंडळांमधून मॅट्रिक पास किंवा त्याच्या समकक्ष किंवा मान्यताप्राप्त संस्थांमधून आयटीआय. अनुभव: व्यापारातील तीन वर्षांचा अनुभव.

MTS (माली) - मॅट्रिक किंवा समकक्ष पास. 
अनुभव : कोणत्याही नर्सरी किंवा संस्थेमध्ये माली म्हणून दोन वर्षांचा अनुभव.

वयाची अट - 

पद क्रमांक 1,2,3,11 - किमान 18 ते कमाल 30 वर्षे आहे
उर्वरित पदे - किमान 18 ते कमाल 27 वर्षे आहे. 

वयाची सूट - SC/ST - 5 वर्षे व OBC साठी 3 वर्षे राहील 

अर्जाची फी - फी नाही 

नोकरी ठिकाण - संपुर्ण भारत 

अर्ज करण्याचा पत्ता - The Commander, Coast Guard Region (West), Worli Sea Face P.O., Worli Colony Mumbai – 400 030

अर्ज करताना लिफाफा वर खालील माहिती भरणे आवश्यक आहे.

“APPLICATION FOR THE POST OF     ” and also the category for which they applied for viz. UR / EWS / OBC (Non Creamy Layer) / SC / ST.
The application with duly affixed self-attested colour photograph should be accompanied by Xerox copies of the documents listed below, duly self-attested with name and date. 

जाहिरात व अर्ज लिंक - Click Here

अर्ज करण्याची शेवटची तारीख - 25 ऑक्टोबर 2022 

अर्जासोबत पाठवायचे xerox प्रत - 

 • वैध फोटो आयडी पुरावा
 • मॅट्रिक किंवा समकक्ष मार्कशीट आणि प्रमाणपत्र
 • 12 वी / यूजी / पीजी / डिप्लोमा मार्कशीट आणि आवश्यक पात्रतेनुसार प्रमाणपत्र
 • नवीनतम श्रेणी प्रमाणपत्र (SC/ST/OBC)
 • अनुभव प्रमाणपत्र
 • दोन नवीनतम पासपोर्ट आकाराचे रंगीत छायाचित्रे
 • अर्जदारांनी रु.चा एक वेगळा कोरा लिफाफा जोडावा. 50/- पोस्टल स्टॅम्प (लिफाफ्यावर पेस्ट केलेले) अर्जासोबत स्वतःला उद्देशून.
मुख्यालय कोस्ट गार्ड पश्चिम क्षेत्र भर्ती 2022 

महत्वाचे FAQ

मुख्यालय कोस्ट गार्ड पश्चिम क्षेत्र भर्ती 2022 साठी ऑफलाइन अर्ज करण्याची शेवटची तारीख काय आहे ?

मुख्यालय कोस्ट गार्ड पश्चिम क्षेत्र भरती 2022 साठी ऑफलाइन अर्ज करण्यासाठी शेवटची तारीख 25/10/2022 आहे.

मी मुख्यालय कोस्ट गार्ड पश्चिम क्षेत्र क्रीडा फॉर्म २०२२ साठी अर्ज कसा करू शकतो ?

उमेदवार अधिकृत पोर्टल https://indiancoastguard.gov.in/ वरून ऑफलाइन अर्ज करू शकतात.

मुख्यालय कोस्ट गार्ड पश्चिम क्षेत्र भरती 2022 पात्रतेसाठी काय आहे ? 

मॅट्रिक, डिप्लोमा किंवा आयटीआय. अधिक माहितीसाठी पोस्ट तपशील तपासा.

अशाच माहितीसाठी आम्हाला खालील ठिकाणी फॉलो करायला विसरू नका 

Follow Us On Social Platforms
YouTube Click Here
Facebook Page Click Here
Telegram Channel Click Here
Previous Post Next Post