SRPF Group 18 Nagpur Katol Bharti Result 2023|राज्य राखीव पोलीस दल नागपूर गट क्रमांक 18 निकाल जाहीर

SRPF Group 18 Nagpur Katol Bharti 2022-23 

राज्य राखीव पोलीस दल बल गट क्रमांक 18 नागपूर काटोल भरती संदर्भात नवीन Update आले आहे त्याविषयी सविस्तर माहीती आज आपण जाणून घेणार आहोत.

SRPF Group 18 Nagpur Katol Bharti 2022
SRPF Group 18 Nagpur Katol Bharti 2022
{tocify} $title={Table of Contents}

SRPF Group 18 Katol Nagpur Bharti Update 

SRPF Group No 18 Katol Nagpur येथे 189 रिक्त पदांकरिता मैदानी चाचणी घेण्यात आली आहे. यामध्ये मैदानी चाचणी ही दिनांक 08 जून ते 19 जून 2023 दरम्यान घेण्यात आली होती. 

सदरच्या पोलीस भरती मैदानी चाचणी संदर्भात त्यांनी गुणांची यादी जाहीर केली आहे. जर तुम्हाला हे डाउनलोड करायचे असेल तर खालील दिलेल्या लिंक ला क्लीक करा व आजच लिस्ट डाउनलोड करून आपले मार्क्स चेक करा.

$ads={1}

२१ - जून - २०२३
राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र. 18 
(भा.रा.ब.-5) काटोल नागपुर 
येथील पोलीस भरतीचे 
मैदानी चाचणीचे जिल्हा निहाय 
एकत्रीत गुण पत्रक - Click Here 

२१ - जून - २०२३
राज्य राखीव पोलीस 
बल गट क्र. 18 (भा.रा.ब.-5) काटोल 
नागपुर येथील पोलीस 
भरतीचे मैदानी चाचणीचे 
जिल्हा निहाय एकत्रीत गुण पत्रक - Click Here 

२४ - जून - २०२३
रा.रा.पो. बल गट क्र. 18 
(भा.रा.ब.-5) काटोल जिल्हा नागपुर 
येथील लेखी परिक्षेकरीता 1:10 
नुसार प्रवर्गनिहाय तात्पुरती यादी - Click Here 

०७ - जुलै - २०२३
रा.रा.पो.बल गट क्र १८ 
(भा. रा. ब. -५) काटोल, 
जि. नागपूर येथील लेखी 
परीक्षेकरिता १:१० नुसार 
प्रवर्गनिहाय सुधारित यादी - Click Here 

१९ - जुलै - २०२३
रा.रा.पो. बल गट क्र.18 
(भा.रा.ब.-5) काटोल जि.नागपुर
कॅम्प अमरावती दिनांक 23.07.2023 
रोजीची पोलीस शिपाई भरती 2021 
लेखी परीक्षाबाबत सुचना - Click Here 

२३ - जुलै - २०२३
रा.रा.पो.बल बल गट क्र.18 काटोल 
जि.नागपुर कॅम्प अमरावती येथील 
सशस्त्र पोलीस शिपाई भरती 2021 ची 
लेखी परीक्षा दिनांक 23/072023 रोजी 
घेण्यात आली असुन सदर परीक्षेची 
उत्तर तालिका प्रश्नसंच निहाय (ए.बी.सी.डी.) 
दिनांक 23/07/2023 रोजी 
प्रसिद्ध करण्यात येत आहे - Click Here 

२४ - जुलै - २०२३
रा.रा.पो.बल गट क्र.18(भा.रा.ब.-5) 
काटोल जि. नागपूर कॅम्प अमरावती 
येथील सशस्त्र पोलीस शिपाई भरती 
2021 ची लेखी परिक्षा दिनांक 
23/07/2023 रोजी घेण्यात आली 
असुन लेखी परिक्षेचा निकाल 
चेस्ट क्रमांक नुसार दिनांक 24/07/2023 
रोजी प्रसिध्द करण्यात येत आहे - Click Here 

२६ - जुलै - २०२३
रा.रा.पो.बल गट क्र.18 (भा.रा.ब.-5)
काटोल, जि.नागपुर कॅम्प अमरावती, 
मैदानी चाचणी व लेखी चाचणी 
गुणांची एकत्रित तात्पुरती यादी - Click Here 

२८ - जुलै - २०२३
रा.रा.पो.बल गट क्र.18 
(भा.रा.ब.-5)काटोल, जि.नागपुर कॅम्प 
अमरावती, पोलीस भरती 2021 
ची जिल्हानिहाय तात्पुरती 
निवड यादी व तात्पुरती 
प्रतिक्षा यादी - Click Here  SRPF Group 18 Nagpur Katol Result Download 2022 २४ - जून - २०२३
रा.रा.पो. बल गट क्र. 18 
(भा.रा.ब.-5) काटोल जिल्हा नागपुर 
येथील लेखी परिक्षेकरीता 1:10 नुसार 
प्रवर्गनिहाय तात्पुरती यादी - Click Here 

०७ - जुलै - २०२३
रा.रा.पो.बल गट क्र १८ (भा. रा. ब. -५) 
काटोल, जि. नागपूर येथील 
लेखी परीक्षेकरिता १:१० नुसार 
प्रवर्गनिहाय सुधारित यादी - Click Here 

१९ - जुलै - २०२३
दिनांक 23.07.2023 रोजीची
पोलीस शिपाई भरती_2021
लेखी परीक्षाबाबत सुचना - Click Here 

२३ - जुलै - २०२३
रा.रा.पो.बल बल गट क्र.18 
काटोल जि.नागपुर कॅम्प अमरावती 
येथील सशस्त्र पोलीस शिपाई भरती 
2021 ची लेखी परीक्षा दिनांक 
23/072023 रोजी घेण्यात आली 
असुन सदर परीक्षेची उत्तर 
तालिका प्रश्नसंच निहाय 
(ए.बी.सी.डी.) - Click Here 

२४ - जुलै - २०२३
रा.रा.पो.बल गट क्र.18 (भा.रा.ब.-5) 
काटोल जि. नागपूर कॅम्प अमरावती 
येथील सशस्त्र पोलीस शिपाई 
भरती 2021 ची लेखी परिक्षा 
दिनांक 23/07/2023 रोजी 
घेण्यात आली असुन लेखी 
परिक्षेचा निकाल चेस्ट 
क्रमांक नुसार दिनांक 
24/07/2023 रोजी प्रसिध्द 
करण्यात येत आहे. - Click Here 


$ads={2}अशाच माहितीसाठी आम्हाला खालील ठिकाणी फॉलो करायला विसरू नका 

Follow Us On  Social Media 
Google News Click Here
YouTube Click Here
Telegram Click Here
Facebook Page Click Here

Previous Post Next Post