Kolhapur Police Bharti 2024|कोल्हापूर पोलीस भरती मैदानी चाचणी निकाल जाहीर

नमस्कार मित्रांनो स्वागत आहे आपले वेबसाईटवर आज आपण जाणून घेणार आहोत , कोल्हापूर पोलीस शहर विभाग येथे पोलीस भरती संदर्भात घेण्यात येणाऱ्या मैदानी चाचणीचा निकाला बद्दल सविस्तर अशी माहिती.

Kolhapur Police Ground Exam Result 2024
Kolhapur Police Ground Exam Result 2024

{tocify} $title={Table of Contents}

Kolhapur Police Constable Recruitment Vacancy Details 2024 

कोल्हापूर पोलीस अंतर्गत पोलीस कॉन्स्टेबल पदांच्या भरती संदर्भात आज मैदानी चाचणी घेण्यात आली होती. या मैदानी चाचणीचा निकाल कसा डाउनलोड करायचा याविषयी आज आपण माहिती बघणार आहोत.

Kolhapur Police Constable Ground Exam Results 2024 

कोल्हापूर पोलीस भरती संदर्भात आज मैदानी चाचणी घेण्यात आली होती. या मैदानी चाचणीचा निकाल जर तुम्हाला डाउनलोड करायचा असेल तर आजच खालील लिंक ला क्लीक करा व निकाल डाउनलोड करा.

19-Jun-2024
कोल्हापूर पोलीस शिपाई भरती 
सन २०२२-२०२३ दिनांक १९/०६/२०२४ 
रोजी झालेल्या 
मैदानी चाचणीचा गुण तक्ता - Click Here 

20-Jun-2024
कोल्हापूर पोलीस शिपाई भरती 
सन २०२२-२०२३ दिनांक २०/०६/२०२४ 
रोजी झालेल्या 
मैदानी चाचणीचा गुण तक्ता - Click Here 

21-Jun-2024
कोल्हापूर पोलीस शिपाई भरती 
सन २०२२-२०२३ दिनांक २१/०६/२०२४ 
रोजी झालेल्या 
मैदानी चाचणीचा गुण तक्ता - Click Here

22-Jun-2024
कोल्हापूर पोलीस शिपाई भरती 
सन २०२२-२०२३ दिनांक २२/०६/२०२४ 
रोजी झालेल्या 
मैदानी चाचणीचा गुण तक्ता - Click Here

23-Jun-2024
कोल्हापूर पोलीस शिपाई भरती 
सन २०२२-२०२३ दिनांक २३/०६/२०२४ 
रोजी झालेल्या 
मैदानी चाचणीचा गुण तक्ता - Click Here

24-Jun-2024
कोल्हापूर पोलीस शिपाई भरती 
सन २०२२-२०२३ दिनांक - २४/०६/२०२४ 
रोजी झालेल्या 
मैदानी चाचणीचा गुण तक्ता - Click Here 

24-Jun-2024
कोल्हापूर चालक पोलीस शिपाई 
भरती सन २०२२-२०२३ दिनांक 
२४/०६/२०२४ रोजी झालेल्या 
मैदानी चाचणीचा गुण तक्ता - Click Here 

25-Jun-2024
कोल्हापूर पोलीस शिपाई भरती 
सन २०२२-२०२३ दिनांक - २५/०६/२०२४ 
रोजी झालेल्या 
मैदानी चाचणीचा गुण तक्ता - Click Here 

25-Jun-2024
कोल्हापूर चालक पोलीस शिपाई 
भरती सन २०२२-२०२३ दिनांक 
२५/०६/२०२४ रोजी झालेल्या 
मैदानी चाचणीचा गुण तक्ता - Click Here

26-Jun-2024
कोल्हापूर चालक पोलीस शिपाई 
भरती सन २०२२-२०२३ दिनांक 
२६/०६/२०२४ रोजी झालेल्या 
मैदानी चाचणीचा गुण तक्ता - Click Here 

