Nagpur Rural Police Driver Ground Result 2023|नागपूर ग्रामीण पोलीस शिपाई चालक भरती Ground निकाल जाहीर

Nagpur Rural Police Driver Ground Result 2023

नागपूर जिल्हा ग्रामीण पोलीस शिपाई चालक भरती चा Ground परीक्षेचा निकाल आज जाहीर झाला आहे.
या निकालात 2 व 3 जानेवारी ला परीक्षा दिलेल्या उमेदवारांचा निकाल आहे.

Nagpur Rural Police Driver Ground Exam Result 2023
Nagpur Rural Police Driver Ground Exam Result 2023


निकाल Download करण्यासाठी खालील लिंक ला क्लीक करा.

Nagpur Rural Police Driver Ground Exam Result 2023


नागपूर जिल्हा ग्रामीण पोलीस चालक भरती Ground exam निकाल -

02 व 03 जानेवारी निकाल - Click Here 

नागपूर जिल्हा पोलिस ग्रामीण शिपाई भरती निकाल 

04 जानेवारी निकाल - Click Here 

05 जानेवारी निकाल - Click Here 

06 जानेवारी निकाल - Click Here 

07 जानेवारी निकाल - Click Here 

09 जानेवारी निकाल - Click Here 

10 जानेवारी निकाल - Click Here 

11 जानेवारी निकाल - Click Here 

12 जानेवारी निकाल - Click Here 

13 जानेवारी निकाल - Click Here 

कौशल्य चाचणीसाठी 
पात्र उमेदवार यादी - Click Here 

कौशल्य चाचणी यादी 1 - Click Here 

कौशल्य चाचणी यादी 2 - Click Here 

कौशल्य चाचणी यादी 3 - Click Here 

महत्वाची नोटीस - Click Here 

कौशल्य चाचणी निकाल 

19 जानेवारी निकाल - Click Here 

20 जानेवारी निकाल - Click Here 

नागपूर जिल्हा ग्रामीण पोलीस 
लेखी परीक्षेसाठी
पात्र उमेदवारांची यादी जाहीर 


Police Constable 2021 Qualified for Written Test Open Category - Click Here 


Police Constable 2021 Qualified for Written Test VJA Category - Click Here 

Police Constable 2021 Qualified for Written Test ST Category - Click Here 

Police Constable 2021 Qualified for Written Test SC Category - Click Here 

Police Constable 2021 Qualified for Written Test SBC Category - Click Here 

Police Constable 2021 Qualified for Written Test OBC Category - Click Here 

Police Constable 2021 Qualified for Written Test NTD Category - Click Here 

Police Constable 2021 Qualified for Written Test NTC Category - Click Here 

Police Constable 2021 Qualified for Written Test NTB Category - Click Here 

Police Constable 2021 Qualified for Written Test EWS Category - Click Here 

ड्रायव्हर स्किल टेस्ट मार्क लिस्ट
 21_01_2023 - Click Here 

ड्रायव्हर कॉन्स्टेबल लेखी 
परीक्षेसाठी निवड यादी जाहीर - Click Here 

ड्रायव्हर पोलीस कॉन्स्टेबल 
2021 लेखी परीक्षा - Click Here 

ड्रायव्हर पोलीस कॉन्स्टेबल 2021 
लेखी परीक्षा 02 सूचना - Click Here 

ड्रायव्हर पोलीस कॉन्स्टेबल 2021 
लेखी परीक्षेची तारीख पत्र - Click Here 

नागपूर ग्रामीण चालक 
पोलीस शिपाई भरती २०२१
लेखी परीक्षाकरिता 
पात्र उमेदवारांची यादी - Click Here 

26 - मार्च - 2023 
Answer Key For 
Driver Police Constable 2021 - Click Here 

Notice For 
Answer Key - Click Here 


27 - मार्च - 2023 
पोलीस कॉन्स्टेबल 2021 साठी 
लेखी परीक्षेची यादी - Click Here 

27 - मार्च - 2023 
पोलीस कॉन्स्टेबल 2021 
साठी लिखित परीक्षेचे पत्र - Click Here 


28 - मार्च - 2023 
नागपूर ग्रामीण पोलीस 
शिपाई भरती 2021 ची 
लेखी परीक्षा करीता 
पात्र उमेदवार यादी - Click Here 

29 - मार्च - 2023 
नागपूर ग्रामीण चालक 
पोलीस कॉन्स्टेबल 2021 
लेखी परीक्षेची गुणतालिका यादी - Click Here 

31 - मार्च - 2023 
पोलीस कॉन्स्टेबल 2021 साठी 
लेखी परीक्षेच्या तारखेचे पत्र - Click Here 

ANSWER KEY 
NAGPUR RURAL DIST 
POLICE CONSTABLE 2021 - Click Here 

04 - एप्रिल - 2023 
पोलीस कॉन्स्टेबल 2021 साठी 
लेखी परीक्षा गुण तालिका - Click Here 

04 - एप्रिल - 2023 
पोलीस कॉन्स्टेबल 2021 साठी 
लेखी परीक्षेच्या गुणांचे संदर्भात पत्र - Click Here 

13 - एप्रिल - 2023 
तात्पुरती प्रतीक्षा यादी 
ड्रायव्हर पोलीस कॉन्स्टेबल 2021 - Click Here 

13 - एप्रिल - 2023
निवड यादी 
ड्रायव्हर पोलीस कॉन्स्टेबल 2021 - Click Here 

14 - एप्रिल - 2023
नागपूर ग्रामीण चालक 
पोलीस शिपाई २०२१ 
अंतिम निवड यादी - Click Here 

14 - एप्रिल - 2023
नागपूर ग्रामीण चालक 
पोलीस शिपाई २०२१ 
तात्पुरती प्रतीक्षा यादी - Click Here 

तात्पुरती प्रतीक्षा यादी 
पोलीस हवालदार 2021 - Click Here 

तात्पुरती निवड यादी 
पोलीस हवालदार 2021 - Click Here 

सूचना 
पोलीस हवालदार 2021 - Click Here 

अनाथ उमेदवार 
तात्पुरती निवड यादी 
पोलीस हवालदार 2021 - Click Here 

नागपूर ग्रामीण पोलीस
शिपाई चालक भरती 2021
कागदपत्रे पडताळणी संबंधी - Click Here 

नागपूर ग्रामीण पोलीस 
चालक शिपाई भरती 2021
महत्वाची सूचना - Click Here 
अशाच माहितीसाठी आम्हाला खालील ठिकाणी फॉलो करायला विसरू नका 

Follow Us On Social Platforms
YouTube Click Here
Facebook Page Click Here
Telegram Channel Click Here
Previous Post Next Post