26-Jun-2024
KOLHAPUR DISTRICT POLICE RECRUITMENT 2022 - 23- 
PRESS NOTE - Click Here 

27-Jun-2024
कोल्हापूर चालक पोलीस 
शिपाई भरती सन २०२२-२०२३ 
दिनांक - २७/०६/२०२४ रोजी 
झालेल्या मैदानी चाचणीचा गुण तक्ता - Click Here 

28-Jun-2024
Kolhapur District Police 
Constable & Driver Police 
Recruitment -2022-23- 
Physical Test Marks - Click Here 

28-Jun-2024
Kolhapur District Police 
Constable Recruitment -2022-23
All Candidates 
Physical Test Marks - Click Here 

29-Jun-2024
कोल्हापुर पोलिस भरती 2022-23 
शुद्धिपत्रक - Click Here 

29-Jun-2024
कोल्हापूर जिल्हा पोलीस शिपाई भरती 
२०२२ - २३ मैदानी चाचणीमध्ये 
उमेदवारांना मिळालेल्या गुणांच्या 
आधारे १ :१० प्रमाणात लेखी प‍रिक्षेकरिता 
पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची 
सामाजिक व समांतर आरक्षणासह
गुणांची यादी - Click Here 

30-Jun-2024
कोल्हापूर जिल्हा चालक पोलीस शिपाई भरती २०२२-२३- मैदानी चाचणी मध्ये 
उमेदवारांना मिळालेल्या गुणांच्या आधारे 
१:१५ प्रमाणात वाहन चालविणेकरिता 
कौशल्य चाचणीस पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची 
सामाजिक व समांतर 
आरक्षणासह गुणांची यादी - Click Here 

01-Jul-2024
कोल्हापूर पोलीस शिपाई 
चालक भरती २०२२-२३ 
कौशल्य चाचणी वेळापत्रक - Click Here 

03-Jul-2024
कोल्हापूर चालक पोलीस शिपाई 
भरती २०२२-२३ 
कौशल्य चाचणी वेळापत्रक  - Click Here 

05-Jul-2024
दि 09/07/2024 ही कोल्हापूर 
जिल्हा पोलीस शिपाई चालक भरती 
2022-23 मधील वाहन चालविण्याचे 
कौशल्य चाचणी ची 
अंतिम तारीख असलेबाबत - Click Here 

09-Jul-2024
कोल्हापूर जिल्हा चालक 
पोलीस शिपाई 2022 - 23 
कौशल्य चाचणी पात्र अपात्र 
उमेदवार यांची यादी - Click Here 

10-Jul-2024
Kolhapur district police 
recruitment 2022 
written exam press note - Click Here 

11-Jul-2024
Kolhapur District Driver 
Police Recruitment 2022-23 
Candidate Qualified for 
Written Exam list - Click Here 

11-Jul-2024
पोलीस शिपाई पदाची लेखी 
परिक्षा उमेदवारासाठी 
सर्वसाधारण सूचना - Click Here 

13-Jul-2024
कोल्हापूर जिल्हा पोलीस 
शिपाई पदांकरिता दिनांक १३/०७/२०२४ 
रोजी घेण्यात आलेल्या लेखी 
परीक्षेची उत्तरतालिका 
( Model Answer Key ) - Click Here 

15-Jul-2024
कोल्हापूर जिल्हा पोलीस 
शिपाई पदांकरिता दिनांक १३/०७/२०२४ 
रोजी घेण्यात आलेल्या लेखी 
परीक्षेची सुधारित उत्तर तालिका 
(Revised Answer Key ) - Click Here 

15-Jul-2024
कोल्हापूर जिल्हा पोलीस शिपाई 
भरती 2022-23 - लेखी परिक्षा 
दिलेल्या उमेदवार यांच्या 
प्राप्त गुणांची यादी - Click Here 


अशाच माहितीसाठी आम्हाला खालील ठिकाणी फॉलो करायला विसरू नका 

Follow Us On  Social Media 
Google News Click Here
YouTube Click Here
Telegram Click Here
WhatsApp Click Here
Facebook Page Click Here

Previous Post Next Post